A börtönből fenyegetőzött a többszörös visszaeső A. F., most ismét börtönbe kerülhet miatta

„A szádat lefeszítem a helyéről”, „a fejedet ötszörösére dagasztom”, „a koporsódat rendeld meg”, „el kell, hogy az arcodat torzítsam”, „az összes ujjaidat a szemed láttára fogom ledarabolni”, „meg kell, hogy dögöljél”, „a Fekete Rózsa fog elvinni”, „dalolni fogsz már csak azért is, hogy ne szúrjalak meg már többször”. Ilyen, és ehhez hasonló fenyegető levelekkel és telefonhívásokkal zaklatta volt párját a börtönből a többszörös visszaeső A. F., aki holnap áll a Nagykanizsai Járásbíróság dr. Török Judit vezette büntetőtanácsa elé, hogy feleljen tettéért.

A vádlottat a Nagykanizsai Járásbíróság súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt 2 év 6 hónap szabadságvesztés büntetésre ítélte. A. F. terhelt a büntetésének a letöltésére 2015. február 12-én önként jelentkezett, azóta is fogvatartott a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, Baracskán. A büntetés-végrehajtási intézetbe való bevonulását megelőzően élettársi kapcsolatban élt a sértettel, amely azonban nem sokkal később megszakadt. Az asszony utóbb több személlyel is kapcsolatot létesített, amely a börtönben ülő férfit rendkívül felháborított, azt árulásként élte meg. Ugyanis a bevonulását megelőzően kifejezetten rossz kapcsolatot ápolt azokkal a személyekkel, akikkel volt párja összejött, rájuk kifejezetten ellenségként tekintett.

A terhelt részben emiatt, részben pedig azért, mert vélt meggyőződése szerint a nő az élettársi kapcsolatukból született, közös, kiskorú gyermeküket nem megfelelően látja el, a fogva tartása alatt igyekezett kapcsolatban maradni a sértettel. Ennek érdekében a büntetés-végrehajtási intézet által számára biztosított mobiltelefonról többször is felhívta 2016 októberében és decemberében, azonban a beszélgetések minden alkalommal veszekedésbe torkoltak. A vita során a terhelt a sértettet – valamint rá tekintettel a sértett szüleit – többször is „kinyírással” fenyegette meg, mindezt olyan hangon és hangerővel tette, amely a sértettből már ekkor komoly nyugtalanságot váltott ki. Azonban, ezen túlmenően levélben is felvette a kapcsolatot volt párjával: 2017. január 27-ét megelőzően összesen 3 darab levelet küldött a sértettnek a büntetés-végrehajtási intézetből.

A terhelt az első levelében a sértettet, amellett, hogy őt trágár szavakkal illette, többször is életveszélyesen megfenyegette. Közölte a sértettel, hogy „te a kezeimből élve nem kerülsz ki”, „a szádat, az arcodat meg fogom metélni, eltorzítom az arcodat”, „addig nem döglök meg, amíg én a fejedet nem viszem le a rendőrségre, mert az életedet le kell, hogy üljem”, „a véredben kell, hogy elfulladjál”, „körmeidet fogóval egyesével le fogom szedni a szemed láttára”, „F meg fog dögleszteni, az életemet erre tettem fel”, „a bíró csúnyán el fog ítélni, de nem fogom bánni, mert te kenyeret nem eszel többé”, „megleplek egyszer, kiugrok az autóból, be fogok futni a lakásba és ott véged is”, „levágom azt a majom fejedet”, valamint „szétrepítem a fejedet”.

A 2017. január 22-én kelt második levelében minden ok és előzmény nélkül ismét megfenyegette a sértettet. A terhelt a levelében azt állította, hogy „te hozzád hét körül fogok érni szabadulásom napján, egyet előre megígérhetek nem beszélgetni megyek”, „nem tudom mennyit fogok kapni miattad, de lesz.....”, „te a kezeimből élve nem kerülsz ki”, „a szádat lefeszítem a helyéről”, „ököllel fogom a kis p..t ütni”, „a fejedet ötszörösére dagasztom”, „a koporsódat rendeld meg”, „el kell, hogy az arcodat torzítsam”, „az összes ujjaidat a szemed láttára fogom ledarabolni”, „meg kell, hogy dögöljél”, „a fiamat aznap állami gondozásba veszik, ez tény, de téged a Fekete Rózsa - amely egy halottszállító cég - fog elvinni”, „dalolni fogsz már csak azért is, hogy ne szúrjalak meg már többször”, „megmetéllek”, „az összes fogadat ki fogom verdesni”, „lángolni fogsz”, „meg kell, hogy látogasd a döglött papádat, meg a döglött mamádat a letenyei temetőbe”.

A harmadik levelében szintén megfenyegette a sértettet, közölte vele, „nem nekem lesz kötél, ígérem a nyakamban”, „lemetéllek mint egy disznót”, „a gerincedet meg a tüdődet, ameddig szufla lesz bennem, boxerrel addig fogom ütni”, „az arcodat eltorzítom”, „meglukasztalak”, „a koporsódat vedd meg”, „a családodnak akkora koszorút kell vennie, mint amilyen magas vagy”.

A sértettből a terhelt levelei már annyira komoly félelmet váltottak ki, hogy 2017. január 27. napján, a délelőtti órákban megjelent a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Letenyei Rendőrőrsén és a történtek miatt feljelentést tett, egyúttal a sérelmére elkövetett életveszélyes fenyegetések miatt joghatályos magánindítványát is előterjesztette a volt élettársával szembe. Időközben a feljelentéséről a börtönben ülő vádlott is tudomást szerzett, ezért kezdetben igyekezett a sértettel normális kapcsolatot kialakítani. Utóbb azonban, annak ellenére, hogy az ellene indult büntetőeljárás miatt is tudomása volt arról, hogy a fenyegetései milyen hatást váltanak ki a sértettből, 2017. május 31-én ismét fenyegető tartalmú levelet írt neki, amely miatt a sértett édesanyja, külön ügyszámon, újabb feljelentést tett ellene.

A fenyegetései, azok tartalmával, többszöri megismétlésével valamint azzal, hogy azokra – a telefonbeszélgetéseket leszámítva – előzmény nélkül, avagy pusztán általa vélt sérelmek miatt került sor, a sértettben kialakuló rémület keltését célozták. Annak kiváltására alkalmasak is voltak, hiszen a terhelt ekkor – a sértett által is jól tudottan – éppen személy elleni erőszakos bűncselekmények elkövetése miatt töltötte szabadságvesztés büntetését. A zaklatás bűntettével vádolt többszörös visszaeső A. F. sorsáról a Nagykanizsai Járásbíróság dönt majd.

Papp Attila