Névadó ünnepség Palinban

Inkey Boldizsárról, az iskolaépülethez és Palinhoz is több szállal kötődő báróról nevezték el a településrész oktatási intézményét. – A név összeköt. Összeköt bennünket, valamint összeköti a múltat a jelennel, a jelent pedig a jövővel - fogalmazott Suhai Zsolt intézményvezető.

Inkey Boldizsár a XVIII. század egyik kiemelkedő vagyoni helyzetű köznemese volt, akinek több, ma is látható épületet köszönhet az utókor. – Őseink életében, az örökül kapott hagyományunkban rendkívül fontos szerepet játszott a névadás és a névviselet. Mert szerintük a név az élet forrása, a létezés bizonyítéka. Ezért is szentség és ünnep évezredek óta minden közösség számára a névadás, a keresztelő, ez a szertartás - mondta Dénes Sándor polgármester.

Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója 6 évig vezette a palini iskolát. – A gyorsan változó világban akkor cselekszik helyesen egy közösség, ha múltjában keres kapaszkodókat, és megtalálja történelmében azokat a személyiségeket, akiket példaként követhet maga elé állítva. Nem múltba révedő romantika ez, hanem nagyon is racionális tett. Hiszen az önazonosság, az identitás megőrzése a XXI. századi megmaradás kulcsa - említette a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója.

Cseresnyés Péter szerint a név egyrészt megkülönböztet, másrészt a valahová tartozást is jelenti. – Talán elfogultnak tűnik, de mondhatjuk azt, hogy az irodalomtörténet egyik legszebb idézete jut el hozzánk. Az idézet pedig Tamási Árontól, az Ábel című regényéből származik, és így szól: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne - tette hozzá a politikus.

Az ünnepségen felavatták a névadó tiszteletére állított márványtáblát, emlékfát ültettek, valamint időkapszulát is elhelyeztek az utókor számára.