Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében

A Mura mente 500 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatást fordíthat népességmegtartó erejének növelésére. A helyben maradás ösztönzése és a társadalmi hátrányok csökkentése érdekében a Széchenyi 2020 keretében elindult az EFOP-3.9.2-16-2017-00050 „Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében” című projekt. A négy éves projekt Letenye városára és a környező 33 községre terjed ki.

A projekt közvetlenül érint mintegy húszezer lakost. Az aprófalvak és kistelepülések hátrányos helyzetű lakosságának jövőképet kínál. Minőségi oktatáshoz, neveléshez, képzéshez juttatja az általános iskolásokat, óvodásokat. Fontos cél a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlesztése, iskolai és munkaerőpiaci esélyeik javítása érdekében, iskolán kívüli programokkal, nyelvoktatással, egyéni fejlesztő foglalkozásokkal.

Az óvónők, pedagógusok és a helyi közszolgáltatásban – az egészségügyi alapellátásban, védőnői szolgálatban, családsegítésben, közművelődésben – dolgozók továbbképzéseken, tanulmányutakon, tapasztalatcseréken vehetnek részt.  A helyi kezdeményezések, közösségek támogatást kapnak tevékenységükhöz, amely erősíti az itt élők kötődését, identitástudatát.

A drasztikus népességfogyás, elvándorlás megakadályozásának legfőbb módja a gyermekek életkezdési lehetőségeinek, kilátásainak javítása. Különösen a hátrányos helyzetű családokból származó tanulók képzési, továbbtanulási lehetőségeit segíti a program. A pályázat tehetségösztöndíj-programja 40 diák tanulmányait támogatja 40 hónapon át, összesen 12,8 millió forint értékben. A közösségi közlekedés fejlesztése a gyerekek óvodába, iskolába utaztatását teszi lehetővé több kistelepülésen. A szabadidős és mentorálási programokkal a szülőket is bevonják.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Résztvevő konzorciumi partnerek:

Bázakerettye Község Önkormányzata

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás

Letenye Város Önkormányzata

Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata

Szécsisziget Község Önkormányzata

Tófej Község Önkormányzata

Tormafölde Község Önkormányzata

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata

Tótszerdahely Község Önkormányzata

A teljes sajtóközlemény megismeréséhez kattintson a Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében című alábbi ikonra!