E.ON – A szén-monoxid-mérgezések elkerülésének kulcsa a megelőzés

Bár a belső gázvezeték hálózatok, az otthonok belső gázrendszerei nem tartoznak az E.ON illetékességi körébe, hisz azok a magántulajdonosok tulajdoni és felelősségi körében vannak, de az esetek kivizsgálása kapcsán tudomásunk van minden szénmonoxid mérgezési esetről, melyek az otthonokban történnek. Sajnos azt látjuk, hogy az idei évben megnőtt a CO mérgezési esetek száma az E.ON nagykanizsai gázhálózati üzemének területén – pedig még csak a fűtési időszak kezdetén vagyunk. Az idei évben eddig halálos baleset nem volt a nagykanizsai üzemünk területén. Azonban számos mérgezés történt, ezek közül többször csak a szerencsén múlt, hogy nem tragédiával végződött az eset. 

Tapasztalatunk szerint a CO mérgezések előfordulásának legjellemzőbb okai:

  • a gázkészülékek karbantartásának a hiánya,
  • a nem megfelelő (megváltozott) légellátás,
  • páraelszívók és gázkészülékek szabálytalan kéménybekötései,
  • kéményes készülékek és a szilárd tüzelésű fűtőberendezések, valamint a páraelszívók egyidejű működése

A szén-monoxid-mérgezések elkerülésének kulcsa a megelőzés!

Néhány fontos szabály betartásával a fűtési szezonban nagy számban előforduló szén-monoxid-mérgezések elkerülhetőek.

Legfontosabb lépések a szén-monoxid-mérgezés megelőzése érdekében:

- Gázkészülékei ellenőrzését, karbantartását rendszeresen végeztesse el arra jogosult szakemberrel. A rendszeres karbantartás nem csak a biztonságos és komfortos használatot biztosítja, így költségtakarékosabban is üzemeltethetjük a készüléket.

- A gázkészülékek használata során követni kell a gyártó előírásait. Fontos figyelni arra, hogy a készülék számára az égéshez szükséges mennyiségű levegő a helyiségben rendelkezésre álljon, és folyamatos utánpótlása biztosított legyen. Rendszeresen ellenőrizze a szellőző, légbevezető csatornák tisztaságát, ezeket ne dugaszolja el. Régi nyílászáró utólagos szigetelésekor is figyeljen arra, hogy a gázüzemű készülékek légellátásához szükséges levegő-utánpótlás megmaradjon.

- Ne alakítsa át tüzelő berendezéseit és a kapcsolódó rendszereket engedély nélkül - engedélyköteles átalakításnak számít például a gázkészülékek, kémények, készülékbekötések átalakítása, áthelyezése és a más tüzelőanyagra történő átállítás, vagy akár a frisslevegő-ellátás módjának megváltoztatása ablakcsere folytán. A szén-monoxid-mérgezések jelentős részét a légbevezető nélkül újonnan beépített, fokozattan záró nyílászárók okozzák azzal, hogy az égéshez szükséges levegő utánpótlás megszűnik.

- Lakásába engedje be a kéményseprő közszolgáltató munkatársait, hogy kéményét, égéstermék-elvezető berendezését ellenőrizhessék, szükség szerint kitisztíthassák.

Egyre elterjedtebb a szén-monoxid érzékelő készülékek használata. Ezek kiegészítő biztonsági felszerelésként a szén-monoxid megjelenésének jelzésére szolgálnak. Az érzékelő felszerelése nem pótolja a felsorolt megelőző intézkedéseket, de növeli a biztonságot.

A szén-monoxid színtelen, szagtalan gáz, de belégzése már kis mennyiségben is halálos mérgezést okozhat. Ezért fontos figyelni a legelső tünetekre. Ha valaki émelygést, fejfájást tapasztal, azonnal szellőztessen, zárja el a gázkészüléket, forduljon orvoshoz, majd szakemberrel vizsgáltassa felül gázellátását, illetve a kéményét.

Körültekintéssel a balesetek megelőzhetőek. Kérjük ügyfeleinket, tegyenek meg mindent otthonuk biztonságáért!