Bizottsági szakaszban

Megtárgyalta a csütörtöki közgyűlés határozati javaslatait a városfejlesztési és üzemeltetési bizottság. A hat napirendi pontban egyebek mellett szó volt a vízközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, továbbá az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint Bagola városrészben egy negyven négyzetméteres fedett kiülő megépítéséről is. A bizottság egyhangúlag támogatta a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézményben történő átalakításokat, melyek során egy olyan teraszt építenének, ahol a gondozottak árnyékban levegőzhetnek. Az épület földszintjén további helyiségeket is terveznek átalakítani. Az öt nyílt napirendi pont közül négyet ellenszavazat nélkül fogadott el a bizottság, egy napirendi pontot pedig zárt ülésen tárgyaltak a tagok.


Megtárgyalta a csütörtöki közgyűlés határozati javaslatait a városfejlesztési és üzemeltetési bizottság