Kitől vártatok segítséget?!

Már a kilencedik Versünnepet tartotta a Nagykanizsai Polgári Egyesület. A Medgyaszay Házbéli rendezvényen középiskolások lengyel és erdélyi magyar költők ötvenhatos verseit adták elő, valamint megismerhették Boa Sándor egykori soproni erdészhallgató 1956-os emlékeit. A batthyánys, mezős és zsigmondys diákokból álló verskör tagjai az elhangzott művekkel az 1956-os forradalom hőseire, résztvevőire emlékeztek.

- Félrevezető, hogy mindannyian ünneplőben vagyunk. Ezek a versek, amelyekből lelkesítő példaképeket kapunk, éppen hogy a hétköznapjainkban adnak segítséget, eligazítást - fogalmazott Papp János, a Nagykanizsai Polgári Egyesület elnökhelyettese. - Az erdélyi magyarok, akik sorsközösséget vállaltak az ötvenhatos forradalommal, emiatt összesen 3000 év börtönt szenvedtek el. Ezzel megkérdőjelezhetetlen jogot szereztek arra, hogy szavazzanak a magyar országgyűlési választásokon. A lengyelek 1956-ban 800 liter vért küldtek Magyarországra a sebesülteknek. Ez még jobban megerősítette a köztünk lévő, többszázados szövetséget, melyre nagy szükség van napjainkban is, amikor egy új diktatúrával szemben Európa szabadsága a tét.

A versünnep vendége ezúttal Boa Sándor egykori erdészhallgató volt, aki részletesen mesélt az 1956-os forradalomról, amit Sopronban élt meg, illetve a salzburgi internálótáborban történtekről.

- November 4-én a hatalmas szovjet túlerő elől fegyvereinkkel kénytelenek voltunk osztrák területre menekülni – emlékezett vissza a Nagykanizsai Idősügyi Tanács jelenlegi alelnöke. - Ott internáltak bennünket, több mint kétszázunkat, mert a genfi egyezmény Ausztriát erre kötelezte. Salzburgban, az internálótáboron belül volt egy kis templom, s egy 10 éve kint lévő magyar pap volt a lelkész, és az első vasárnap, 20-án a következő szavakkal fordult hozzánk: Hősök hősei, ti! Egy pillanatra megállítottátok a hatalmas bolsevista birodalmat. Ámulatba ejtettetek az afrikai négertől a csendes-óceáni parasztig mindenkit.  Kitől vártatok segítséget? A materialista Churchilltől? Vagy a kajánul vigyorogó Eisenhowertől?

A nyugati szövetségesekre, Hitlerre, Sztálinra és a Kelet-Európát a szovjet hatalmi zónába kényszerítő jaltai egyezményre utalva így folytatta: ki a bűnös? Csak az oroszlán, akinek ennie kell? Vagy a ketrecőr, aki kinyitja a ketrecajtót, és hagyja, hogy az oroszlán széttépje a békésen sétáló publikumot? Boa Sándor a Keletről Nyugatra betolt trójai falóként jellemezte az Egyesült Nemzetek Szövetségét.

A Nagykanizsai Polgári Egyesület következő rendezvénye – hagyományosan - január elsején lesz a Petőfi-szobornál.