Bizottsági szakaszban

A képviselők egyebek mellett az orvosi ügyeleti díjakról, felsőoktatási ösztöndíjpályázatról, a család- és gyermekjóléti központ álláshelyeiről is tárgyalnak. Utóbbi kapcsán a humán bizottság tegnapi ülésén dr. Kaszás Gizella, a központ igazgatója jelezte, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az álláshelyek pályáztatása megtörtént, a jelentkezőket meghallgatta. A humán bizottság támogatta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozást is. Az előterjesztésekről ma döntenek a képviselők.