Mind a négy napirendi pontját tárgyalásra alkalmasnak találta a városfejlesztési és üzemeltetési bizottság

A mai ülésen Nagykanizsa 2018-as költségvetésének módosításáról, a helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatásról, az építési szabályozási tervről, valamint Kanizsa közgyűlésének 2019-es munkatervéről tárgyaltak a tagok. A négy napirendi pontból hármat ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadott el a bizottság.