NagyON Kanizsa – Kapcsol(ód)jon be Ön is!

Bekapcsolt a NagyON Kanizsa, amelynek tagjai szeretnék, ha mások is bekapcsolódnának elképzeléseik megvalósításába. A közelmúltban megalakult civil egyesület célja, hogy a dél-zalai város még magasabb fokozatba kapcsoljon, ehhez pedig várják minden Nagykanizsán és a térségben élő segítségét, ötletét.

A tizenegy alapító az élet különböző területeiről érkezett, ennek megfelelően a NagyON Kanizsa programja is rendkívül sokszínű. A tagok a terveik közt kiemelt figyelmet szánnak például a környezet- és klímavédelemnek, amellyel kapcsolatban egyre aggasztóbb hírek látnak napvilágot. Ugyanilyen fontosnak tartják Nagykanizsa ifjúságpolitikáját, a fiatalok megszólítását és a hatékony, eredményes pályaorientációt.

– Szeretnénk segíteni abban, hogy minden gyermek megtalálja azt az iskolát, képzést, amely a számára a legmegfelelőbb – hangsúlyozta Magyar Ferenc, az egyesület elnöke. – Pedagógusként is mondhatom: várnak még tennivalók ránk ezen a téren. A fiatalokra egyébként a testvérvárosi kapcsolatok erősítésében is számítunk, ennek érdekében szívesen részt vennék diákcsereprogramok kidolgozásában és koordinálásában.


Magyar Ferenc elnök: a NagyON Kanizsa minden korosztályt szeretne megszólítani (Fotó: Gergely Szilárd)

Magyar Ferenc kiemelte: Nagykanizsán mindig is jellemző volt a különböző korosztályok közti összefogás. Ennek megfelelően a NagyON Kanizsa a fiatalok mellett a középkorosztály és az idősek érdeklődésére is számot tart, olyan kulturális, hagyományőrző, szabadidős és sportprogramok rendezésével, amelyek hozzájárulnak a tartalmas, aktív mindennapokhoz.

Balogh László a humán bizottság elnökeként és a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatójaként csatlakozott a NagyON Kanizsa lokálpatrióta, értékmegőrző és -teremtő, a kanizsai kreativitást előtérbe helyező elképzeléseinek megvalósításához.

– Sokakban felvetődhet a kérdés: megint egy új egyesület? A válaszom: határozott igen, mert van friss lendület, van új szándék, és legfőképp vannak tervek és célok – fogalmazott. – Elsősorban a fiatalokat szólítjuk meg, mindazonáltal az elképzeléseink sokkal szélesebb palettán mozognak, mert szeretnénk szélesen ölelni Kanizsát, ahol jó élni.

Az új egyesület más civil szervezetekkel és művészeti csoportokkal is együttműködne, csakúgy, mint a történelmi egyházakkal.

– Kanizsa a miénk, olyannyira, hogy már a Kanizsai várban is szolgált lelkész – kezdte Hella Ferenc református lelkipásztor. – A város életében azóta is jelen vagyunk, bár voltak történelmi idők, amikor ez nem így volt. De ezt is túléltük, mert az egyházat nem ember alkotta, hanem az Isten indította útjára. Éppen ezért nekünk is kötelességünk részt venni a város jövőjének alakításában, és ott lenni az emberek között – minden élethelyzetben. Ha pedig mindezt egy olyan összefogással tesszük, amelyet semmi nem képes megtörni, akkor hiszem, hogy értékteremtő munkánkra nemcsak mi, hanem a gyerekeink és az unokáink is büszkék lesznek.


Optimisták és tettre készek – a NagyON Kanizsa csapatának egy része (Fotó: Gergely Szilárd)

A NagyON Kanizsa eddigi összejövetelei jó hangulatban teltek, Magyar Ferenc szerint a tagok egymást inspirálják az ötleteikkel. Ugyanakkor kíváncsiak mindenki véleményére, elképzelésére, aki a szívén viseli Nagykanizsa sorsát, és bekapcsolódna az itt élők mindennapjaiba.