Szent Flórián emléke előtt tisztelegtek a zalai katasztrófavédők

A Megyei Tűzoltónapon emlékeztek meg a zalai tűzoltók védőszentjükről és elismerést vehettek át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó állomány tagjai az ünnepségen Búcsúszentlászlón.


Fotó: Mikó Gábor tűzoltó százados - Zala MKI

Az ünnepség Szentmisével vette kezdetét a település zarándokhellyé nyilvánított templomában. A misén megemlékeztek az elhunyt tűzoltó bajtársakról, és azokról is, akik szolgálatteljesítés közben veszítették életüket.

A himnusz hangjait követően Manninger Jenő a térség országgyűlési képviselője méltatta a tűzoltók, a tüzes mesterséget végzők munkáját. Külön köszönetét fejezte ki a hivatásos és az önkéntesen szolgálatot vállaló tűzoltóknak, hogy garantálják a térség, a megye és közvetlen környezetünk biztonságát. Kiemelte, az egyik legnagyobb társadalmi elismertség a tűzoltóké, akik erre rászolgáltak és bárhova bármikor önzetlenül és legjobb tudásuk szerint sietnek segíteni, ha kell még az életük kockáztatásával is.

Egri Gyula tűzoltó ezredes, megyei igazgató köszönetét fejezte ki a megye mentő tűzvédelmében résztvevő összes bajtársnak. „Hűség az eskühöz, amelyben megfogadtuk, hogy akár életünk árán is végrehajtjuk vállalt feladatainkat. Hivatástudat, ami olyan belső elkötelezettség, ami töretlenül hajszol a kitűzött célok elérése felé, az elismeréstől és a javadalmaktól függetlenül. Önzetlenség, ami segít felülemelkedni egyéni érdekeinken a köz javára. Akarat, ami nem engedi, hogy a nehézségek láttán feladjuk elveinket, meghátráljunk a feladatok elöl.” Ezekkel a szavakkal foglalta össze a tűzoltó munka szép, ám koránt sem veszélytelen világát. Végül a következő gondolattal zárta beszédét: „Ti minden nap bizonyítjátok a társadalomnak, hogy a bajban rátok mindig lehet számítani. Remélem, hogy az összetartás, amely e területre mindig is jellemző volt, a szakmai tudás, amit folyamatosan elsajátítatok, megszereztek, és készségszintre fejlesztetek segíteni fog Benneteket esküben vállalt kötelezettségetek teljesítésében.”

Ezt követően elismerések átadása következett:

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója munkakörében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként dicséretben és tárgyjutalomban részesíti:

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából:

    Tóth Eszter tűzoltó százados, kiemelt főelőadót,

    Lengyel László tűzoltó őrnagy, kiemelt főelőadót,

    Pintérné Zsuppán Zsuzsanna pénztárost.

A Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományából:

    Takács Péter tűzoltó főhadnagy, kiemelt főelőadót,

    Mór András tűzoltó főtörzsőrmester, beosztott tűzoltót,

A Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományából:

    Prepok Attila tűzoltó alezredes, polgári védelmi felügyelőt,

    Rédics Zsolt tűzoltó zászlós, különlegesszer kezelőt,

    Bartalos Attila tűzoltó törzsőrmester, beosztott tűzoltót,

A Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományából:

    Porkoláb Imre tűzoltó zászlós, szerparancsnokot,

    Papp László Tamás tűzoltó főtörzsőrmester, beosztott tűzoltót,

    Senkó Szilárd tűzoltó törzsőrmester, beosztott tűzoltót.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója emléklapot adományozott a Tűzoltóság Napja méltó megünnepléséhez nyújtott segítségéért:

    Tódor Szabolcs főtisztelendő plébános úrnak

A LE-KO Építőipari Kft. tárgyjutalomban részesítette az elmúlt években bekövetkezett káresetek felszámolása során végzett kiemelkedő szakmai munkája és hatékony együttműködése elismeréseként:

    Kómár Ferenc tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnokot,

    Kiss Gábor tűzoltó főhadnagy, szolgálatparancsnokot.

A következőkben emléktárgyak átadására került sor a katasztrófavédelem és a tűzoltóság nyugállományú vezetői számára.

Egri Gyula tűzoltó ezredes a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója emléktárgyat adott át:

    Egyed Csaba nyugállományú tűzoltó alezredes úrnak;

    Kemény József nyugállományú polgári védelmi ezredes úrnak;

    Kránicz Dezső nyugállományú tűzoltó alezredes úrnak;

    Dr. Nagy László nyugállományú tűzoltó ezredes úrnak;

    Pintér János nyugállományú tűzoltó ezredes úrnak;

    Senkó Zoltán nyugállományú tűzoltó ezredes úrnak.

A rendezvény záró mozzanataként koszorúzás következett Szent Flórán szobránál a megyei igazgatóság, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi, tűzoltó és polgári védelmi nyugdíjasok egyesülete nevében.

Az esemény végi állófogadásánál  Dr. Sifter Rózsa Zala megye kormánymegbízottja mondott pohárköszöntőt.