A saját édesapját rabolta ki

Bántalmazta majd személyi szabadságától is megfosztotta gyermekei anyját, de attól sem riadt vissza, hogy kirabolja a saját apját: így lehetne egy mondatban összefoglalni annak a büntetőügynek a lényegét, amelyben a minap emeltek vádat a kanizsai ügyészek. A meghökkentő büntetőeljárás részleteiről a Zala Megyei Főügyészség helyettes szóvivőjétől, dr. Jánky Judit főügyészségi ügyésztől kértünk tájékoztatást.

A büntetőügy B. monogramot viselő férfi vádlottjának 2016-ban született gyermeke a bűneset egyik sértettjétől, azonban nem éltek élettársi kapcsolatban. B. nem járult és nem is járul hozzá semmilyen módon gyermeke, illetve annak édesanyja megélhetési költségeihez, csupán látogatja őket. A terhelt 2017. április 7. napján kereste fel a női sértettet otthonában, ahol gyermeke édesanyjától előbb pénzt kért, majd B. egyik ismerősének gépkocsijával vendégségbe mentek. Ott a vádlott egész nap italozott, ám este 22.00 óra körüli időben a sértett közölte vele, hogy haza akar menni. Ebből közöttük szóváltás alakult ki, majd terhelt a sértettet kezénél megragadva kivezette az udvarra. A nő itt megismételte, hogy akár gyalog is, de hazamegy, amiben B. őt folyamatosan, erőszakkal akadályozta. Ennek során a távozni készülő sértettet többször lefogta, a ház felé lökdöste, majd karját megragadva több esetben visszarángatta. Ezután pofonok következtek, majd a földre került, szerencsétlenül járt asszony haját meg is tépte. Mikor a nő telefonon igyekezett volna segítséget kérni a rendőrségtől, B. azt elvette tőle, és nem is adta vissza neki. Így a sértett a helyszínről, az ittas állapotban lévő B. erőszakos fellépése miatt – szándéka ellenére – elmenni nem tudott. Csak másnap reggel sikerült neki értesítenie egy kölcsönkért készülékről édesanyját, majd a még alvó terhelt távollétét kihasználva, hazavitette magát. B. a sértett telefonját, a nőt a lakásán később felkeresve adta csak vissza.

B. terhelt 2017. július 6-án „lépett” újra akcióba. A munkahellyel, jövedelemforrással és állandó lakhatással nem rendelkező férfi költségei fedezésére rendszeresen felkereste szüleit, hogy tőlük pénzt követeljen: így tett azon a napon is, mikor megtudta, hogy apja nagyobb, 54.000 Ft összegű munkabért kapott. Az apa éppen bevásárlásból érkezett haza, mikor a fia megjelent, akit megvendégelt: egy két literes sört fogyasztottak el. Eközben megérkezett a vádlott nagyanyja is, aki tudva arról, hogy fia fizetést kapott, kérte, hogy adja meg korábbi tartozását részére. A későbbi sértett ígéretet is tett a 9.400,- Forint összegű tartozás megfizetésére. Az apa eztán a ház kijáratának lépcsőjén megállva rá akart gyújtani, amikor B. terhelt az ital hatása alatt álló édesapjához odalépett, majd két karjával őt átfogta és elgáncsolta. A hanyatt esve földre kerülő sértettet egyik kezével mellkasára rákönyökölve földre nyomta, másik kezével benyúlt a sértett kantáros nadrágjának mellső, nyitott zsebébe és 11 ezer forintot vett el tőle. E közben a védekezni nem tudó apa kiabálni kezdett fiával, hogy inkább menjen dolgozni, ne lopja meg a saját apját, majd követelte vissza a pénzét.

Miután a sértett felállt, B. apja jobb nadrágzsebébe is benyúlt, és további 5500 forintot vett el tőle, amit a korábbi cselekmény hatása alatt álló sértett, nem mert megakadályozni. Az apjától elvett összegből a terhelt 11.500,- forintot nagyanyjának adott át, míg a cselekmény hatása alá kerülő sértett folyamatos kiabálásának hatására 500,- forintot visszadugott annak zsebébe, azonban az 5 ezer forintot magánál tartotta. A kirabolt apa a helyszínről az önkormányzat épületének irányába távozott, ahol a buszmegálló padjára ült le. A fia hamarosan utánament, azért, hogy a még az apjánál lévő készpénzét megszerezze. Amikor apját a buszmegállónál utolérte, odalépett hozzá, leült a padra, majd szó nélkül a sértett nadrágjának felső zsebe felé nyúlt, hogy onnan a még benne lévő készpénzt elvegye. Mikor ebben a sértett meg akarta akadályozni, a vádlott egy alkalommal, ököllel megütötte apja jobb arcfelét, amitől a sértett a padon elborult. A szerencsétlen férfi kiabálni kezdett: „nem volt elég, hogy elvetted az 5 ezer forintomat? Egy nagykorú ember tartsa el magát”. B. ekkor kijelentette, hogy apjának kötelessége eltartani őt, majd benyúlt a sértett nadrágjának mellkasánál lévő felső zsebébe, ahonnan két címletben mintegy 15.000,- Forintot tudott kivenni, majd a helyszínről távozott. Az apa a bántalmazás következtében a jobb arcfél zúzódásában megnyilvánuló, 8 napon belül gyógyuló sérülését szenvedte el. Az apjától erőszakkal elvett 20.000,- Forint készpénzből B. a helyi élelmiszerboltban italt és élelmet vásárolt, azonban az eljárás során a nyomozóhatóság a terhelttől 12.845,- forintot le tudott foglalni, így az okozott kár részben megtérült.

Mindezek miatt B. terheltet a gyermeke édesanyjának sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettével, valamint az édesapja sérelmére elkövetett rablás bűntettével is megvádolta a Nagykanizsai Járási Ügyészség.

Papp Attila