A művészet szerelem…

„A művész számára a művészet szerelem, amelyben az ember lelke megtisztul, fölemelkedik. A tanítás pedig azért csodálatos dolog, mert azzal továbbadhatjuk önmagunkat” – fogalmazott lapunk kérdésére a tavasszal Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel elismert Járási Ildikó képzőművész, aki a díjat a tűzzománctechnika különféle alkalmazásaival létrehozott alkotásaiért kapta.


Járási Ildikó időnként kilépett a madonnák által sugallt miliőből (Fotó: Bakonyi Erzsébet)

A művész pécsi főiskolás évei alatt ismerkedett meg az ősi, az egyiptomiak által is ismert zománcfestészet alapjaival. Földrajz-rajz szakos tanárként, visszatérve Kanizsára, 1975-től különböző művészeti ágakkal foglalkozott, tanított, szakköröket vezetett, s mint mondta, mindezt örömmunkaként élte meg. Rajzóráin igyekezett a kultúra szeretetét átadni a tanítványainak, s ma is aktív, hisz’ hívják rajzpályázatok zsűrijébe, kiállítások megnyitására.

– A rajzokat szemlélve boldog színeket, boldog gyerekeket látok magam előtt. Jó érzés visszamenni közéjük, és együtt örülni velük – jegyezte meg, majd felelevenítette, pályája elején szülői segítséggel megvásárolta a zománcégetéshez szükséges eszközöket, de a főiskolás években szerzett tudás számára kevésnek bizonyult, ezért továbbképezte magát. Sokat köszönhet a Kecskeméti Nemzetközi Művésztelep hazai és külföldi alkotóinak, akik közül nem egy neves dinasztia képviselőjeként jött Magyarországra új ismereteket szerezni.

– Hatott rám a motívumviláguk, technikájuk. A zománc pontos kezelésének, a színek egymásra hatásának, a rézlemezre felvitt festékrétegek viselkedésének ismeretében és kellő türelemmel gyönyörű dolgokat lehet létrehozni – hangsúlyozta a művész, aki a sok kísérlet, tapasztalat után egyre biztosabb kézzel fogott az ecsethez, mígnem az égetőkemence 900 fokos tűzterében megjelentek a sokak körében kedvelt, kimondhatatlan érzéseket keltő madonnái. – Az ember ilyenkor elfelejti az időt. Ezek a madonnák soha nem sima szakrális Madonnák, hiszen a zománc mindig is átírás: a jelképrendszerek, fogalmak átírása. Ezek a ma emberéhez szólnak, érzelmeket fejeznek ki. Körbe vannak véve különböző figurákkal: ördögökkel, madarakkal, túlvilági szörnyecskékkel, hiszen nekünk, embereknek is vannak gyengébb pontjaink és erősségeink. Így vagyunk teljesek, egészek.  A képekről leolvashatók az örömeink, félelmeink. Azt szeretném, ha a madonnák élettere, energiája pozitívan hatna a szemlélőre.


Járási Ildikónak Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese adta át az elismert március 15. alkalmából

Járási Ildikó időnként kilépett a madonnák által sugallt miliőből, és például megalkotta a HSMK előcsarnokában látható muráliát, a Múzsákat, a helyi kórház dializálóját díszítő Szent Kozma és Domján életét bemutató ikonosztázst, a Zalaerdő irodaházának bejáratánál található, zalai tájat ábrázoló nagyméretű tűzzománcképet, amelynek érdekessége, hogy alkotóelemei önálló képként is megállják a helyüket. Legutóbbi munkája a gödöllői Szent István Egyetemen található 15 négyzetméteres Reneszánsz emlékére című tűzzománc murália. Az avatásán Fekete György kiemelte, hogy a nagykanizsai és a gödöllői muráliához méretében és technikájában egész Európában nincs hasonló. A lágy, pasztelles, lazúros átmeneteken megjelennek a mai kor fiataljai. Szerepel rajta a reneszánsz mecénása és egy fellegekben úszó figura, amelyik átviszi, továbbadja a mai gondolatot a következő nemzedéknek, hiszen a tanulásnak, tudásnak ez a célja.

– Hiszek abban, hogy a zománcban még mindig sokat tudnék adni, mondani, tenni. Úgy érzem, ez a szakma még nagyon nyitott előttem… - fogalmazott Járási Ildikó, s minderre bizonyságul elárulta, új festékekkel ismerkedik műhelyében, s új kiállítást tervez.

Bakonyi Erzsébet