Módosul a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatásköre és illetékessége

Tájékoztató a közigazgatási perrendtartás hatályba lépésével bekövetkező egyes változásokról

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. január 1-jén hatályba lép a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.), amely alapján a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatásköre és illetékessége módosul.

A Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozó egyes közigazgatási ügyek 2018. január 1-től a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék elsőfokú hatáskörébe kerülnek.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozik a központi államigazgatási szervekről szóló törvény szerinti önálló szabályozó szerv, autonóm államigazgatási szerv és kormányhivatal, a vasúti igazgatási szerv és a légiközlekedési hatóság, a köztestület és a Magyar Nemzeti Bank közigazgatási tevékenységével kapcsolatos per. A Fővárosi Törvényszék dönt – az egész országra kiterjedő illetékességgel – a közigazgatási szerv kijelölésére irányuló eljárásban, a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos perben, a minősített adatok megismerésével kapcsolatos perben, továbbá mindazon azon közjogi jogvitákban, amelyeknek elbírálását törvény a közigazgatási ügyben eljáró bíróság hatáskörébe utalja.

A Fővárosi Törvényszék közigazgatási perekben az ország valamennyi közigazgatási és munkaügyi bírósága által hozott határozata tekintetében fellebbviteli bíróságként jár el.

 A társadalombiztosítási, szociális vagy gyermekvédelmi ellátással, illetve az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott ellátással vagy támogatással kapcsolatos perre, továbbá a közigazgatási szerződéssel vagy közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perre továbbra is a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

A fenti ügyeken kívüli körben a közigazgatási perekben a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jár el.

Az új szabályokat a 2018. január 1. napján vagy azt követően előterjesztett keresetlevél alapján indult eljárásokban kell alkalmazni. A 2017. december 31-én első fokon folyamatban lévő Fővárosi Törvényszék hatáskörébe kerülő közigazgatási ügyeket, továbbá az első fokon befejezett azon ügyeket, amelyekben az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó további intézkedéseket kell tenni, a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hivatalból megküldi a Fővárosi Törvényszéknek.

Ezen ügyeken kívül a 2017. december 31-én folyamatban lévő közigazgatási pereket 2018. december 31. napjáig továbbra is az eredetileg eljáró Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság intézi.

A Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tekintetében a Zalaegerszegi Törvényszék Ügyfélcentruma továbbra is az ügyfelek szíves rendelkezésére áll az alábbi elérhetőségeken, illetve nyitva tartás szerint:

Elérhetőség

 Nyitvatartás

  • Hétfő:        8:00-15:00 óra
  • Kedd:        8:00-15:00 óra
  • Szerda:     8:00-17:00 óra
  • Csütörtök: 8:00-15:00 óra
  • Péntek:     8:00-13:30 óra

Zalaegerszegi Törvényszék