Az elektromos tüzek is megelőzhetők

A társasházakban, panelházakban, régi családi házakban és más épületekben is gyakran találkozunk elhasznált, alulméretezett elektromos vezetékekkel. Napjainkban jelentősen megnövekedett a használt elektromos eszközök száma, hisz amikor ezek a régi épületek épültek még nem volt szárítós automata mosógép, a mikrohullámú sütő, vagy klíma a háztartásokban. Hiába csökkentik a gyártók a háztartási eszközök áramfelvételét, összességében a lakossági áramfogyasztás megnövekedett és az alulméretezett vagy karbantartatlan hálózatok esetén ez fokozott tűzkockázatot jelent.


Fotó: Zala MKI/ archív

Az elektromos tüzeket két csoportba lehet sorolni: egyrészt, amikor az elektromos áram által működtetett berendezés hibásodik meg, ilyenkor a hiba folytán a gép belsejében hőképződés indul, mely a tüzet okozza, a másik csoportba pedig a villamos hálózat hibája folyamán kialakuló villamos tüzek tartoznak.

Az újszerű technológiák, a számítógépek, az internet megjelenésével az áramforrásokat folyamatosan használjuk, emiatt az elektromos tüzek száma is megnövekedhet. Ennek oka sok esetben az elektromos hálózatok kötelező felülvizsgálatának elmaradása. Jogszabályi előírás, hogy a villamos hálózatot jogosultsággal rendelkező szakemberrel rendszeresen felül kell vizsgáltatni. A vizsgálat fényt derít a nem látható hibákra is, melyek így javíthatóvá válnak.

A vizsgálatok vezetését és abban érdemi munka folytatását csak olyan személy végezhet, aki jogszabályban meghatározott erősáramú berendezések időszakos felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkezik. A felülvizsgálat elvégzését a róla kiállított minősítő irat tanúsítja. A tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntettetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell a javítást végző arra feljogosított szakemberrel.

A felülvizsgálatok rendszeres elvégeztetése mellett a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt tanácsolja a lakosságnak, hogy a villamos berendezéseket használat után lehetőleg válasszák le a hálózatról. Ha hosszabb időre elutaznak, ne hagyják áram alatt, konnektorba dugva az elektromos berendezéseket mivel ezek még kikapcsolt, készenléti állapotban is fogyasztóként üzemelnek, az esetleges meghibásodásuk tüzet okozhat.

Műszaki meghibásodás, vagy olyan barkácsolás, javítás, amelyet nem szakember végez, de a működő elektromos berendezés felügyelet nélkül hagyása is számtalan lakástüzet eredményezett már. A lakószobákban szinte minden bútor, kárpit, egyéb tárgy éghető anyagú, kiváló táptalajt biztosítva a gyors tűzterjedésnek. Javasoljuk, hogy a szerelési és beüzemelési feladatokkal csak elektromos szakembert bízzanak meg.