Sakk–matt… Handó Tünde marad, az Országos Bírói Tanács „maradék” tagjainak viszont itt a „játék” vége

Újabb, immár végérvényes kudarcot könyvelhetnek el az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének, dr. Handó Tündének az eltávolításán egyre kétségbeesettebben „dolgozó” Országos Bírói Tanács (OBT) „maradék” tagjai. Először a magyar parlament Igazságügyi Bizottsága utasította el az Országos Bírói Tanácsnak, a dr. Handó Tündét meneszteni akaró indítványát, majd, a tények alapján az Országgyűlés is úgy döntött, hogy megerősíti hivatalában az Országos Bírósági Hivatal elnökét. Vajon ezek fényében beismeri-e a tévedését az OBT? Kimondja-e azt: bocsánat, elnézést, tévedtünk…

Én nem akarom a nagyon okosat játszani, de lehetséges, hogy lassan itt lenne az ideje. Hiszen, most már a magyar parlamentarizmus és demokrácia letéteményese, Magyarország népképviseleti szerve, az Országgyűlés is azt mondja: az OBT-nek nincs igaza, dr. Handó Tünde a jogszabályokat betartva végzi a munkáját, és nem távolítjuk el a hivatalából. Most vajon befejezik végre azt a támadássorozatot, amellyel nem csak magukat, de a magyar igazságszolgáltatás egész rendszerét is lejáratják? Vagy ez sem baj, mert tulajdonképpen ez lenne a fő cél? Mert eddig, még mindig belefutottak a pofonba azok, akik kígyót-békát kiabáltak az OBH elnökére.Még akkor is, amikor – úgymond – nemzetközi segítséget „vettek” ehhez igénybe.

A háború ezzel véget ért (?), az OBT elbukott. A tények: az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a 2019. június 7-én hozott határozatában elutasította az OBT-nek az OBH elnöke ellen előterjesztett indítványát. A részletes indokolás summája:„Mindezek alapján a bizottság azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy dr. Handó Tündét az Országos Bírósági Hivatal elnöki tisztségétől ne fossza meg.”Ez a döntés visszaigazolja az OBH elnökének, a bírói karnak az elmúlt hónapokban kinyilvánított aggodalmait az OBT tagok eljárásának tárgyilagosságát és megalapozottságát illetően. Az Igazságügyi Bizottság javaslatáról az Országgyűlés tegnap, 2019. június 11. napján hoztameg a végső döntést: a plenáris ülés – egyetértve a bizottság indítványával – megerősítette hivatalában az OBH elnökét.

És végül: egy nagyon érdekes – nos, fogalmazzunk így – „szemelvény” látott napvilágot nemrégiben az OBH részéről, amit tulajdonképpen, nevezhetnénk leleplező iratnak is. Hogy miért? Ha elolvassa valaki az OBH által készített, időrendbe szedett felsorolást, rögtön gyanús lesz – még egy laikusnak is – a dolog: mi folyik itt? Egész pályás letámadás a magyar igazságszolgáltatást modernizálni igyekvő elnök ellen? Miért? Az elébb említett szemelvényben az OBH ezt részletekben menően megválaszolja, úgyhogy érdemes elolvasni, most ide – amolyan zárszónak – csak egy nagyon találó mondatot idézek: „Az alábbi eseménysor jól példázza azt, a jóhiszemű segíteni akarást miképpen vihetik vakvágányra a személyes érdekek, a személyes kapcsolatok hálózata, az előítéletek, a félreértések és az elhallgatások.”

Papp Attila