Nem értett a nő a szép szóból, megpróbálta teljesen elszakítani az apától a gyermekét

Hiába volt a számos hatósági intézkedés és büntetés, a milliós bírság, a most 50 éves, gyenesdiási nő konokul szembehelyezkedett a törvényszéki végzésben foglaltakkal, és folyamatosan akadályozta gyermekének láthatását. Nem értett a „szép szóból”, így nemsokára a Keszthelyi Járásbíróság előtt kell majd megmagyaráznia, hogy mire fel volt ennyire makacs… A vádemelésig jutott büntetőügy részleteiről a Zala Megyei Főügyészség sajtószóvivőjét, dr. Pirger Csaba főügyészségi ügyészt kérdeztem.

A most 50 esztendős gyenesdiási nő élettársi kapcsolatából, 2005-ben fiúgyermek született. A kapcsolat megromlása után Keszthelyi Járásbíróság 2007. október hó 9-én rendelkezett az élettársi kapcsolatból született gyermek elhelyezéséről, az apa és gyermeke közötti kapcsolattartásról, és a gyermektartásdíj mértékéről is. Később a Tatabányai Törvényszék a kapcsolattartás rendjét – némileg kiterjesztve – módosította.

A nő a kapcsolattartást akadályozni kezdte, sőt, a nála elhelyezett kiskorú gyermek láthatását a kapcsolattartás kikényszerítése érdekében alkalmazott bírság kiszabása ellenére, önhibájából ellehetetlenítette. Bírságot először a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala szabott ki: 2018. december hó 11. napján kelt végzésében a nőt 120.000.- Ft pénzbírsággal sújtotta és végrehajtását rendelte el a Tatabányai Törvényszék végzésének a kapcsolattartás szabályozása körében hozott rendelkezését. Egyben kötelezte a terheltet az elmaradt kapcsolattartás pótlására is.

A terhelttel szemben néhány nappal később – 2018. december hó 17-én – vádirat benyújtására került sor a 2018. szeptember 16. napjáig elmaradt kapcsolattartás akadályoztatása miatt. A nő a vádirat benyújtását követően sem tette lehetővé, hogy az apai kapcsolattartás megvalósuljon, és az elmaradt apai kapcsolattartást sem pótolta.

A kapcsolattartás további akadályozása miatt, 2019 januárja és áprilisa között a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala további pénzbírságokkal sújtotta a nőt, amelynek összege az 1 millió forintot is meghaladta. Ugyanakkor kapott egy újabb vádiratot is: a Keszthelyi Járási Ügyészség kiskorúval való kapcsolattartás akadályozásának vétsége miatt emelt vádat ellene a Balaton-parti város járásbíróságán.

Papp Attila