Befektetési tanácsadó volt a zalai férfi, aki utóbb „jól befektette” egy jóhiszemű nő pénzét

Befektetési céllal csalt ki 15 milliót egy jóhiszemű ügyfelétől egy 48 éves, cserszegtomaji férfi. A részletekről a Zala Megyei Főügyészség sajtószóvivőjétől, dr. Pirger Csabától érdeklődtem.

Egy nő befektetési tanácsadót keresett pénzügyei intézésére. 2013 szeptemberében, egy ismerősén keresztül került kapcsolatba a 48 éves cserszegtomaji férfivel – a későbbi terhelttel – aki ekkor egy budapesti befektetési zrt.-nél hálózatépítőként tevékenykedett.

A terhelt a sértettnek többféle befektetési lehetőséget is felvázolt, végül megállapodásuknak megfelelően a sértettel Keszthelyen, 2013. szeptember 11-én portfólió-kezelési szerződést kötött, mely szerint a terhelt vállalta, hogy a sértett részére külföldi értékpapírokat vásárol. A nő a megállapodásnak megfelelően, részletekben utalt át 15.000.000,- Ft-ot a terhelt bankszámlájára, aki a sértettnek azt ígérte, hogy a pénzösszeget euróra váltja át, majd azt három külföldi befektető cégnél fekteti be, ezt követően pedig, e-mailben tájékoztatja a sértettet a várható hozamról.

A terhelt a nőtől átvett 15.000.000,- Ft-ot azonban nem fektette be, hanem azt rövid időn belül a számlájáról felvette és saját érdekkörében elköltötte. A terhelt, hogy az általa vállalt befektetés látszatát fenntartsa, 2013. november 12-től 2015. július 15-éig, havi rendszerességgel 139.000 - 170.000,- Ft közötti pénzösszegeket küldött a sértettnek, mely összegek megegyeztek a befektetési értékpapírból ígért hozam mértékével. A terhelt 2015. február 25-én e-mailben hamis állítással arról tájékoztatta a sértettet, hogy az egyik befektetéssel érintett céggel szemben az MNB átfogó felügyeleti vizsgálatot indított, emiatt a továbbiakban az értékpapírszámláját egy másik befektető cég fogja kezelni a továbbiakban.

A sértett 2015. július 23-án azzal kereste meg a terheltet, hogy a befektető cégektől vonja vissza az általa befizetett tőkét. A terhelt ekkor újabb ajánlattal állt elő – eltitkolva a sértett elől, hogy az általa befektetés céljából átvett 15.000.000.- Ft-ot már saját érdekkörében felhasználta és az soha nem került befektetésre – és azt javasolta a sértettnek, hogy befektetési aranyat vásároljon a „visszavont tőkeösszeg” felhasználásával, és annak tárolásával  bízza meg a neki munkát adó zrt-t. A terheltnek, aki ekkor – 2014. október 01. és 2015. december 15. között – a zrt. vezérigazgatói tisztségét töltötte be, tudomása volt arról is, hogy a cégnek pénzügyi problémái vannak, kifizetéseit már nem tudja teljesíteni. Ennek ellenére a terhelt, mint a zrt. képviselője 2015. augusztus 11-én, a terhelt hamis ajánlatát elfogadó sértettel annak balatongyöröki lakásán egy színlelt, „Termék Értékesítési Szerződés” megnevezésű szerződést kötött, mely szerint a nő az általa korábban átutalt 15.000.000,- Ft-nak megfelelő, 48.262 euro értékben vásárol befektetési aranyat, melynek tárolásával a zrt-t bízza meg. A terhelt azonban sértett részére nem vásárolt aranyat. Ezt követően a sértett megkeresésére már nem válaszolt, majd a nő számára elérhetetlenné vált.

A terhelt a valótlan tartalmú és hamis ajánlatok, nyilatkozatok felhasználásával a sértettet tévedésbe ejtette, majd aztán abban tartotta, és ezzel 15.000.000,- Ft összegű kárt okozott a nőnek. Ezért a Keszthelyi Járási Ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat a 48 éves, cserszegtomaji férfi ellen.

Papp Attila