„A feltételes szabadságra bocsátás az elítéltnek nem alanyi joga”

Ha valakit végrehajtandó szabadságvesztésre ítélnek, akkor lehetősége van feltételes szabadságra kerülni, amennyiben megfelel bizonyos feltételeknek. Ugyanis, ez csak egy lehetőség, ez az elítéltnek nem jár automatikusan: hamarabb szabadulni nem alanyi jog. A jogintézmény lehetőségeiről, szerepéről és a bíró mérlegelési jogköréről dr. Lajkó Pétert, a Balassagyarmati Törvényszék bíráját kérdeztük.

Mi a feltételes szabadságra bocsátás szerepe és célja az igazságszolgáltatásban?

– Főbb céljai többek között a szabadságvesztés káros hatásainak csökkentése és a fogvatartottaknak a társadalomba történő be-, illetve visszailleszkedésének elősegítése.

Melyek a feltételes szabadságra bocsátás feltételei? Mi az a „feles kedvezmény”?

– A feltételes szabadságra bocsátásnak egyik feltétele, az úgynevezett objektív feltétel, amely a bíróság mérlegelésétől független körülmény. Az elítéltnek főszabály szerint a büntetése kétharmadát, ha visszaeső, háromnegyedét, de legkevesebb három hónapot ki kell töltenie a büntetéséből. Amennyiben az elítéltet a bíróság öt évet meg nem haladó időtartamú szabadságvesztésre ítélte – különös méltánylást érdemlő esetben – a bíróság rendelkezhet úgy is, hogy az elítélt a büntetése fele részének a kitöltése után már feltételes szabadságra bocsátható: ez az úgynevezett feles kedvezmény. Más a helyzet akkor, ha a bíróság az elítéltet életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, de a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét nem zárta ki. Ilyenkor a feltételes szabadságra bocsátás objektív feltétele az, hogy az elítélt legalább 25 évet, legfeljebb azonban 40 évet kitöltsön az életfogytig tartó szabadságvesztésből.

És mikor zárja ki a törvény a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét?

– Az elítélt – egyebek közt – akkor nem bocsátható feltételes szabadságra, ha például többszörös visszaeső és a büntetését fegyházban kell végrehajtani, vagy erőszakos többszörös visszaeső, aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el. Emellett a Btk. kizárja egyes súlyos bűncselekmények, például a népirtás, terrorcselekmény és a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt bűnelkövető feltételes szabadságra bocsátását.

Automatikusan vizsgálják, hogy valaki feltételesen szabadságra bocsátható-e?

– Amennyiben az elítélt a törvényben meghatározott legkisebb időtartamot kitöltötte és azt a törvény nem zárja ki, a bíróságnak kötelessége megvizsgálni a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét. Mikor a feltételes szabadságra bocsátásról dönt, a bírónak elsődlegesen azt kell mérlegelnie, hogy a korábban kiszabott büntetéssel elérni kívánt célok az elítélt szabadságának további elvonása nélkül is elérhetőek-e. A büntetés célja pedig nem más, mint a társadalom védelme.

Milyen szempontok alapján mérlegelheti a bíró azt, hogy elrendeli-e a feltételes szabadságra bocsátást?

– Ilyen körülmények többek között az elítélt által elkövetett bűncselekmény tárgyi súlya, az elítélt személyisége, a büntetés végrehajtása alatt tanúsított magatartása stb.Fontos hangsúlyozni, hogy a feltételes szabadságra bocsátás az elítéltnek nem alanyi joga és ilyen módon nem jelent feltétlen kötelezettséget a bíróra nézve. Amennyiben a bíró, arra jut, hogy a büntetési célok csak akkor érhetőek el, ha az elítélt tovább tölti a szabadságvesztést, a feltételes szabadságra bocsátást mellőzi. Ebben az esetben azonban lehetőséget biztosít a törvény arra, hogy a bíró egy későbbi időpontban újra megvizsgálja azt, hogy az elítélt feltételes szabadságra bocsátható-e.

Milyen esetekben kell, illetve lehet megszünteti a feltételes szabadságot?

– A feltételes szabadság megszüntetése leginkább akkor következik be, amikor az elítélt a feltételes szabadságra bocsátása alatt újabb bűncselekményt követ el. Fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben a bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, a feltételes szabadságon töltött idő a szabadságvesztés idejébe nem számít bele, így az elítéltnek a teljes, még hátralévő részt ki kell töltenie a büntetésből, még akkor is, ha a feltételes szabadság ideje már majdnem teljesen eltelt.

Motiválja a fogvatartottakat az a tudat, hogy bizonyos feltételekkel előbb szabadulhatnak?

– A tapasztalatok azt mutatják, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége az elítélteket abba az irányba motiválja, hogy a büntetés végrehajtása alatt kifogástalan magatartást tanúsítanak, ezzel pedig kialakítsák azt a meggyőződést a bíróságban, hogy a szabadulásukat követően a társadalom hasznos tagjává váljanak, és törvénytisztelő életmódot folytassanak, tartózkodjanak az újabb bűncselekmények elkövetésétől.

Papp Attila