Legyőzhetetlenek…

Jobb lenne, ha a napi hírek és az újságok helyett több történelmet olvasnánk. (Teleki Pál miniszterelnök) A budapesti Lengyel Intézet YouTube csatornáján megtekinthető a varsói Nemzeti Emlékezet Intézete Niezwyciężeni című két rövid animációja. Lapunk alább közli a magyar feliratot.


Fotó: theunconquered-movie.com

A 18. században Oroszország, Poroszország és Ausztria elfoglalják az első Lengyel Köztársaság területét. A lengyelek elveszítik országukat, de a nemzeti lelket nem. 123 év elnyomás után a független Lengyelország visszakerül Európa térképére. Azonban határai bizonytalanok, veszély pedig minden oldalról leselkedik rájuk. Lengyelország számára eljött a megpróbáltatás ideje. Keleten nehéz harcok árán visszaszerezzük Lvivet. Nyugaton Poznańban Paderewski megérkezése lobbantja fel a remény lángját. A nagy-lengyelországi felkelésben leverjük a német elnyomókat. Sziléziában három fegyveres felkelést indítunk. Négy népszavazáson próbálunk dönteni a Németországgal közös határainkról. Északon Haller tábornok hozzákapcsolja a Balti-tenger partját Lengyelországhoz. Puckban Lengyelországot a tengerrel házasítja össze. Örökre.

A nyugatra tartó menetben több százezer bolsevik özönlik Lengyelország földjére. Ellenállunk nekik. A Vörös Hadsereg megállíthatatlan. Egy ideig. Egységben állunk a csatához.  A Haza sorsát  Istenre bízzuk. Piłsudski pedig az utolsó csapást tervezi. És győzelmet aratunk.  A veszély elmúlt. Védjük Európát a kommunisták véres forradalmától. Piłsudski parancsára – a lázadás látszatát keltve – Żeligowski tábornok elfoglalja Vilnót. Létrejön a független Közép-Litvánia, ami Lengyelországhoz csatlakozik.

Amikor a fronton tart a harc, mi államot építünk. Hatalmas munka vár ránk Lengyelország egyesítésével. Három felosztott területet kell egyesítenünk. Törvényeket hozunk, demokratikus parlamentet választunk, kormányt alakítunk. Végre magunkról dönthetünk. A nőknek szavazati jogot adunk. A tönkretett és a küzdelmektől  leharcolt  anyaföld alapos újjáépítésre  szorul. A harcmezőről visszatért katonák továbbra is  Lengyelországot szolgálják. Tervezünk, szerkesztünk, építünk. A lengyel szellem áthatja a világ kultúráját és tudományát. 

Megvalósítjuk a modern, jómódú, és erős országról alkotott álmot. Rádium  Intézetet építünk, melynek Maria Skłodowska-Curie egy gramm felbecsülhetetlen értékű rádiumot ad át. Végre megpihenhetünk. Örülhetünk az életnek. Azonban nem túl sokáig. A háború szelleme itt lóg a levegőben. Lengyelország számára újabb próbatétel következik. Németország és a Szovjetunió paktumot kötött Európa meghódítására. Hitler és Sztálin titkos paktumot kötöttek. Célja Lengyelország elpusztítása. A háború elkerülhetetlen volt. Senki nem sejtette, hogy Lengyelország számára fél évszázadig tart majd.

Először a németek támadnak, majd Szovjet-Oroszország. Magunkra maradva nem adjuk fel! Földalatti államot hozunk létre, amelynek kormánya, hadserege van, iskolái és bíróságai, s amely harcol az ellenséggel. Két megszálláson megyünk keresztül. A németek tömegével irtják a civil lakosságot. Az oroszok marhavagonokban szállítanak minket keletre. Ott több mint 20 ezer lengyel foglyot lőnek agyon. Többezer lengyelt pedig kényszermunkára ítélnek embertelen körülmények között. Hadseregként éledve újjá nyugatra törünk át, ahol katonáink már a szövetségesek oldalán harcolnak. Mi foglaljuk vissza Monte Cassino-t. A levegőben félelmet keltünk és pusztítást hozunk. A németek „fekete ördögöknek” hívnak minket, mikor szétzúzzuk ellenállásukat. A „Csendes Láthatalanok” átjutnak a megszállt Lengyelországba, hogy támogassák a földalatti államot. Hírszerzésünk pedig megszerzi az ellenség titkos terveit.

Zsidókat mentünk, habár halál jár érte. A német táborok poklában ellenállási mozgalmat szervezünk. Mi beszélünk először a világnak a holokausztról, de a politika fontosabb, mint az emberi életek. Így nem hallgatnak ránk. A varsói gettóban lengyel zsidók harcolnak a németekkel, nincs esélyük. Államunk előjön a föld alól, hogy szembeszálljon a megszállókkal. Közeleg a „Vihar” napja. Varsóban kitör a felkelés. Életünket adjuk a becsület és a szabadság nevében. Megfejtve az Enigma-kódot embermilliók életét mentjük meg.

Köszönetképpen elárulnak minket. Változnak a szövetségek.

A szabad világot vasfüggönnyel választják el tőlünk. Belefáradva a harcba, áhítva a békét – nem adjuk fel! A Pápa a győzelem reményét adja nekünk. Munkás-sztrájkok söpörnek végig Lengyelországon. A kommunisták veszítenek. Leomlik a vasfüggöny. A háborúnak vége. Győztünk.

Mert mi nem könyörgünk a szabadságért, hanem harcolunk érte.

Papp János összeállítása