Igen, igen, igen, mert élni kell! – Kiállás a normalitás mellett a Petőfi-ünnepen

Az utóbbi hetek atrocitásai megmutatták, a bevándorlást pártolók agyában, akarom mondani fejében, mennyire együtt jár a keresztényellenesség és a magyarellenesség. Az Ország háza előtt megtámadták a jászolt és a karácsonyfát, megrongálták a Kossuth szobrot. A mi mostani, Petőfi-szobor előtti együttlétünk ezért egyfajta kiállás is a normalitás mellett. Nemzeti közösségünkért és Európa keresztény gyökereiért – hangzott el az NPE Deák téri, immáron 17. Petőfi-ünnepén, a költő születésnapján. Tudósításunk percről percre a kiállásról.

16:50 Demjén Ferenc dala harsog a téren: „Kell még egy szó, mielőtt mennél, Kell még egy ölelés, ami végig elkísér, Az úton majd néha, gondolj reám, Ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár.” A tavalyinál is többen gyülekeznek a Nagykanizsai Polgári Egyesület hívására.

16:54 Arany János versét Illés Lajos zenésítette meg. Az előbbi lágy melódiát keményebb hang, szokatlan ritmus váltja. Nagy Feró énekel. Él-e még az Isten? A szelíd szavúnak ismert költő 1848-ban négy versszakon át kérdi ezt, az ötödikben megfeleli: Él még, él az Isten... magyarok Istene! Elfordítva sincsen még e népről szeme, S az még, aki régen…

16:58 Felsorakoznak bevonulásra a díszőrséget adó hagyományőrző huszárok, sosem látott létszámban. A házigazdák mellett a vendég szombathelyiek és a Kanizsáról „kirajzott” fonyódi kishuszárok, akiket egy odanősült kanizsai honosított meg a tó partján. Egészkor kürtszó, masírozás a Hunyadi-indulóra.

17:03 A Himnusz közös éneklésére hív a műsorközlő, majd emlékeztet: kereszténység nélkül ma nem lenne se demokratikus jogállam, se pluralizmus, se tolerancia. Hallgassuk meg, és csatlakozzunk magunkban a Miatyánk imádságához, amelyet Varga Miklós legutóbb 2010 márciusában énekelt ugyanitt – szólít.

17:07 Messziről fénylik a tenorhang – jellemezte egyszer valaki Varga művészetét. – Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod… – szárnyal az imádság.

17:10 Magyarország a vers születésekor, 1849 tavaszán megmutatta, hogy a túlerő legyőzhető. A mai Magyarország pedig elsőként mutatta meg, hogy a népvándorlás megállítható. Ezért érik támadások hazánkat, ezért ismételjük mi is Petőfi mondatát: Előre hát, oh nemzetem, ne állj meg! A mai meghívó idézete szintén ebből a versből – legyünk azon – májust vetítse előre: Egész Európa te utánad jő – konferálják be Petőfi versét. Egy batthyánys öregdiák jött haza a fővárosból együtt ünnepelni, ő szaval.

17:13 Földrészünk lakosságának kicserélése önazonosságunkat veszélyezteti. A birodalmi törekvésekkel szemben csak a nemzetek Európája védheti meg közösségeinket. Magyar szeretnék maradni – újabb időszerű dal következik. A Kanizsa olvasói ismerik már a rimaszombati énekelt verseket. – Apám, anyám itt született, és úgy hiszem, minden ősöm is – hallgatjuk egyetértőleg a Gyurcsó-verset.

17:18 Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke lép a mikrofonhoz, hogy a születésnapost méltassa. – Petőfinek akkoriban olyan politikai törekvései voltak fiatal kora ellenére, amit a mai magyarok is megirigyelhetnének. Olyan vonalat képviselt az akkori politikai életben, amire a mai világban, a mai politikában is nagy szükség lenne. A költőnél megjelent a népiesség és a nemzeti függetlenség eszméje, amiket könnyen át lehet ültetni az aktuális kérdésekbe is napjainkban – láttatja a költő időszerűségét, majd három idézettel zárja beszédét. Ragaszkodjunk Petőfi Sándor szavainak eredeti jelentéséhez. Merjük kimondani a költővel családjaink, nemzeti közösségünk és hazánk védelmének három mondatát: – Ha férfi vagy, légy férfi!  – Talpra magyar! és – Azért a víz az úr! És eszerint is cselekedjünk – utal befejezésül a májusi európai parlamenti választás tétjére Bene Csaba.


Fotók: Gergely Szilárd

17:24 Műsorközlő: Helyezzük el valamennyien gyertyáinkat, mécseseinket a Petőfi-szobor talapzatán. Kifejezve ezzel, azonosulunk az oda vésett sorokkal: És mi nem hagyjuk magunkat! Keresztes Ildikó karcos hangján szól: Igen, igen, igen, mert élni kell! Mindeközben hosszú sorban helyezik el politikusok, polgárok az aprócska lángokat…

17:28 Hazádnak rendületlenül Légy híve, oh magyar… – a jelenlévők Vörösmarty versét Egressy Béni dallamára éneklik.

17:30 A 34 hagyományőrző huszár a Rákóczi-induló hangjaira díszmenetben elvonul, a nagykanizsai rendezvény rendbontás nélkül ér véget.

(Kanizsa)