Hálaadó istentiszteletet tartott a református gyülekezet

A tagok Hella Ferenc 10 éves lelkipásztori munkájáért és Bertók Dániel sikeres, egységes lelkészképesítő vizsgájáért mondtak köszönetet az Úrnak.  A szertatás után szeretetvendégség várta a híveket.

Az összetartó közösségek jelentőségét emelte ki prédikációjában vasárnap Hella Ferenc. Az érmihályfalvai születésű lelkipásztor 1997-től szolgája az Urat, 2009 szeptemberétől Nagykanizsán. Közösségerősítő munkájának sikerét jól jelzi, hogy a kanizsai mellett a letenyei és a murarátkai közösség száma is folyamatosan nőtt az elmúlt években. – Nagy dolog az, hogy gyerekekhez, felnőttekhez eljuttathatjuk az evangéliumot. S ezért hálásak vagyunk Istennek. Ahogy az ige is mondta „hálásak vagyunk értetek Istennek”. Öröm azt látni, hogy az emberek szeretnek idejönni, szeretnek hozzánk, a gyülekezethez tartozni. Nyilván nem vagyunk készen, a gyülekezeti tagok és én sem. Reméljük, Isten még ad néhány esztendőt, néhány évtizedet számunkra – fogalmazott Hella Ferenc református lelkipásztor.


10 éve szolgál Hella Ferenc Nagykanizsán

A hálaadó istentiszteleten a református gyülekezet tagjai Hella Ferencet, Helláné Vörös Noémit és Bertók Dánielt is megajándékozták a környékbeli hívőkért végzett áldozatos munkájukért. – Nemhogy meg tudtuk őrizni a létszámunkat, hanem gyarapodni tudott a gyülekezet, ez egy nagyon komoly dolog. A hálaadó istentisztelet keretében Hella tiszteletes úrnak egy palástot vettünk ajándékba, s szintén palástot kapott Bertók Dániel nagytiszteletű úr, neki még nem volt, hisz amikor a fiatal lelkészek az egységes lelkészképesítőt leteszik, akkor szokás a református egyházban egy palástot ajándékozni – említette Nemes Pál, a nagykanizsai református gyülekezet főgondnoka.

Az istentisztelet után a gyülekezeti teremben szeretetvendégség várta a jelenlévőket. Itt – kötetlen formában – szó esett a református egyház kanizsai óvodáját érintő beruházásról is, aminek köszönhetően még tovább emelkedhet a helyi és környékbeli hívek száma.