OBH: Handó Tünde a törvényeket maradéktalanul betartva végzi munkáját, az OBT viszont törvénytelenül működik

2019. május 08. napján adta ki alább olvasható sajtótájékoztatóját az Országos Bírósági Hivatal, melyben egyértelmű álláspontját ismerteti az Országos Bírói Tanáccsal szemben kialakult vitájával kapcsolatban. Ebből idézünk most:

„A vitatott legitimitású Országos Bírói Tanács (OBT) „forradalmárságukat” hangsúlyozó tagjai továbbra is alaptalanul vádaskodnak az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökével szemben. Ez egyetlen célt szolgál: minél nagyobb zavart keltsenek a bíróságok körül.

A mai napon eddigi tevékenységük megkoronázásaként egy valótlan állításoktól és tárgyi tévedésektől hemzsegő „balítéletet” mondtak az OBH elnökének működéséről.

A valóság az, hogy az OBH elnöke a legellenőrzöttebb közjogi szereplő Magyarországon: évente kétszer számol be az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága, egyszer pedig a plenáris ülése előtt. Az OBH elnöke a sarkalatos törvényekben foglaltak szerint látja el feladatát, amelyet az Országgyűlésnek az éves és féléves beszámolókat elfogadó döntései is visszaigazolnak.

Az OBH elnöke ezen felül tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a bíróságok elnökeit, továbbá az OBT-t is – utóbbit annak ellenére, hogy 2018. április vége óta a tagok és póttagok jelentős részének lemondása miatt törvénytelenül működik. És bár ilyet a törvény nem ír elő, az átláthatóság jegyében az érdeklődők számára folyamatos tájékoztatást nyújtunk a bírósági szervezet működéséről az internetes oldalunkon. Ennél még részletesebb tájékoztatások jelennek meg a bíróságok központi intranetes oldalán a bírósági szervezet számára. 

Azt még kritikusaink sem tagadhatják, hogy mennyit tettünk a bíróságok fejlődéséért. A magyar igazságszolgáltatás működését szigorúan monitorozó Európai Bizottság által összeállított Igazságügyi Eredménytábla adatai is azt mutatják, hogy magyar bíróságok teljesítménye Európa élvonalába tartozik. Az OBH az elmúlt hét évben – többek között – a bírósági szervezet modernizálásával, az infrastruktúra fejlesztésével, a bírósági életpálya megtartó erejének növelésével és a bírók nemzetközi szinten elismert képzésével foglalkozott – és ezután is ezekkel fog.

Az OBH elnöke megválasztása óta a törvényeket maradéktalanul betartva végezte munkáját. Bizonyos, hogy ezt a bírósági szervezetre vonatkozó sarkalatos szabályokat megalkotó Országgyűlés és a bírósági szervezet tevékenységét rendszeresen figyelemmel kísérő Igazságügyi Bizottság eljárása vissza fogja igazolni. Ez egyben újabb lehetőséget adhat arra, hogy a bírósági szervezet eredményei napirendre kerüljenek, és arra is, hogy a vitás jogértelmezési kérdések nyugvópontra jussanak.”áll a közleményben.

Papp Attila