A tárgyalóteremből jelentjük: előzetes kérdésben való döntés miatt napolták el a tárgyalást az embercsempészek perében

A Nagykanizsai JárásbíróságSchábné dr. Proszonyák Éva vezette büntetőtanácsa 2019. június 04. napján folytatta egy 10 főből álló társaság – A. E. és társai – tárgyalását, akiket embercsempészettel vádol a Nagykanizsai Járási Ügyészség.

A vádirat szerint a terheltek – a II. rendű vádlott ötlete alapján – vagyoni haszonszerzés céljából hoztak létre egy csoportot, amelyet azért alakítottak meg, hogy az illegális bevándorlókat Nyugat-Európába szervezett módon utaztassa tovább. Az egyes szerepeket és feladatokat egymás között jól szervezetten leosztva végezték 2014 decemberétől egészen 2015 februárjáig, mikor is egy rendőri intézkedés nyomán lebukott az embercsempész galeri. A nyomozás során derült fény arra, hogy legalább 143 külföldi állampolgárnak, legkevesebb 33 ezer 400 euróért cserébe segítettek, hogy a jogszabályi előírásokat megszegve jussanak Nyugat-Európába.

A június 04-ei tárgyaláson csupán 4 vádlott jelent meg, ugyanis a többi terhelt – köztük az elsőrendűként megvádolt szlovén állampolgár – lemondott arról a jogáról, hogy résztvegyen a tárgyaláson. A távollévő vádlottak érdekében az ügyvédjeik, mint kézbesítési megbízottak járnak el.

A tárgyalás megnyitását követően az egyik terhelt védője indítványozta az eljárás megszüntetését: indítványát az Európai Parlament 2019. március 29. napi döntésére alapozta. Eszerint a strasbourgi plenáris ülésen a testület 331 szavazattal, 126 ellenszavazattal és 12 tartózkodással mellett foglalt állást amellett, hogy a vízummentesség révén a koszovói állampolgárok bármely 180 napos időszakban 90 napig tartózkodhatnának az Európai Unióban vízum nélkül abban az esetben, ha biometrikus útlevéllel rendelkeznek. A tartózkodás célja üzleti út, turizmus, vagy családlátogatás lehet, munkavállalás nem. Ez azért fontos kérdés az embercsempészettel vádolt társaság büntetőügyében, ugyanis a vádiratban szereplő, illegálisan szállított személyek mindegyike koszóvói állampolgár, ami pedig – a vízummentesség megadása esetén – a büntetőeljárás megszüntetését eredményezheti.

Az ügyész az indítványra reagálva elmondta, hogy a tárgyalás előtt ellenőrizte a Külügyminisztérium elektronikus portálján a vízum megadásával kapcsolatos magyar álláspontot, de ezidáig döntés még nem született a kérdésben. A Nagykanizsai Járási Ügyészség nem osztotta a védelem eljárás megszüntetésére, vagy felfüggesztésére vonatkozó álláspontját, azonban indítványt tett a koszovói állampolgárok vízumügyében felmerült kérdés tisztázása érdekében a tárgyalás elnapolásához.

Így a Nagykanizsai Járásbíróság a tárgyalást elnapolta a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályának hivatalos válaszáig, új határnapot hivatalból tűznek majd ki. A bíróság döntött a másodrendű vádlott bűnügyi felügyeletének megszüntetéséről is, így a koszovói állampolgár visszatérhet hazájába. A férfi bűnügyi felügyelete – miszerint Szentgotthárd közigazgatási területét nem hagyhatja el – megszüntetésének védői indítványához az ügyészség is csatlakozott: a II. rendű vádlott esetében 10 hónapnyi letartóztatás és közel egy évnyi lakhelyelhagyási tilalom után a bűnügyi felügyelet indokai a továbbiakban már nem állnak fenn. Schábné dr. Proszonyák Éva büntetőbíró az elé tárt tények alapján így a felügyelet megszüntetéséről határozott: a koszovói állampolgár érdekében a későbbiek során – kézbesítési megbízottként – a védője jár majd el.

Papp Attila