Hol nyugodhat Thúry?

A hagyomány lángjának fellobbanásával megkezdődött a Thúry György Emlékév Nagykanizsán. Dr. Károlyi Attila ügyvéd, helytörténész azt mondja, a hős nyugvóhelye az Inkeyek lazsnaki Háromkereszti sírkápolnája alatt rejtőzhet, s javasolja, hogy kutassák a területet.

 – 2021. április 2-án 450 éve lesz annak, hogy a magyar történet egyik legnagyobb hősét, középtúri Thury Györgyöt a Sár patak mocsaras völgyében a török tőrbe csalta, és a hőst a túlerő legyűrte – emlékeztet dr. Károlyi Attila, aki már régóta kutatja a végvári kapitány élettörténetét.


Dr. Károlyi Attila: 2021-et nyilvánítsák Magyarországon Nagy Thury György évének! (Fotó: Bakonyi Erzsébet)

Thury 1544-ben a Hont megyei Ság várában volt kapitány, 1552-ben Palást város mezején harcolt, 1558-ban Léván, majd Palotán volt kapitány 1566-ig, a várat Arszlán török basa ellen vitézül védte, öccsével, Farkassal együtt. Részt vett Veszprém és Tata visszafoglalásában, s más derék ütközetekben, vitézségéért arany láncot kapott a királytól. 1571-ben már kanizsai kapitány volt, amikor a túlnyomó török csapat által megrohanva, életét veszté, ahogy a krónikás írja. 

Dr. Károlyi Attila korábban már publikált írást arról, hogy a hős nyugvóhelye az Inkeyek lazsnaki Háromkereszti sírkápolnája alatt rejtőzhet. Inkey Boldizsár végrendeletében utal arra, hogy az akkor még kalocsai érseknek titulált gróf Batthyány József levéltárában, valamint az ő levéltárában keresse a megoldást az, aki arra kíváncsi. Ennek kutatása a közeljövő feladatai közé tartozik.

– Maga a hely rég szakrális jelentőséggel bír – emlékeztet az ügyvéd helytörténész –, hiszen 1702-ben bizonyos Umsunst János kanizsai purger (így hívták magukat a tősgyökeres kanizsai polgárok) ide emelte a Háromkereszt nevű kálváriát. Róla azt is tudjuk, hogy alacsonyabb rangú volt, mint házastársa, nagyságos Nagy Borbála, s hogy e háromkereszt helyére (antea Calvariae vulgo ad tres Cruces) építette pallini Inkey Boldizsár, minden idők legnagyobb kanizsai földesura a temetkezési helyét. Ezt a helyet Umsunsttól gróf Batthyány József, az „alkimista bíboros" vásárolta meg, Inkey Boldizsár pedig már tőle vette meg, így e három derék magyar nyilvánvalóan tisztában volt azzal, hogy mit is rejt a helyszín: nagy valószínűséggel Nagy Thury György testét fedő templom alapját és romjait.

Inkey Boldizsár a mauzóleum alá kriptát építtetett, ennek munkálatai során nyilvánvalóan szembesült azzal a ténnyel, hogy tulajdonképpen egy valamikor már állott templom alapjaira építenek. Nem kizárt, teszi hozzá dr. Károlyi Attila, hogy az ugyancsak Inkey Boldizsár által épített zalaszentbalázsi templom járószintje alá helyezett, emberi maradványokat rejtő urnákat maga a rettegett földesúr rejtette el, hiszen ezek befalazása csak a templom építésekor történhetett, és ennek tényéről senki nem tudhatott, csak az, aki a számára rendkívül fontos maradványokat oda tette. Ez pedig nem volt más, mint Inkey Boldizsár, az emberi maradványok pedig – ezen okfejtés szerint – származhattak Thury Györgytől is.

– 2014-ben többször indítványoztam Nagykanizsa város közgyűlésében, hogy kutattassuk meg az épületet, amire szakavatott régészt kérjünk fel, aki egyébként osztja az álláspontot, és feltételezi azt, hogy Thury György sírhelyét rejti az Inkey kápolna. Vándor László ma is készen áll a feladatra, csak hívni kell. 2014-ben azt is indítványoztam – folytatta dr. Károlyi Attila –, hogy 2021-et nyilvánítsák Magyarországon Nagy Thury György évének. Ma, 2018 elején ehhez hozzáteszem azt is, hogy a Thury György Emlékbizottság az Európai Unió pályázati pénzügyi segítségével teljes értékmentő és régészeti feltáró, valamint rekonstrukciós munkálatokat végeztessen el a mauzóleumon és annak környezetében, hiszen tudjuk azt, hogy a főrangú család a kriptában temetkezett, a tiszttartók és családtagjaik a kerítésen kívül, a jobbágyok pedig a domb oldalában, s a hely a domb aljáig temető volt.

A helytörténész azt is javasolta, hogy az Emlékbizottság vonja be az ünnepségsorozatba Nagy Thury György pályafutásának jeles helyszíneit, mint egyenrangú feleket, határon belül és kívül. Így a szlovákiai Ipolyságot, Palástot és Lévát, valamint Veszprém, Tata és Várpalota városait.

Dr. Károlyi Attila azt is elárulta, rábukkant Thury György családi címerére, és javasolta az örökséget gondozó Thúry Vitézlő Oskola fáradhatatlan vezetőjének, Vörös Andrásnak a címer megfestetését, és annak használatát.

Bakonyi Erzsébet