„Elkaplak még téged az utcán, az sem érdekel, ha ott van a kislányod!” – A felnőtt fia dolgaiba avatkozott a mama

Ilyen lenne az anyai szeretet? Fene tudja, nem hinném, szerintem kissé túltolta a biciklit az az 58 esztendős, nagykanizsai nő, aki felnőtt fia volt párjára „szállt rá” kettejük szakítása miatt. Ráfaragott a meggondolatlan mama, hiszen a lány a végén megunta a dolgot, és zaklatás miatt jelentette fel a faképnél hagyott férfi „rajongva szerető” édesanyját. A büntetőügy részleteiről dr. Pirger Csabát, a Zala Megyei Főügyészség sajtószóvivőjét kérdeztem.

Egy nagykanizsai, 58 éves nő fia 2017 márciusában ismerkedett meg egy nővel – a későbbi sértettel –, akivel aztán 2017 szeptemberében össze is költözött. A férfi féltékenysége, folyamatos ellenőrzései miatt azonban a kapcsolat hamar megromlott, ezért az összeköltözés utána sértett – két hét elteltével – szakított vele. A férfi a szakításról beszámolt az anyjának – a későbbi vádlottnak – is, aki rajongva szereti a fiát, ezért a vele történteket nehezményezte. Elhatározta, hogy beszél a sértettel és ráveszi őt arra, hogy menjen vissza a fiához.

Emiatt a vádlott, az általa használt mobiltelefonról hívogatni kezdte a sértettet, követelte, hogy „beszéljék meg a dolgokat.” A sértett hiába közölte vele, hogy kettőjüknek nincs beszélnivalója, hogy hagyja őt békén, a terhelt továbbra is rendszeresen igyekezett vele telefonon kapcsolatba lépni, esetenként, naponta akár 30 alkalommal is felhívta a sértettet, aki végül ezért letiltotta a terhelt telefonszámát.

Az idős női terhelt azonban nem adta fel és a sértettet más telefonszámokról kezdte el hívogatni. 2018. március 14. és 2018. május 28-a között, a leánya használatában álló készülékről is többször – de pontosan meg nem állapítható alkalommal – hívást kezdeményezett a sértett irányába.

Időközben a sértett a fiúval két ízben is megkísérelte helyreállítani a kapcsolatát, viszonyuk azonban ekkor sem tartott sokáig, egy hét elteltével ismét szakítottak: a kapcsolat végérvényesen 2018. augusztus 26. napján szakadt meg.

A szakításokat követően a terhelt újból háborgatni kezdte a sértettet. 2018. március 21. és 2018. augusztus 31-e közötti időben az 58 éves asszony, az általa ekkor használt két mobiltelefonról, visszatérően, összesen 97 esetben kezdeményezett kapcsolatot a sértettel, részben hívás, részben SMS formájában. A sértett ugyanis a hívásokat egyetlen esetben sem fogadta, amelyet a terhelt a sértettnek küldött szöveges üzenetekben kért rajta számon. A vádlott a sértettet sok esetben, így 2018. május 20-án és 2018. augusztus 31-én szinte percenként, illetve többször, így 2018. augusztus 28-án az éjjeli órákban is hívogatta, annak ellenére, hogy tisztában volt vele, hogy a sértett egyedül neveli kiskorú gyermekét. Mivel a sértett a hívásokra nem reagált, a terhelt többször, személyesen is felkereste őt a lakásánál.

2018. augusztusában, de közelebbről meg nem állapítható időben a terhelt szintén megjelent a sértett lakóháza előtt, majd, mivel tudta, hogy kiskorú gyermeke miatt a sértett otthon tartózkodik, a nyitott erkélyajtaja alatt állva, indulatosan kiabálni kezdett, hogy „miért teszed ezt a fiammal, Te …..”, „hagyd békén a fiamat, elkaplak még téged az utcán, az sem érdekel, ha ott van a kislányod, megkapod a magadét!” Az indulatait kontrollálni képtelen asszony ekkor felindultságában utalt arra is, hogy mások is vadásznak a sértettre, akik megverik, mert ezt tette a fiával.

A terhelt, aki ekkor már inkább arra akarta rávenni a sértettet, hogy hagyja békén a fiát, személyes kapcsolatra a sértettel nemcsupán a nappali órákban törekedett: 2018. augusztus 27. és 2018. augusztus 29-e között, két alkalommal, az éjjeli órákban is megjelent a sértett lakásának bejárati ajtaja előtt. Az idős nő mindkét esetben hosszasan – egyik alkalommal közel egy órán keresztül – kopogtatott a sértett ajtaján, úgy, hogy annak 9 hónapos gyermeke a lakásban aludt. A sértett az egyik alkalommal nem engedte be a terheltet, a másik esetben ugyan szintén megpróbálta elkerülni a találkozást, de miután látta, hogy a terhelt nem hajlandó távozni, inkább beengedte őt a lakásba. A nő ekkor is szidalmazta a sértettet, amellyel csak azt követően hagyott fel, hogy a sértett olyan benyomást keltett, mintha hívná a rendőrséget.

Mivel a gyermekét egyedül nevelő sértett félt a terhelttől, a zaklatások elől gyermekével együtt 2018. augusztus 30-án Németországba utazott a szüleihez, ahonnan 2018. szeptember 10. napján érkezett vissza Nagykanizsára.

Ilyen előzményeket követően a sértett 2018. szeptember 11-én, 16.28 órát megelőzően a Kanizsa Centrumban tartózkodott, ahol gyermekét tolta a babakocsiban, amikor ismét összefutott a terhelttel. A sértett ugyan megpróbálta elkerülni, de a terhelt odarohant hozzá és ingerülten ismét fenyegetőzni kezdett, amelyet a sértett végül megelégelt és bejelentést tett a rendőrségen, tőlük kérve segítséget.A helyszínen ezt követően rendőrök jelentek meg, akik a terheltet a sértett távozásáig a helyszínen visszatartották. A sértett rögtön ezután a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon feljelentést tett a terhelttel szemben, egyúttal a sérelmére elkövetett zaklatás miatt joghatályos magánindítványát is előterjesztette. Az 58 éves, nagykanizsai nő a háborgató magatartásával csak ezt követően hagyott fel, de ekkor már elkésve, ugyanis a Nagykanizsai Járási Ügyészség zaklatás miatt emelt vádat ellene a dél-zalai város járásbíróságán.

Papp Attila