Ma 2017. augusztus 21. hétfő,    
Sámuel napja van.    
Látogatók száma : 32670859    


Honlapkeszites

Hella Ferenc: Az emberek javára és Isten dicsőségére élni

A történelem számos megújulási mozgalma közül a reformáció volt a legkiemelkedőbb.Az egyház alapjainak újrafelfedezése volt a hiten alapuló élet és gondolkodás megerősödése. Nagy hatással volt az Európában és a Kárpát-medencében élőkre, és döntően meghatározta nemzetünk történelmét és kultúráját is. Segítette a nemzeti a nyelv fejlődését, a nemzeti identitás erősödését, a tudományos élet gazdagodását. A tizenhatodik századi reformáció és annak századokon átívelő hatása taníthat minket, mai embereket is.


Nagyon szeretném, ha ez az esztendő nemcsak emlékezés, hanem erőforrás is lennea magyar reformátusság számára, ahonnan tud meríteni. Szeretném, ha megújulást hozna hitben, közösségben és lelkiségben egyaránt. A Krisztus-követők számára a megosztottság helyett az egység útján való járást. Legyen nemzetünk, a magyar nép Isten népe élő hitű, a Szentlélek által megelevenített nép, amelynek tagjai anehézségek ellenére is megbízhatóak, hitelesek szolgálatukban, az evangélium hirdetésében.

A reformációt követő első évtizedekben, egy zavaros világban, az akkori Krisztus-tanítványok fel tudták ismerni azt a biztos pontot, a megrendíthetetlen alapot, Akire lehetett építeni életet, családot, gyülekezeti közösséget, nemzetet és hazát. Mostanában sokszor jutott eszembe Kanizsai Pálfi János dunántúli református püspök, akinek az élete innen, Nagykanizsáról indult valamikor az 1580-as évek elején protestáns családban. A dunántúli reformátusság megtartásában neki fontos szerepet szánt a Történelem Ura. Ő és kortársai követésre méltóak, példát mutattak számunkra, a XXI. században élők számára.

Mi volt az ő titkuk, mit tanulhatunk meg tőlük? Az elköteleződés, a rendíthetetlen hit, az a biztos tudat, hogy a kor emberének élő Krisztusra van szüksége. Ezt olyan bátorsággal tudták hirdetni, hogy még az életük sem volt drága, ha kellett még erre az áldozatra is készek voltak, azért, hogy az örök érvényű, mindenekfelett álló evangélium eljusson az emberekhez. Elkötelezettek voltak Isten ügye és a magyar nemzet iránt.

Erre az elköteleződésre hív bennünket, ma élő gyermekeit Isten. Gondolj bele, milyen csodálatos, hogy Isten veled is tervez, elhívott, mert minden nemzedékben kell, hogy legyen olyan ember, aki felvállalja annak felelősségét, hogy továbbadja az evangéliumot.

Legyenek példaként előttünk első püspökeink, Pathai István, Kanizsai Pálfi János és utódaik, akik katalizátorai tudtak lenni a gyülekezetekben élő szorgos és nagyszerű, „átlagos” keresztyén híveknek, akikkel együtt olyan alapra tudták helyezni egyházunkat, hogy mind a mai napig fennmaradhattunk.

A jövő, azonban a mi felelősségünk, tennünk kell azért, hogy megőrizzük keresztyén hitünket, történelmünket, hagyományainkat, nemzetünket és megóvjuk kultúránkat. Tennünk kell azért, hogy őseinkhez méltó életet élhessünk, s egy szép, nemes jövőt hagyjunk örökségül az utánunk következő nemzedékre.

A szerző Nagykanizsa református lelkipásztora

Fotó: Innen indult, a wittenbergi vártemplom ma2017-02-11 06:16:00


További hírek:
Tekerd magad Európába!
Csökkent az álláskeresők száma a foglalkoztatási szolgálat adatai szerint
Bedöntötték a szomszéd kerítését, majd rátámadtak
Női labdarúgás: jó erőfelmérő volt
Lábtoll-labda: dobogós helyek az erős mezőnyben


SZÓRÓL SZÓRA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:29 - Véradás

A nap vicceállás Nagykanizsa, munka Nagykanizsa, Jooble
jooble