Regionális konferencia a pszichiátriai betegek intézeti kezelésével kapcsolatos eljárásokról

A Kaposvári Törvényszék 2019. január 30-án, a pszichiátriai betegek intézeti kezelésével kapcsolatos eljárásokról szervezett konferenciát a Szekszárdi, a Pécsi, a Zalaegerszegi és a Kaposvári Törvényszék illetékességi területén ezen ügyekben eljáró szakemberek, valamint az Országos Bírósági Hivatal képviselőinek a részvételével. A konferencia vendége volt az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala képviselője is. A szakmai találkozó célja a gyakorlati problémák megvitatása mellett a Somogy megyében kialakult, a Nagyatádi és a Kaposvári Járásbíróságon követett gyakorlat bemutatása volt.

Győriné dr. Vajda Andrea polgári kollégiumvezető elméleti alapokról szóló bevezetőjét követően a kórházak képviselői, az ügygondnokként eljáró ügyvédek, a szakértők és a régió törvényszékeinek bírói és bírósági titkárai vegyes csoportokban a sürgősségi gyógykezelésre fókuszálva műhelymunkában dolgoztak. Feldolgozták a pszichiátriai betegek intézeti kezelésével kapcsolatos eljárások alapjogi, betegjogi aspektusát, a veszélyeztető magatartás és a kockázati tényezők kérdéskörét, a szakértő kirendelésének és a kérelmezett vizsgálatának, valamint a betegek megfelelő képviseletének kérdéseit.

Jó gyakorlatként ismertették a gördülékeny és zökkenőmentes ügyvitelt biztosító „Nagyatádi modell”-t is, amelynek a lényege, hogy az eljárás résztvevői – egymás függetlenségének tiszteletben tartásával – a szervezési kérdésekben szorosan együttműködnek.

A workshopokon a résztvevők több szemszögből megközelítve, kötetlenül osztották meg egymással a jogalkalmazási és szervezési tapasztalataikat, és a legtöbb kérdésben közös álláspontként rögzítettek mindenki számára hasznosítható megoldási javaslatokat. A tervek szerint a tudás megosztásának fórumaként a pszichiátriai betegek intézeti gyógykezeléséről szóló konferencia a régión kívül is folytatódni fog.

Papp Attila