Pereskedni készülők figyelmébe: egyszerűbbek lehetnek a keresetlevél nyomtatványok

Az új Polgári perrendtartással összefüggő keresetlevél nyomtatványok rövidebbé, átláthatóbbá és közérthetőbbé tétele a célja annak a javaslatcsomagnak, melyet augusztus elején terjesztett elő az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke az Igazságügyi Minisztériumnak. A javaslat szerint a jelenleg 25 oldalas nyomtatványok terjedelme 7 oldalra csökkenhetne.Az ügyfelek visszajelzései és a bíróságok tapasztalatai alapján készült előterjesztés másik fontos kezdeményezése, hogy illetékmentes legyen a keresetlevelek visszautasítása. A javaslatcsomag részleteiről a Zalaegerszegi Törvényszék sajtócsoportjánál érdeklődtünk.

Mint az ismeretes, az idei esztendő elején lépett hatályba az új polgári perrendtartás (új Pp.), melynek megalkotását Trócsányi László igazságügyi miniszter és dr. Wopera Zsuzsanna miniszteri biztos is kiemelt feladatának tekintette. A perrendi szabályok egyik előremutató újítása lett, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró feleknek a 2018. január 1. után induló polgári perekben a keresetlevelet egy igazságügyi minisztériumi rendeletben meghatározott nyomtatványon kell előterjeszteniük. A jogalkotó célja az volt, hogy megkönnyítse a jogi képviselő nélkül eljáró felek bírósághoz fordulását.

Az OBH év eleje óta figyelemmel kíséri az új eljárási kódex hatályosulását, ezért állt fel az úgynevezett, „Az új Pp. hatályosulását támogató Munkacsoport” is, amely szakmai kapcsolatban áll a Kúriával és annak konzultációs testületével, illetve a bíróságokon megalakult perjogi szakmai testületekkel. Ez a Munkacsoport gyűjtötte össze azokat a bíróságoktól érkező észrevételeket is, amelyek a javaslatcsomagot megalapozták. Ennek elfogadásával az ügyfelek egyszerűbb feltételek mellett érvényesíthetik majd igényeiket, és terjeszthetik elő nyilatkozataikat. Az egész bírói kar várakozással tekint a nyomon következő jogalkotói lépésekre annak érdekében, hogy az ügyfelek közérthetőbb nyomtatványokat használhassanak, ezáltal a hiánypótlások és visszautasítások száma csökkenhessen.

A bírósághoz fordulás jogát segíti az OBH elnökének Illetéktörvény módosítási javaslata is, amely illetékmentessé tenné a keresetlevél visszautasítását. E célt megvalósítani szándékozó javaslatát egyébként az OBH elnöke már több ízben eljuttatta a jogalkotóhoz – tudtuk meg a Zalaegerszegi Törvényszék sajtócsoportjától.

Papp Attila