Holnap bíróság elé áll K. F. Sz. – a most 46 éves, kanizsai férfi egyre-másra halmozta a tartozásokat

Kedden a Nagykanizsai Járásbíróság elé áll a sikkasztással és csalással is vádolt K. F. Sz. – a most 46 éves, kanizsai férfi egyre-másra halmozta a tartozásokat az elmúlt években. A holnapi, folytatólagos tárgyaláson tanúk kihallgatása várható: K. F. Sz. sorsáról Domjánné dr. Kormányos Edit büntetőbíró dönt majd.

A most 46 éves nagykanizsai férfi egy alumínium feldolgozó kft. ügyvezetője volt. A kft. elsősorban nagy sorozatgyártású termékek előállítására alkalmas, úgynevezett nyomásos alumíniumöntéssel foglalkozott. A kft. kezdetben nyereséges volt, 2015. novemberétől kezdődően azonban a cég folyamatosan anyagi nehézségekkel küzdött, amely miatt már a 2016-os üzleti évet is negatív eredménnyel zárta, ugyanis a kft. több, nagy összegű tartozást felhalmozott. Különböző vállalkozásoktól kezdve a Nemzeti Adó és Vámhivatalon át egészen a nagykanizsai önkormányzatig – de még egy közjegyző felé is –, a cég sok millióval, sok „szereplőnek” tartozott.

A kft. vagyona a tartozások kielégítésére nem volt elegendő, a kft. által vezetett bankszámlákon ugyanis ezek fedezete nem állt rendelkezésre. A cég tulajdonában álló vagyontárgyak pedig jelzálogjoggal voltak terheltek: ez a 360.447.300 Ft forgalmi értékű ingóvagyon 90 %-át, míg az ingatlan vagyont jelentő 43.000.000 Ft forgalmi értéket képviselő, nagykanizsai ingatlan 67,8 %-át érintette.

Az üzletvezetőként dolgozó K. F. Sz. magánvagyona a tartozások kielégítésére szintén nem nyújtott fedezetet. A terhelt megtakarítással, más ingóvagyonnal nem rendelkezett, az ekkor még tulajdonában álló Balatonmáriafürdő belterületi,  és a két  Nagykanizsa belterületi ingatlanok pedig ugyancsak hitellel voltak terheltek, amelyek fizetését a terhelt részben ugyan, de szintén elmulasztotta.

Ilyen körülmények között a céget a végrehajtás illetve a felszámolás lehetősége folyamatosan fenyegette, amely végül be is következett. A tartozások miatt a céggel szemben 2016. május 4. és 2017. augusztus 24-e között összesen 9 végrehajtás indult, illetve 2016. augusztus 23-án az egyik hitelező kezdeményezte a Kft. felszámolását, amelyről 2016. szeptember 14. napján a Zalaegerszegi Törvényszék értesítette is az adóst. A felszámolási eljárás kezdő időpontja végül 2017. október 25. napja lett. A végrehajtási eljárások csupán elenyésző mértékben vezettek eredményre, a felszámolási eljárás során bejelentett, összesen 235.723.570 Ft összegű hitelezői igény azonban fedezetlen maradt. K. F. Sz. egy mikró-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését célzó hitelprogram keretében megkísérelt ugyan 492.036.830 Ft összegű hitelt felvenni,  hitelkérelmét azonban a pénzintézet elutasította.

Ilyen körülmények között, K. F. Sz. a cége nevében, 2016. év végétől kezdődően, de pontosan meg nem állapítható időben az egyik fuvarozó vállalkozást, rövid időközönként, összesen 20 fuvarfeladat elvégzésével bízta meg, amelyet a megbízott 2016. december 5. és 2017. április 19-e között teljesített is. A felek megállapodása szerint a fuvardíjat a vádlottnak a teljesítéstől számított 45 napon belül átutalással kellett volna kifizetnie, amelyre azonban K. F. Sz. cégének már a megbízáskor sem volt reális lehetősége. K. F. Sz. mindezzel a fuvarozó vállalkozásnak, összesen 2.946.146 Ft kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg.

A vádlottnak a vállalkozása életben tartásához folyamatosan kölcsönre volt szüksége, 2016 októberétől kezdődően azonban – számára elfogadható feltételekkel – már szinte senkitől nem kapott pénzt. Ekkor került ismét kapcsolatba egy magánszeméllyel , akit még 2015-ben ismert meg. Ennek során felmerült, hogy az egyébként mérnökként dolgozó férfi saját öntödét szeretne, amelyhez tőkével nem rendelkezik. K. F. Sz. ekkor felajánlotta a segítségét: eszerint ő adná a tőkét, míg a férfi  a szellemi tudását, oly módon, hogy létrehoznak egy közös vállalkozást, amely majd K. F. Sz. kft-jének eszközeivel, lényegében a kft.-nek dolgozva gyártóeszközöket fejleszt, illetve prototípusokat gyárt.

K. F. Sz. a férfit 50 %-os nyereséggel kecsegtette. Mivel a terheltnek az új cég működtetése valójában nem állt szándékában, ezért nem tájékoztatta a férfit arról, hogy a vállalkozása lényegében működésképtelen, mivel anyagi helyzete megromlott. Arról sem szólt, hogy nagy összegű, kifizetetlen tartozásai vannak, amely miatt már a felszámolás veszélye is folyamatosan fenyegeti, illetve, hogy mindez az eszközeinek elvesztésével fog járni. A férfi a közös gazdasági együttműködés reményében 2016. október 28-án, Nagykanizsán a terhelttel együtt megalapított egy új vállalkozást, amelynek ügyvezetője a férfi lett, aki törzsbetétként 1.200.000 Ft-ot bocsátott a kft. rendelkezésére, amelyet K. F. SZ. egy évre, 2017. november 25-ig rögvest kölcsön is kért, míg a törzstőke rá eső részét viszont nem teljesítette. Az alapítást követően, a terhelt által is előre tudottan az új kft. működni nem tudott. A terhelt a közösen működtetett cég ígéretével megtévesztett férfinak 1.200.000 Ft kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg. Mindezekért a Nagykanizsai Járási Ügyészség sikkasztás, valamint nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt emelt vádat a 46 éves, kanizsai férfi ellen.

Papp Attila