Nagykanizsa fejlődéséért

A támogatást az alapképzés első-, másod- vagy harmadéves mérnök-informatikus, illetve turizmus-idegenforgalom szakos hallgatói igényelhetik. Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre szól. Az igényléshez szükséges nyomtatvány és minden információ elérhető a város honlapján.

– Azok az elsőéves hallgatók adhatnak be pályázatot, akik legalább háromszáz pontos felvételi pontszámmal kerültek be a felsőoktatási intézménybe. A felsőbb éves hallgatók esetében pedig az előző évben hármas tanulmányi átlagot elért hallgatók pályázhatnak. A pályázat öt hónapra szól, és egy összegben kerül majd átutalásra az arra jogosultaknak. Pályázni október 15-ig lehet, tehát hétfői napig - nyilatkozta Bagarus Ágnes, a humán és hatósági osztály vezetője.