Zalai közjegyzők voltak hivatalosak a Zalaegerszegi Törvényszékre

„A közjegyzői nemperes eljárások vitás jogalkalmazási kérdései” címmel tartott kibővített tanácselnöki értekezletet a Zalaegerszegi Törvényszék Polgári, Gazdasági, Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma 2019. november 21-én. A rendezvényen a Zalaegerszegi Törvényszék tanácselnökei, másodfokú bírái mellett a törvényszék illetékességi területén működő közjegyzők és közjegyző-helyettesek voltak jelen. A részletekről dr. Bartalné dr. Mentes Juditot, a törvényszék sajtószóvivőjét kérdeztem.

A tanácselnöki értekezlet résztvevői előzetesen megkapták a felmerült problémák témaköreit és az azokat érintő felvetéseket, szakmai anyagokat, ezekhez kapcsolódó kérdéseket tehettek fel, illetve lehetőség volt egyéb jogalkalmazási nehézségek megvitatására is.

A felek többek között a végrehajtási záradék törlése kapcsán az eljárási díj, a készfizető kezes egyetemleges adóstársi minősége, az ingatlan új tulajdonosával szembeni záradékolás, a kezesség és jogutódlás kérdéskörét tárgyalták meg, de szóba került a másodfokú eljárásban megállapított perköltség viselésének kérdése, illetve az ügyfél által csatolt, szenzitív adatokat tartalmazó irat anonimizálásának problematikája és a fizetési meghagyással összefüggő vitás esetek is.

A kerekasztal-beszélgetésen a Győri Közjegyzői Kamara elnöke és a MOKK Jogi Irodájának irodavezető-helyettese is részt vett, s a tervek szerint a Kamara és a Törvényszék a jövőben együttműködési megállapodást köt hasonló közös rendezvények, oktatások lebonyolítása érdekében.

Papp Attila