Két nemzet hőse

Gróf Somssich Antalról nevezték el a zalakomári iskolát. A magyar huszárszázados, lengyel ulánus alezredes feleségével a településen, az ormándpusztai temetőben nyugszik.


Fotó: Gergely Szilárd

Somssich megjárta az első világégés nagy csatáit, harcolt a szerb, majd az olasz fronton is, bátorságáért, helytállásáért több kitüntetést kapott. De nem csak a fegyverforgatáshoz értett: elvégezte a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémiát, és mezőgazdasági mérnöki oklevelet szerzett.

Később, 1919 és 1923 között a lengyel hadseregben szolgált: a 10. ulánus litván hadosztály parancsnokaként részt vett a Vörös Hadsereg elleni 1920-as győztes hadjáratban.Szolgálatát alezredesként fejezte be, és megkapta a lengyel vitézségi érmet. Így lett gróf Somssich Antal két nemzet hőse – akinek élete a szabadság feltétlen szeretetéről, és persze a legendás magyar-lengyel barátságról is tanúskodik, idézte életrajzát Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója.

_ _ _

„Akkor cselekszünk helyesen, ha nemcsak az iskola névtábláján, hanem a szívünkben is őrizzük őt. Példaképként – aki nem félt harcba indulni a szabadságért, nem félt harcolni a jövőért.”

Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő

 

„A szabadságért, a hazáért, az elvekért és a meggyőződésért érdemes vállalni a harcot, az áldozatot.  Ezek az értékek a XXI. században is fontosak, mert az információrobbanás korában sem feledkezhetünk meg múltunkról, gyökereinkről, hőseinkről s az ő helytállásukról.”

Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója

 

„Egy ilyen nagyszerű embernek a példája nemcsak azért fontos, hogy őt megőrizzük, hogy itt maradjon velünk, hanem a jövő generációjának is mindig utat mutat. Nekem nagyon nagy élmény volt ezek között a gyerekek között lenni, hiszen látszott rajtuk, értik, miről szól ez a mai nap.”

Németh Szilárd miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő