Tájékoztatás és meghívó lakossági fórumra

Tisztelt Lakosság, Érdekképviseleti, Civil és Gazdálkodó Szervezetek, Vallási Közösségek!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 32/2019. (III.28.) számú határozatával településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 5.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról döntött, mivel új igények merültek fel a helyi védett értékek listájának módosítására, és a rendeletben lévő egyes megfogalmazások pontosítására.

A Rendelet módosítása teljes eljárás keretében történik, a partnerségi egyeztetés szabályainak is megfelelően.

A partnerségi egyeztetés részeként a város honlapján és lakossági fórumon tájékoztatjuk Önöket a Rendelet tervezett módosításáról. A partnerségi egyeztetés során a már elhatározott változtatások kerülnek bemutatásra, valamint az egyeztetés keretében az Önkormányzat lehetőséget biztosít az abban résztvevők számára a tervezett változtatásokkal kapcsolatos állásfoglalásuk kifejtésére.

A tervezett módosításokat tartalmazó rendelet tervezete megtalálható a város honlapján https://www.nagykanizsa.hu/varos/telepulesrendezes alatt.

Kérem a lakosságot, a gazdálkodó, gazdasági és civil szervezetek, valamint a vallási közösségek képviselőit, hogy a most meghirdetett lakossági fórumon szíveskedjenek részt venni és ott észrevételeiket megtenni.

A lakossági fórum helye és ideje:

Vasember ház díszterme, 2019. július 29. (hétfő) 15 óra 30 perc

 

Nagykanizsa, 2019. július 19.

Tisztelettel:

Dénes Sándor

polgármester