Pénteken lejár a határidő – Pályázati kiírás a pécsi kollégiumi férőhelyek elnyerésére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 43/2008.(X.09.) számú helyi rendelete alapján pályázatot ír ki a pécsi felsőoktatási intézményekben tanuló nagykanizsai hallgatók számára biztosított 9 pécsi kollégiumi férőhely elnyerésére.

A pályázat benyújtásának feltételei:

A rendelet 2.§ alapján - A Pécsi Tudományegyetem 9 kollégiumi férőhelyére pályázhat az a hallgató, aki:

a.) nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkezik,

b.) magyar állampolgárságú,

c.) a Pécsi Tudományegyetem valamely karán államilag elismert felsőoktatási képzés keretében nappali tagozaton folytatja tanulmányait,

d.) az első diploma megszerzése érdekében főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz részt, és

e.) a képzésre felvételt nyert és halasztással nem élt, akinek kollégiumi férőhely iránti kérelmét helyhiány miatt elutasították

A pályázat elnyerésének feltétele:

A pályázó szociális körülményei (jövedelmi viszonyok, testvérek száma, szülők vagyoni helyzete), valamint a rendelet 1. számú mellékletében szereplő adatlap benyújtása az abban meghatározott igazolásokkal együtt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

A benyújtott pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Humán Bizottsága bírálja el 2019. augusztus 21-ig, döntéséről írásban értesíti a pályázókat.

A pályázathoz csatolni kell:

A fenti rendelet 1. számú mellékletében szereplő adatlapot az abban meghatározott igazolásokkal együtt.

A kollégiumi férőhely iránti kérelem elutasításáról szóló dokumentum - jelen pályázat benyújtási határidejét követően, de legkésőbb 2019. augusztus 21 -ig - pótlólag is benyújtható.

A pályázati adatlap beszerezhető:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjáról a http://www.nagykanizsa.hu e-ügyintézés, letölthető nyomtatványok, Humánigazgatási csoport oldalról letölthető

Bővebb felvilágosítás kérhető:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási csoport

Telefon: 20 / 849-2334