Atyák, szerzetesek emlékhelyei

Kardos Ferenc vezetésével ezúttal az atyák, szerzetesek emlékhelyeit keresték fel. Elsétáltak Balogh Tibor lelkipásztor, Radax Dezső esperes, Bolla István plébános, Erdős Géza főesperes-plébános sírjához, valamint az Irgalmas Nővérek, a ferencesek és a Magyar Kegyes Tanítórend kriptáihoz. A könyvtár igazgatóhelyettese korábban már egy könyvet is írt a város híres szülötteinek nyughelyéről.