„Az élet útjára tanítasz engem…” – Káplánként folytatja szolgálatát Kanizsán Tölgyesi Dávid

Augusztusban visszatér gyakorlati helyére, és immár káplánként folytatja szolgálatát a Jézus Szíve Plébánián Tölgyesi Dávid. A diakónust a napokban szentelte – három társával együtt – áldozópappá Varga László, a kaposvári egyházmegye főpásztora. Dávid atya július 7-én 18 órakor mutat be újmisét a Felsőtemplomban.


Idén a kaposvári egyházmegyében négy áldozópapot szentelt fel Varga László püspök. Képünk is tanúsítja: nem kérdés, ki felé kell fordulni, hittel, alázattal… (Fotó: Kling Márk/Kaposvári Egyházmegye)

A buzsáki kötődésű Tölgyesi Dávid februárban érkezett a Jézus Szíve Plébániára gyakornokként. Azóta sikeresen befejezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, az elmúlt hétvégén pedig áldozópappá szentelték a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban. Rövid pihenőt követően Dávid atya visszatér Nagykanizsára, hogy megkezdje kápláni szolgálatát.

– Őszintén mondom, hogy a Jézus Szíve Plébániánál jobb gyakorlati helyet nem is kívánhattam volna magamnak. A kanizsaiak befogadó szeretetét szinte az első pillanattól megtapasztaltam, de szót kell ejtenem az Antióchia közösségről is, amelynek berkein belül rengeteg élménnyel gazdagodtam. A fiatalok roppant érdeklődők voltak, jókat beszélgettünk például a hitről és a hivatásomról is.

Féléves gyakorlatuk alatt a diakónusok keresztelhetnek, eskethetnek, kegytárgyakat áldhatnak meg, ugyanakkor még nem misézhetnek és nem gyóntathatnak. Itteni feladatai közül Dávid atya kiemelt figyelmet szentelt a prédikációknak.

– Emlékszem, hogy amikor legelőször léptem a szószékhez, annyira meghökkentem a sok-sok hívő láttán, hogy nehezen találtam a szavakat – meséli nevetve. – A későbbiekben aztán pont ez motivált abban, hogy hétről hétre előcsalogassak magamból olyan mély gondolatokat, amelyek megérinthetik a padokban ülőket. Nemcsak magukat a beszédeket szerettem, hanem a készületeket is. Ilyenkor próbáltam még jobban megérteni az Isten-szeretetet, hogy képes legyek azt átadni másoknak.


Tölgyesi Dávid augusztus 10-én káplánként tér vissza a Jézus Szíve Plébániára

Dávid atya sokat tanult a plébánián szolgáló atyáktól: mint mondja, Szűcs Imre plébános és dr. Bogár Gáspár káplán személyében két különböző, de nagyon értékes papi életutat ismert meg.

– Amikor együtt voltunk, az olyan volt, mintha három generáció jött volna össze: a nagyapa, az apa és a fiú. Nagyon jól kijöttünk egymással, és sokat tanultam tőlük. Gáspár atyától alázatot, derűt és kitartást – a küzdelmek idején is –, Imre atya pedig a precizitásban és az irgalmasságban mutatott példát. Nagyon jó mesterem volt, aki engedte, hogy kinyíljak és felfedezzem magamban azokat az erényeket, amelyek a későbbiekben segítségemre lehetnek, így például a fiatalságomból is eredő dinamizmust.

Tölgyesi Dávid augusztus 10-én tér vissza a Jézus Szíve Plébánia káplánjaként. Papi jelmondatát a Zsoltárok könyvéből választotta: „Az élet útjára tanítasz engem. Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké”.

– Számomra ez a szép mondat – és különösen az első fele – azt jelenti, hogy a pappá szentelésemmel nem zárul le semmi, éppen ellenkezőleg. Ez a kezdete valami újnak – egy nagy kalandnak, az életem végéig tartó folyamatos tanulásnak, illetve nyitottságnak az Isten és az emberek felé.

Dávid atya július 7-én (vasárnap) 18 órakor mutatja be újmiséjét a nagykanizsai Felsőtemplomban.

Nemes Dóra