Az Országos Bírósági Hivatalnak minden bíró véleménye számít

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) sarkalatos törvényben biztosított joga, hogy a bíróságok véleményét beszerezve és összegezve észrevételezze a bíróságokat érintő jogszabályok tervezetét, valamint, hogy a bíróságokat érintő jogszabály alkotására tegyen javaslatot a jogszabályalkotás kezdeményezésére jogosultnál. Az elmúlt években mindig az volt a gyakorlat, hogy a törvényben foglaltaknak megfelelően az OBH valamennyi, jogalkotóhoz eljuttatott észrevételét, javaslatát széleskörű véleményezés előzte meg a bírósági szervezeten belül. A részletekről az OBH Kommunikációs Főosztályánál érdeklődtem.

„Jelenleg is több véleményezés van folyamatban, amelyek között vannak bírók által kezdeményezett jogszabály-módosítási javaslatok is. Valamennyi esetben – ahogy például a bírói illetményreformmal kapcsolatos javaslat esetében is – szeretnénk a lehető legteljesebb körben, valamennyi bíró kollégánk álláspontját megismerni. A bíráknak a kérdéssorok megválaszolásán túl természetesen lehetőségük van egyéb javaslatokat is tenni, véleményüket messzemenően kinyilvánítani. A bírói kar nem jogalkotó, hanem jogalkalmazó szervezet, ezért nagyon fontos, hogy széles közvélemény-kutatás előzze meg azt a pillanatot, amikor bármelyik javaslatunkkal a jogalkotó, a nyilvánosság elé lépünk.”

A XXI. századi bírósági szervezetnek a magyar igazságszolgáltatás évszázados múltjára építve kell válaszolnia a modern kor kihívásaira. Mindig vissza kell tekintenünk, meg kell őriznünk a hagyományainkat, de egyúttal folyamatosan új, fenntartható értékekkel gazdagítani azokat. Ahogyan Deák Ferenc fogalmazott: nemzeti csinoskodásunk haladásával változván az idő szelleme, sok régit el kell törleni, sok újat alkotni, sokat javítva változtatni.” – zárta mondandóját a Kommunikációs Főosztály.

Papp Attila