Újabb SZILÁNKOK, ismét a magyar történelem lapjairól

Az önkormányzat és a KonTuRplusz Egyesület támogatásával, a Kanizsa Médiaház gondozásában és kiadásában, illetve a szociális foglalkoztató nyomtatásában jelent meg külsős újságírónk, dr. Papp Attila legújabb – immár tizenegyedik – kötete.

Az írás és újságírás mellett a jog világában tevékenykedő – idén a Zalaegerszegi Törvényszék Sajtócsoportjának gyakornoka – fiatalembernek az alapötletet éppen az újságírói munkássága adta a könyv első részének megjelentetéséhez, még 2015-ben. Évek óta jelennek meg történelmi, jog- és hadtörténeti írásai mind a Kanizsa Hetilap online oldalain, mind pedig a megyei napilap hasábjain is. A pozitív olvasói visszajelzések után döntött úgy a jogász író, hogy érdemes lenne a legnagyobb érdeklődésre számot tartó – legtöbb „kattintást” elért (csak az ezret meghaladóak között válogatott) – írásait kötetbe foglalni. A könyv címe is innen eredeztethető, hiszen olyan, magyar történelmi eseményeket gyűjt csokorba, amelyek pozitív vagy negatív hatásai miatt rendkívüli jelentőséggel bírtak a magyarságra, mégis úgy, hogy ezek között nincs közvetlen összefüggés, és talán kevésbé ismertek a laikus érdeklődők előtt. Szilánkok ezek az események tehát, amelyeket egymás mellé illesztve, valamiféle kronologikus áttekintést kaphatunk történelmünk viharos évszázadaiból. Így jelent meg a kötet első része 2015-ben, és e mentén a rendezőelv mentén gyűjtötte csokorba újabb írásait a szerző négy esztendővel később is.

A Szilánkok második része a magyarság, muzulmán hódítók elleni honvédő harcával foglalkozik hangsúlyosan, de olvashatunk a Német-római Birodalom támadásairól az államalapítónk, Szent István király halála utáni időkben, valamint érdekes, kevésbé tudott történeteket ismerhetünk meg az Osztrák-Magyar Monarchia időszakából is. A könyv így a fiatal Magyar Királyság korába repít minket először, Aba Sámuel és Orseolo Péter harcainak idejébe, majd az 1051-ben és a rákövetkező esztendőben országunkra támadó német-római birodalmi csapatokkal, és az azokat vezető III. Henrik császárral való ádáz küzdelem eseményeit veszi sorra. Olvashatunk a Sajó mellett 1241-ben zajló, végzetes muhi csatáról, majd Nagy Lajos magyar lovagjainak egy évszázaddal későbbi, nápolyi „kalandjáról” is. Alapos betekintést nyerhetünk a XV. és XVI. századbeli harcokba a török ellen, majd a keresztény Európa összefogásáról is olvashatunk az 1600-as esztendők végéről, amikor az oszmánok végleg kiszorultak a Kárpát-medencéből. A könyv öt érdekes, rövid történettel zárul az Osztrák-Magyar Monarchia időszakából, amikor bizony a magyar katonák nemcsak a Balkánon, hanem a Szentföldön, sőt, Kínában is megfordultak. Az egész kötetre jellemző a gazdagon illusztráltság. Persze ez sem cél nélküli, hiszen a képek így szinte csábítják az embert a következő oldal, oldalak elolvasására.

A kötetet ismét dr. Tilk Péter (PhD), a Pécsi Tudományegyetem docense, alkotmányjogi tanszékvezetője lektorálta, és ajánlja az olvasó figyelmébe. Dr. Papp Attila kötetét kereskedelmi forgalomban ugyan nem lehet megtalálni, de minden nagyobb könyvtárban – törvényszékek, Alkotmánybíróság, Országgyűlés, Kúria, Legfőbb Ügyészség, megyei könyvtárak –, így természetesen a kanizsai Halis Istvánban is elérhető és kölcsönözhető. A könyv az idei, kanizsai dödöllefesztivál részévé válhatott, ugyanis a Nagykanizsa rangos, gasztronómiai fesztiválját szervező KonTuRplusz Egyesület a győztes főzőcsapat ajándékai közé is „rejtett” néhány példányt belőle. A szerző a jövőre nézve elárulta, hogy további részeit, folytatását tervezi a Szilánkoknak, így az elkövetkezendő években a magyar történelem újabb „darabkái” kerülhetnek majd az olvasó kezébe…