Elismerés a múlt méltó örököseinek

Napjaink Nagykanizsájára tükörként tekint majd az utókor, a következő generációknak pedig a ma élő kanizsaiak akarata és egyenessége jelöli ki az utat, fogalmazott Dénes Sándor polgármester a díszközgyűlésen. A 25. város napján ismét azokat az embereket ünnepelték, akik lokálpatriotizmusuk és hivatástudatuk révén váltak Nagykanizsa múltjának méltó örököseivé és saját hőseivé.

Nagykanizsa első írásos említése 1245-ből származik. „Akkor kezdett épülni a város, amikor Aquinói Szent Tamás megalkotta a Summa Teológiát”, mondta az ünnepi közgyűlésen Dénes Sándor, „de együtt születtünk a párizsi Notre Dame-mal vagy Giotto gyönyörű freskóival, s akkor vívtuk nagy csatáinkat Thúry György várkapitányunk révén, amikor a török fenyegette a keresztény világ egészét, amelynek mi ezáltal az egyik pillére vagyunk.”


A rendezvényen a testvérvárosok delegációi is részt vettek (Fotó: Gergely Szilárd)

Fontos azonban, hogy a városnak ne csak múltja legyen, hanem újra és újra megalapozza a jövőjét, tette hozzá a polgármester. Ezt szolgálják az olyan fejlesztések, mint az Ady utca korzóvá alakítása, a Csónakázó-tó környezetének megújítása, az utak és közművek rekonstrukciója, továbbá a családbarát beruházások keretében megszépülő bölcsődék és óvodák.

– Újabb beruházások is lesznek, és folytatódik a nagy projektek megvalósítása is – mondta Dénes Sándor. – Az elmúlt időszakban rendkívül nehéz, felelős és komoly előkészületi munka ment végbe, amelynek köszönhetően még idén tovább halad a Zöld Város program, és elkezdődhet a ferences kolostor megújítása, illetve a sport- és rendezvénycsarnok, valamint a versenyuszoda megépítése.


Az idei kitüntetettek (Fotó: Gergely Szilárd)

A jövő formálását a beruházások mellett a közösség is szolgálja. Napjaink Nagykanizsájára tükörként tekint majd az utókor, a következő generációknak pedig a ma élő kanizsaiak akarata és egyenessége jelöli ki az utat, hangzott el. Ennek jegyében idén is elismeréseket adtak át. Kitüntetést kapott többek között Szabó Zsigmond, a Kanizsa Televízió nyugalmazott operatőre. Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő hangsúlyozta: az egyéni életutak, eredmények közös sikerek.


A Zalagyöngye Táncegyüttes „Nagykanizsa városért” kitüntető címet kapott. A képen balról jobbra: Dénes Sándor, Tóth István „Csonti”, Lenkovics Levente, Kunics Anikó, Szakos Lilla és Cseresnyés Péter (Fotó: Gergely Szilárd)

– A kitüntetettek nemcsak a saját céljaikért dolgoznak, hanem egy nagyobb közösség érdekében is – mutatott rá a politikus. – Néhányan hagyományokat és értékeket közvetítenek, mások pedagógusként bocsátanak útra generációkat, példát mutatva nekik, megint mások pedig – mert van rá lehetőségük – anyagilag is segítik egy-egy közösség vagy település fejlődését.

A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címet a közgyűlés Boros Antal nyugalmazott gimnáziumi tanárnak adományozta pedagógusi életművéért.


Boros Antal: Ami időtök van, tegyetek jót mindenkivel (Fotó: Gergely Szilárd)

– Nincs felmentés: gondolkodni, tapasztalni, okulni, a szellemiekben mindig gyarapodni kell. Nosza, rajta! Ami időtök van, tegyetek jót mindenkivel, mint ahogy az meg van írva Pál apostol galatákhoz írt levelének utolsó fejezetében – mutatott rá Boros Antal.

Az ünnepi közgyűlésen vállalkozásokat is elismertek, valamint átadták a Nagykanizsa Város Boráért járó díjat és oklevelet. A hosszú szünet után újra meghirdetett mustra győztese Kápolnás Zoltán 2018-as évjáratú chardonnay-ja lett, amit – a 25. város napja és Thúry György születésének 500. évfordulója alkalmából megálmodott Thúry-desszerthez hasonlóan – meg is kóstolhattak a vendégek a rendezvényt követő állófogadáson.

 

„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntető címet kapott:

Szabó Zsigmond nyugalmazott operatőr a nemzet megmaradása érdekében végzett példaértékű tevékenységéért

Schmidt Istvánné a város folytonos megújulása érdekében végzett tevékenységéért

Matyola Péterné anyakönyvvezető a több évtizeden át végzett lelkiismeretes, példamutató köztisztviselői munkájáért

néhai Fenyves Márk táncművészeti pályafutásáért és értékmentő komplex szakmai tevékenységéért

Mohai V. Lajos író, esszéista minőségi országos rangú irodalmi munkásságáért, nagykanizsai identitásának megőrzéséért
 

„Az Év vállalkozása” kitüntető címet kapott:

Major Ferenc órásmester egyéni vállalkozónak Nagykanizsa gazdaságát és lakosságát szolgáló kiemelkedő teljesítményéért

Color 99 Korlátolt Felelősségű Társaság kiemelkedő gazdasági teljesítménye elismeréseként a 2019. évben kis- és középvállalkozás kategóriában

Fa-Feri Korlátolt Felelősségű Társaság kimagasló gazdasági teljesítménye elismeréseként 2019. évben nagyvállalkozás kategóriában
 

„Nagykanizsa városért” kitüntető címet kapott:

Zalagyöngye Táncegyüttes Nagykanizsa kulturális életében több évtizeden keresztül betöltött kiemelkedő tevékenységéért, a magyar néptánckultúra ápolásáért, hazai és nemzetközi terjesztéséért

Szabó Ádám plébános Nagykanizsa város polgárai számára 40 éven át nyújtott áldozatos, önzetlen lelkipásztori szolgálatáért

dr. Polay József jogász-közgazdász a város gazdasága fejlesztésében, a pénzügyi kultúra erősítésében elért eredményeiért és az 50 éves önzetlen társadalmi munkája elismeréseként

dr. Pálffy Erzsébet nyugalmazott háziorvos, aktív ifjúsági orvos a gyógyítás és prevenció területén végzett több évtizede szakmai munkája elismeréseként

Koller Jutka szociális intézményvezető negyedszázados kiváló intézményvezetői munkássága elismeréseként
 

„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címet kapott: Boros Antal nyugalmazott gimnáziumi tanár pedagógusi életművéért