Közös istentiszteletet tartottak a reformáció alkalmából

Október 31. a reformáció emléknapja, ebből az alkalomból közös istentiszteleten vettek részt a kanizsai evangélikus és református hívek szerda este. Az evangélikus templomban előadást is tartottak, az érdeklődők Philipp Melanchthon életét, munkásságát ismerhették meg.

Idén a Csengery úti evangélikus templom adott otthont az ünnepi istentiszteletnek és az azt követő előadásnak. Nagykanizsán évek óta hagyomány, hogy az evangélikus és református gyülekezetek együtt emlékeznek a reformáció elindulására és adományaira.

– Azt ünnepeljük, hogy az Istennek gondja van ránk, és arra, hogy az egyházát karban tartsa, és frissen a gondolatainkat. A hitünket mindig megelevenítse, ahogy Luther is mondta: az egyház szüntelen megújulásra szorul – mondta el Makoviczky Gyula evangélikus lelkész.

Az istentiszteleten Hella Ferenc református lelkipásztor hirdetett igét a galatáknak írt levélből. Ebben a szakaszban két világrend találkozik egymással: a mózesi törvényeket szigorúan értelmező zsidók, illetve a keresztények.


Az ünnepi istentisztelet igehirdetője Hella Ferenc volt

– Találkozik két különböző típusú ember: az egyiknek az életébe ez, a másiknak az életébe az épült be. Meg kell látni ebben a helyzetben, hogy hogyan lehet belőle egy krisztusi életet kihozni – mutatott rá Hella Ferenc.

Az emléknap programjában egy előadás is szerepelt: a hívek az egyház egységének és megújulásának „munkásáról”, Philipp Melanchthonról hallhattak.

– Egy kicsit fanyarul állapíthatjuk meg, hogy a 16. század második felének nagy német evangélikus vitáiban mindkét oldalon az ő tanítványai küzdöttek egymással. A 16. század végéig minden valamire való észak-német teológusnak és reformátornak a tanítómestere volt Melanchthon. Tehát oktatóként, tanítóként, iskolaszervezőként óriási munkát végzett a reformáció szolgálatában – szögezte le dr. Ittzés Gábor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense.

Melanchthon a reformációt elindító Luther Márton harcostársa volt Wittenbergben. Luther 501 évvel ezelőtt, 1517. október 31-én tette közzé – a búcsúcédulák ellen tiltakozva – 95 tételét, amely hosszú távon vallási, szellemi és gazdasági megújulást hozott Európában.