Kedden áll először bíróság elé Gy. Gy., aki szakavatott földművesnek próbálta kiadni magát

A közokirat-hamisítón kívül ismét bíróság elé áll holnap – ítélethirdetés várható – az időseket fosztogató J. E. és bandája, valamint egy embercsempész galeri is.

Pancser volt, nem földműves

Eléggé pancser módon próbálta meg egy gagyi módon összeeszkábált – azaz hamis – oklevéllel becsapni a megyei kormányhivatal munkatársait az a 60 éves, zalaegerszegi férfi, aki ellen a napokban emeltek vádat. Gy. Gy.azért szeretett volna hamis oklevelével a földműves nyilvántartásba kerülni, hogy ily módon, kedvezőbb feltételekkel tudjon majd termőföldeket vásárolni. A nagy „okosság” már az első lépésnél megbukott, így a férfi nem a megszerezni kívánt földdarabra, hanem a Zalaegerszegi Járásbíróságra mehet majd holnap: sorsáról dr. Gaider Bálint büntetőbíró dönt majd.

A 60 éves, zalaegerszegi Gy. Gy. termőföld vásárlási szándékkal kívánt földművesként bejelentkezni a földműves nyilvántartásba, amely egy közhiteles országos nyilvántartás. Ennek egyik – választható – feltétele, hogy kérelmében igazolja a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló, igazoló okirat meglétét. A férfi annak érdekében, hogy e feltételt teljesítse, 2017. június 02. napját megelőzően, de pontosan már meg nem határozható időben és helyen készített, vagy készíttetett egy részben gépírással, részben kézírással írt, hamis és valótlan tartalmú oklevelet. E szerint egy kecskeméti szakközépiskola által szervezett „Gyümölcstermelő” Szaktanfolyamon jól megfelelt képesítő vizsgát tett. Az oklevél kiállításának helyéül Nagykanizsa, míg a kiállítás idejeként 2016. június 11. napja került feltüntetésre. Az oklevelet a szakközépiskola vizsgabizottságának bélyegző lenyomatával látta el, valamint a vizsgabizottság elnökeként, és a vizsgabizottság titkáraként is – az érintettek nevében – maga írt alá, következésképp hamis okiratot készített.

Ténylegesen sem a megjelölt szakközépiskola, sem a Kanizsai Kulturális Központ egyik intézményegységében sem szerveztek „Gyümölcstermelő” szaktanfolyamot, ilyen oklevelet sem állítottak ki, Gy. Gy. nem volt tanulója egyik intézménynek sem, továbbá az oklevélen a vizsgabizottság elnökeként és a vizsgabizottság titkáraként feltüntetett személyek sem álltak ott alkalmazásban. Az okiraton szereplő bélyegzőlenyomat sem azonos az intézmény által használt pecséttel.

Ezt követően a férfi 2017. június 02. napján, 11 óra körüli időben megjelent a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztályán, és földműves nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújtott be, melyhez csatolta a hamis és valótlan tartalmú közokiratot. Az ügyintéző lemásolta a férfi által benyújtott oklevelet és átvette a kitöltött kérelmet. Néhány perc elteltével Gy. Gy.ismét megjelent a hivatalban, azzal, hogy az oklevélmásolat nem jó, kéri, hogy azt semmisítsék meg, majd az ügyintéző előtt ráírta az oklevélre annak sorszámát: 2016/0129, és másolás céljából ismét átadta az ügyintéző részére, hogy a kérelméhez csatolja. Az ügyintéző ezt követően lemásolta az ily módon „kiegészített” okiratot, és a kérelemmel együtt iktatták.

Az ügyintéző számára azonban Gy. Gy.magatartása, valamint az oklevél kinézete is gyanút keltett, így megkeresték az oklevelet kiállító szakközépiskolát, amely cáfolta, hogy „Gyümölcstermelő” képzést indított volna: nyilatkozatuk szerint az oklevél hamis, azt nem az intézmény állította ki. Erre figyelemmel a Zala Megyei Kormányhivatal a 2017. június 12. napján kelt határozatával a férfi földművesként való nyilvántartásba vételi kérelmét elutasította, illetve az immár bűnügyet jelezték a nyomozóhatóság irányába is. A rendőrség hamar felgöngyölítette az esetet, majd a Zalaegerszegi Járási Ügyészség közokirat-hamisítás büntette miatt emelt vádat a 60 esztendős, megyeszékhelyi férfi ellen.

Kedden ítélet várható egy „öregező” galeri bűnperében

Nagykanizsán és Zalaegerszegen is fosztogatta az időseket az „öregezésre szakosodott” banda: J. E. és társait csoportosan és bűnszövetségben elkövetett kifosztással vádolják.

Az országot járva fosztott ki idős embereket egy szervezetten működő banda. Az „öregezők” Nagykanizsán és Zalaegerszegen is fosztogattak, végül Szegeden buktak le. Hogy biztos ne tudjanak több bűnt elkövetni, a rendőrség még a bűncselekmények elkövetéséhez használt BMW-t is lefoglalta tőlük. A galeri sorsáról megyeszékhelyünk járásbíróságának dr. Sinkó Vilmos vezette büntetőtanácsa fog majd dönteni: holnap ítélethirdetés várható.

A három nő és egy férfi 2017 márciusában állapodott meg abban, hogy rendszeres anyagi haszonszerzés végett, megélhetésük biztosítása érdekében idős korú, a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására korlátozottan képes személyek sérelmére fognak bűncselekményeket elkövetni. Módszerük az volt, hogy olyan idős, általában 70 év feletti embereket szemeltek ki maguknak, akik az 1950-es 1960-as években épített négyemeletes tömbházak lakásaiban éltek, mely lakások közös jellemzője volt egyedi elrendezésük: mégpedig az, hogy a konyha, ajtóval elválasztott külön helyiséget képez a folyosótól, így onnana lakások szobáira nincs rálátás. A lakások ezen egyedi elrendezését kihasználva a terheltek valamilyen ürüggyel bekéretőztek a sértettekhez, őket a konyhába kísérték és ott marasztalták, onnan ki nem engedték őket, megakadályozva ezzel a folyosóra való kilátásukat. Az előre megbeszélt szereposztás szerint az idős áldozatokkal két nő folyamatosan egy helyiségben tartózkodott, miközben az egyébként IV. rendű elkövetőként megvádolt férfi a lakás egyéb helyiségeiben kutatást végzett és az értékeket magához vette. A férfi volt az is, aki a társaságot a tulajdonában lévő BMW gépkocsival az egyes elkövetési helyszínekre szállította. A terheltek cselekményeiket előre kitervelten, összehangoltan, rendszeres anyagi haszonszerzés végett követték el.

Nézzünk néhány példát a galeri módszereiből:

2017. március 28. napján, 14:00 óra körüli időben megjelentek egy 80 éves nőnél, annak szegedi lakásán. Hozzá becsengetve azt mondták neki, hogy a társasházban élő egyik 5. emeleti lakót keresik, mert csomagot hoztak neki és szeretnének számára üzenetet hagyni, ehhez kérnek papírt. A sértett nem engedte be a terhelteket a lakásába, megkérte őket, hogy az ajtóban várakozzanak. Azonban ketten a sértett után mentek, arra hivatkozva, hogy egyikük vizet szeretne inni, végül mindannyian a konyhában kötöttek ki. A két terhelt a konyhában beszélgettek a sértettel, különböző kozmetikumokat mutattak neki, lefoglalták és szóval tartották őt, eközben a férfi átkutatta a szobát és az egyik szekrény fiókjából 290.000,-Ft készpénzt, valamint a szekrény akasztós részéből egy mintegy 100.000,-Ft értékű érmegyűjteményt tulajdonított el.

A terheltek 2017. április 10. napján, 13 óra 45 perc körüli időben megjelentek egy 83 éves női sértett mátészalkai otthonában, és magukat régi ismerősnek kiadva, a lépcsőházban leszólították a sértettet. A sértett idős korából kifolyólag úgy gondolta, hogy csak nem ismeri fel a látogatóit, ezért beengedte őket a lakásába beszélgetni. Míg a nők lefoglalták és szóval tartották az idős nénit, eközben társuk átkutatta a szobát és a ruhásszekrényből 220.000,-Ft készpénzt tulajdonított el.

A vádlottak 2017. április 11. napján, 12 óra 50 perc körüli időben megjelentek egy 76 éves férfi sértett gyöngyösi lakásánál, majd hozzá becsengetve azt mondták neki, hogy a társasházban élő egyik lakónak szeretnének üzenetet hagyni, és ehhez kérnek papírt. A sértett beengedte őket a lakásába, a konyhában leültek, majd a sértett adott nekik egy papírlapot. A nők a lakásban mintegy 15 percet tartózkodtak, beszélgettek a sértettel, lefoglalták őt, eközben társuk átkutatta a szobát és az egyik szekrényből ékszereket tulajdonított el, mintegy egymillió forint értékben.

A banda 2017. április 25. napján, 12 óra 50 perc körüli időben egy 80 éves, mozgásában korlátozott férfi székesfehérvári lakásához mentek, és azzal az ürüggyel, hogy ismerik a sértettet és már régen találkoztak, bementek a lakásába, majd a konyha és a szoba között jöttek-mentek. Eközben a nők  különféle módokon elterelték a sértett figyelmét (belekóstoltak a levesébe,  leültették a konyhaasztalhoz, a szobában felszólították a sértettet, hogy üljön le, és kapcsolja be a tévét és ők majd táncolni, valamint vetkőzni fognak neki), férfi társuk pedig ezalatt átkutatta a sértett szobáját és onnan arany ékszereket és készpénzt tulajdonított el, közel egymillió forint értékben.

A terheltek 2017. május 02. napján Zalába jöttek. Aznap, 12 óra 50 perc körüli időben megjelentek egy 81 éves férfi és 80 éves felesége nagykanizsai lakásánál. Azzal az ürüggyel, hogy az egyik szomszédnak szeretnének üzenetet hagyni és ehhez papírra, valamint tollra van szükségük, bekéretőztek a sértettek lakásának konyhájába. Ott a figyelmüket elterelték (egyikük kézkrémeket és parfümöket kezdett el kipakolni a táskájából és azokat ajánlgatta), miközben a lakásba  észrevétlenül belopakodó társuk átkutatta a sértettek szobáit és onnan – euróban és forintban – mintegy 700 ezer forintnyi készpénzt, valamint arany ékszereket tulajdonított el, összesen mintegy egymillió forintnyi kárt okozva ezzel. Ugyanezzel a módszerrel Zalaegerszegen, egy 82 éves nőtől szintén egymillió forint értékben tulajdonítottak el készpénzt és értéktárgyakat.

A terheltek végül 2017. május 11. napján, Szegeden készültek újabb bűncselekmény elkövetésére, amikor velük szemben a rendőrség kora délután intézkedett, majd az általuk használt BMW típusú személygépkocsit is lefoglalta. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a négy személy ellen – közülük hárman különös visszaesők – különböző rendbeli, csoportosan és bűnszövetségben elkövetett kifosztás bűntette miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Járásbíróság előtt.

Embercsempészek a Nagykanizsai Járásbíróság előtt

Kedden újra Schábné dr. Proszenyák Éva büntetőtanácsa elé állítják az embercsempészettel vádolt A. E. és 9 társát a Nagykanizsai Járásbíróságon.

A vádirat szerint a terheltek – a II. rendű vádlott ötlete alapján – vagyoni haszonszerzés céljából hoztak létre egy csoportot, amelyet azért alakítottak meg, hogy az illegális bevándorlókat Nyugat-Európába szervezett módon utaztassa tovább. Az egyes szerepeket és feladatokat egymás között jól szervezetten leosztva végezték 2014 decemberétől egészen 2015 februárjáig, mikor is egy rendőri intézkedés nyomán lebukott az embercsempész galeri. A. E. és társai legalább 143 külföldi állampolgárnak, legkevesebb 33 ezer 400 euróért cserébe segítettek, hogy a jogszabályi előírásokat megszegve jussanak Nyugat-Európába. A holnapi tárgyaláson további tanúk meghallgatása várható majd.

Papp Attila