Pokollá tette családja életét egy 50 éves, kanizsai férfi: négy gyermek és a feleség szenvedett miatta

A férfi napi rendszerességgel fenyegetett, tört-zúzott, bántalmazta a gyerekeket és a feleségét, sőt, a nőt még egy mozgó autóból is kilökte. A következő bűnügyi tudósítás hallatán mit mondhat, gondolhat, kérdezhet egy normális ember: „hát normális az ilyen?” – úgy nagyjából ennyit. Hogy normális, vagy nem, azt majd orvos, hogy bűnös-e, vagy sem, azt pedig a Nagykanizsai Járásbíróság fogja eldönteni nemsokára, ugyanis a napokban vádat emelt a dél-zalai város ügyészsége a családja életét megnyomorító férfi ellen: a részletekről dr. Pirger Csabát, a Zala Megyei Főügyészség sajtószóvivőjét kérdeztem.

Az 50 éves, nagykanizsai férfi 1995-ben kötött házasságot, amelyből négy gyermek – 1995-ben egy lány, 1998-ban, 2006-ban és 2012-ben pedig egy-egy fiú – született. A szülők közötti viszony idővel megromlott az apa munkanélkülisége illetve labilis mentális állapota miatt. Betegsége miatt a terhelt alaptalanul azt feltételezi, hogy mások az ártalmára vannak, rejtett rosszindulatot és fenyegetést tulajdonít a megjegyzéseknek, illetve támadásokat érzékel a személye és becsülete ellen, amelyekre kirobbanó dühvel reagál.

A feleségét egy mozgó autóból lökte ki

Az apa kiszámíthatatlan viselkedése miatt a család folyamatos stresszhelyzetben és félelemben élt. Leánya 2015. április 9-én, 19.42 órakor azzal hívta fel sírva a Nagykanizsai Rendőrkapitányságot, hogy a terhelt minden ok nélkül tör-zúz az otthonukban. A férfi erőszakos magatartása miatt az anya, ezt követően négy gyermekével együtt albérletbe költözött, a terhelt azonban továbbra is követte és fenyegette a családját. Egy ízben, 2015. október 15-én, 15.45 órakor a férfi az anyával együtt, autóval indult a kisfiúért az óvodába, mikor a terhelt minden előzmény nélkül, egyszercsak fejen ütötte az anyát, majd kilökte őt a mozgó autóból.

A történtek miatt a Nagykanizsai Járásbíróság 60 napra megelőző távoltartást rendelt el a terhelttel szemben, mely szerint mind az anyától, mind pedig a gyermekektől köteles volt távoltartani magát. Az anya azonban kötődött a férfihez, így 2016 januárjában visszaköltözött hozzá a gyerekekkel együtt, így a család újra egyesült, viszont a két idősebb gyermek nem sokkal később elköltözött. Az apa dühkitörései, agresszív megnyilvánulásai továbbra sem szűntek meg, így az anya 2016 nyarán, a két kisebb fiúval együtt Murakeresztúrra költözött, ahol a gyermekeket a környékbeli iskolába, óvodába járatta.Azonban a terhelt a gyermekeket önhatalmúlag magához vette, és nagykanizsai oktatási-nevelési intézményekbe íratta be. Az anya ezek után megegyezett a férfivel, hogy nevelheti ő a gyerekeket, míg a nő pedig külföldön vállal majd munkát.

Az apa nem maradt magára a gyermekeivel, ugyanis a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya a két kiskorú gyermeket védelembe vette, mégpedig oly módon, hogy a kiskorúak gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, valamint a szülői nevelés támogatása érdekében a család mellé a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársát rendelte ki. Így családgondozó és esetmenedzser állt mindenben a terhelt segítségére.

Csavargott és elhanyagolta, majd seprűvel kergette, ütötte-verte a gyerekeit

A férfi a felajánlott segítséget, tanácsokat nem fogadta el, a szakemberekkel nem volt hajlandó együttműködni, illetve továbbra is szélsőséges, kiszámíthatatlan és mind verbálisan, mind fizikálisan agresszív magatartást tanúsított velük szemben. Ennek során, többször is indokolatlanul rángatta és bántalmazta őket. Így, többek között 2018. január 25-én a terhelt egy seprűvel kergette, majd dobta fejen egyik fiát, a másikat pedig 2018. február 6-át megelőző héten ütötte meg a fején úgy, hogy a gyermek 8 napon belül gyógyuló arczúzódást szenvedett. Az apa többször is, felügyelet nélkül hagyta magára kiskorú gyermekeit. Egyik esetben az apát a rendőrök találták meg, és szólították fel, hogy térjen haza, aki ekkor közölte velük, hogy „mindkét gyerek csak kolonc a nyakán, nem tud sehová sem menni.” Az egyik fiút 2016. október 19-én a rendőrök vitték haza azután, hogy az ekkor mindössze 10 éves gyermek az apa hiányát észlelve, őt egyedül a városban keresni kezdte, amelyre az apa reakciója csupán az volt, hogy „kötelet kellene akasztani a nyakadba!”.

A terhelt a kiskorú gyermekek megfelelő életkörülményeit sem biztosította, a lakásban kaotikus körülmények uralkodtak, a főzést és a mosást is elhanyagolta.A férfimindenkiben csak ellenséget látott, így az óvodában is számtalan alkalommal kötekedő, fenyegető és indulatos módon lépett fel az óvónőkkel és más szülőkkel szemben, amelynek többször a kiskorú is szemtanúja volt: egy ízben az apa viselkedése miatt egy másik szülő kelt a kiskorú gyermek védelmére.

A gyerekek érdekében eljáró szakemberekkel a terhelt szintén minősíthetetlenül beszélt. A 2017. március 6-án tartott családlátogatáson a férfi folyamatosan trágár kifejezéseket használt, kommunikációja minden logikát nélkülözött, viselkedése még a családgondozó és az esetmenedzser számára is félelemkeltő volt. Ekkor egyébként mindkét kiskorú otthon tartózkodott. Habár 2017. március 6-a tanítási nap volt, ennek ellenére nem vitte a kiskorúakat az apa sem az iskolába, sem pedig az óvodába. Állítása szerint ugyanis „ő a szülő, majd ő megmondja, hogy mikor mennek iskolába, óvodába, különben is ma csokinapot tartanak, mindannyian csokit fognak enni.”

A gyerekekkel együtt dobta ki a feleségét a házból

Az anya 2017. március 6. és március 12-e közötti időben visszaköltözött a terhelthez, aki azonban a kiskorú gyerekekkel együtt, minden ok nélkül kidobta őket a házból 2017. március 13-án: az anyát ekkor a gyermekeivel együtt a Nagykanizsai Családok Átmeneti Otthona fogadta be. A terhelt a kiskorúakat egyébként már korábban is többször elzavarta otthonról, akik ilyenkor nagykorú rokonaikhoz menekültek. Az egyik gyermekben mindez olyan mély traumát okozott, hogy miután utóbb nevelőszülőnél került elhelyezésre, többször éjjel is felriadt és azt kérdezte, „Te nem teszel ki a sötét erdőbe?”.

A terhelt csak 2017. március 16-án fogadta vissza az anyát a gyermekekkel együtt, azonban külföldi munkája miatt az anyának hamarosan vissza kellett térnie Németországba, amely ismét kibillentette a terheltet a lelki egyensúlyából, aki 2018. január 28-án már saját maga kért segítséget a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központtól. Jelezte, hogy ismét egyedül neveli a gyermekeket, anyagi gondjaik vannak, ráadásul egyik gyermekével nehezen boldogul. A terhelt a felelősséget magáról ekkor is hárította, a problémákért kizárólag másokat okolt, annak ellenére, hogy az anya anyagilag támogatta a családot. Az általa küldött pénzt a terhelt kizárólag vélt, erkölcstelen eredete miatt nem volt hajlandó elfogadni illetve azt állította, hogy az óvoda szándékosan ellene neveli a gyermekét. Mindkét kiskorú gyermek egyébként jól látható módon félt a terhelttől, el is szöktek előle.

A Nagykanizsa Rendőrkapitányság az előzmények ismeretében a 2018. február 6-án kelt határozatával mindkét kiskorút ideiglenes hatállyal a Zala Megyei Gyermekvédelmi Szolgálat gyermekotthonában elhelyezte, egyúttal megállapította, hogy az apa gondozási nevelési joga innentől kezdve szünetel, kifejezetten megtiltotta, hogy a kiskorú gyermekekkel kapcsolatot tartson.

Az újabb rendőri intézkedésre figyelemmel a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsa Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya a 2018. április 26-án kelt határozatával 2018. május 7. napjától kezdődően elrendelte a két kiskorú – mindkét szülő esetében a szülői felügyeletet szünetelő – nevelésbe vételét, azzal, hogy a gyermekeket a továbbiakban nevelőszülő fogja gondozni a saját lakóhelyén. Az apa ezt követően a gyermekekkel kizárólag szakember jelenléte mellett, egy óra időtartamban, a kirendelt gyermekvédelmi gyámmal előre egyeztetett időpontban tarthatott kapcsolatot, ő azonban, e kapcsolattartási jogával csupán ritkán élt. A gyerekekkel személyesen, utoljára 2018 szeptemberében találkozott, majd a 2018. októberi, novemberi találkozókat lemondta, illetve a gyermekekről kizárólag alkalomszerűen érdeklődött.

Mivel az apa az éveken át tanúsított magatartásával a gyermekei érzelmi-értelmi fejlődését súlyosan veszélyeztette, ezért a Nagykanizsai Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat ellene.

Papp Attila