Tárgyalásra alkalmas a város költségvetéséről szóló rendelettervezet

2019. feb. 12.

A tagok a független könyvvizsgálói jelentést és a tavalyi költségvetési rendelet módosításáról szóló javaslatot is támogatták, csakúgy, mint a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatáról szóló előterjesztést. A négy nyílt napirendi pontból hármat ellenszavazat nélkül fogadott el a bizottság, egyről pedig később dönt. Két további kérdésben zárt ülésen tárgyaltak a tagok. A város közgyűlése csütörtökön lesz.