Handó Tündén nem találtak fogást, így most a magyar igazságszolgáltatást támadják

Miközben a magyar bírósági szervezet hazánk európai uniós csatlakozásának 15. évfordulóját ünnepelte, Handó Tünde bírálói újabb akcióba kezdtek. Mivel az Országos Bírósági Hivatal (OBH) vezetőjén végül nem találtak fogást, sőt, még az Országos Bírói Tanács (OBT) egykori tagjai is kiálltak mellette,ezért egy újabb frontot nyitottak a magyar bírósági szervezetrendszer modernizálásának – eleddig színfalak mögött rejtőző – ellenzői (ellenségei?).

Múltkor beszámoltunk dr. Handó Tünde legutóbbi győzelméről rágalmazói felett, azonban lehetett sejteni, hogy ennek még lesz folytatása. Lett is… Habár a cikkben szereplő Magyar Bírói Egyesület főtitkára – figyelem: aki egyben a Handó Tündét támadó OBT tagja is! – helyreigazítást kért, és jelzéssel élt az Európai Bírói Egyesület (EAJ) felé a hazugságok miatt, azonban ez nem akadályozta meg az EAJ-t abban, hogy ők is rúgjanak egyet belénk.

Nézzük először az OBT volt tagjainak Handó Tündét igazoló sorait:

„Mi, akik a 2012-2018 között működő OBT tagjai voltunk, és a jogszabályoknak megfelelően, a magyar bírósági szervezet érdekeit szem előtt tartva láttuk el tevékenységünket, már egy ideje aggodalommal figyeljük azt, hogy a 6 év alatt elért eredményeink az új testület működése óta miként kerülnek veszélybe.

Annak tudatában, hogy egy testület volt tagjainak nem tiszte megítélni az új testület tagjainak munkáját, úgy gondoljuk, hogy az OBT tagok 2019. május 8-i, OBH Elnökét érintő döntése olyan mértékben sérti az igazságszolgáltatás érdekeit, amely mellett már nem mehetünk el szótlanul, ezért kinyilvánítjuk, hogy elítéljük az OBH elnökének felmentésére irányuló kezdeményezést, és attól teljes mértékben elhatárolódunk.”

Ugye erre nem nagyon lehet mit mondani, ezzel a kisebbségbe szorult bírálók hazai muníciója elfogyott, a támadás pedig kifulladt. De valamilyen rejtélyes okból akadt egy külföldi szervezet – a fent említett Európai Bírói Egyesület –, aki átvette a stafétát. A metódus a laikus olvasóinknak is ismerős lehet, hiszen ez kísértetiesen hasonlít a magyar kormány elleni, sorozatos támadásokra a migrációs válsággal kapcsolatban képviselt magyar álláspont miatt.

Így beszállt hát a „meccsbe” az Európai Bírói Egyesület, amelynek koppenhágai közgyűlése 2019. május 9-én a magyar igazságszolgáltatást elítélő jelentést fogadott el. Az Országos Bírósági Hivatal a jelentésben foglalt valótlanságok, ténybeli és jogi tévedések miatt levélben fordult az EAJ elnökéhez. Handó Tünde csattanós válaszában kiemelte:sajnálatos, hogy a monitoring eljárás megindításának jogszerűségével kapcsolatban a mai napig nem sikerült megnyugtató választ kapni. Az elfogadott jelentésről az OBH először a sajtóból értesült, így annak véleményezésére eleve nem volt lehetősége. Ez pedig nem felel meg - a jelentésben egyébként többször hangsúlyozott - európai elveknek, és a tisztességes eljárás követelményének.

Az OBH rámutatott arra is, hogy a jelentésben szereplő számos kijelentés nem felel meg a valóságnak. Ez részben a jogszabályi ismeretek hiányán, részben a meghallgatott szereplők véleményének egyoldalú közvetítésén, részben pedig ténybeli tévedéseken alapul. Ezek - legalább részben - elkerülhetők lettek volna, ha a bizottság komolyan veszi a „hallgattassék meg a másik fél is” elvet.

Az OBH elnöke hangsúlyozta: feltételezzük, hogy a bírák képesek és készek pártatlanul eljárni egy-egy vitás ügyben, kiindulópontnak tekintik az ügyre vonatkozó jogszabályokat, értékelik a kapcsolódó tényeket és bizonyítékokat azért, hogy az előbbiekre vonatkozó vélemények megjelenjenek. Kizárólag ezek mérlegelése eredményeként születhet megalapozott és tárgyilagos döntés. Sajnálatos, hogy az EAJ eljárás ezeknek az európai sztenderdeknek most nem tudott megfelelni.

Papp Attila