110 pályázó közül kilencen jutottak önkormányzati bérlakáshoz

A Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság döntése értelmében 110 pályázó közül kilencen jutottak önkormányzati bérlakáshoz decemberben. Míg a két garzonlakásra pályázó közül egynek tudtak segíteni. Januárban új pályázat jelenik meg 7 garzonra és 6 önkormányzati bérleményre. Bár ez a szám nagyon kevés, arra kérték az igénylőket, pályázzanak újra.

Dr. Schauta Marcell, a bizottság elnöke elmondta, változatos problémákkal jelentkeztek a pályázók. Volt olyan rászoruló, akit a kisgyermeke betegsége miatt feltétlenül támogatni kellett. Sok olyan gyermekét egyedül nevelő szülő is jelentkezett, akiknek ki kell költöznie a Családok Átmeneti Otthonából, ám önállóan nem tudják megoldani a lakhatásukat. Vannak köztük ingatlanjaikat elvesztett devizahitel-károsultak, és olyan is, aki idős korára elvesztette élettársát és egyedül már nem tudja fenntartani az albérletét. Van olyan, akinek idős korára romlott meg a házassága, és a vagyonmegosztás miatt egyik vagy mindkét fél nehéz helyzetbe került. Sok kérelemben hivatkoznak a piaci alapon albérletben élők arra, hogy az ingatlan tulajdonosa értékesíteni kívánja a bérleményt.

Gyakori a pályázók között az asztmás megbetegedés, sok esetben kisgyerek az érintett. Felmerült, hogy a kis alapterületű, rossz minőségű, rosszul szellőző, penészes bérleményeknek is köze lehet ehhez.

Olyanok is jelentkeztek, akik komfort, közvilágítás nélküli hegyi hajlékban, embertelen körülmények között élnek, és sok esetben annyi jövedelemmel sem rendelkeznek, ami a lakásrendelet szerint elvárás. Ezek a pályázatok bár nem érvénytelenek, de hivatalból el kell utasítani.

Próbálnak mindenkinek segíteni – magyarázza Dr. Schauta Marcell, aki a lehetséges módokról több témában társadalmi vitát kezdeményez. A bizottsági elnök szerint mindenekelőtt rövidíteni kell az utat a pályázatok kiírása, a lakásfelújítás és a beköltözés között.

- Online nyilvántartást kell készíteni a bérleményekről azzal a céllal, hogy a lakások adatai a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. és a Humánigazgatási csoport részére azonnal lekérdezhetők legyenek, sőt az adatbázist az igénylők számára is hozzáférhetővé kell tenni. Míg a bérleményekre a pályázatokat az önkormányzat írja ki, a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el, a bérleti szerződéseket a vagyonkezelő köti meg a nyertes pályázóval. A bérleti szerződések megkötéséről, felmondásáról az önkormányzatnak is értesülnie kell, mert azok lejáratáról neki kell értesítést kiküldenie a bérlőnek, illetve a megüresedett bérleményekre a pályázatot kiírni. Előfordult, hogy az önkormányzat nem, vagy téves információt kapott egy-egy ingatlannal kapcsolatban, például felhagytak a bérleménnyel a bérlők, hónapokig üresen állt, vagy épp lakottan került pályázati kiírásra, de olyan is előfordult, hogy nem került felújításra. A pályázatok kiírásához is elengedhetetlen a bérlemények pontos paramétere, amit jelenleg a vagyonkezelő szolgáltat az önkormányzatnak. Mivel az egyes szociális támogatásokra, önkormányzati bérlakásokra, és azon belül is az egyes bérleményekre való jogosultság nagyon összetett, jogszabályokban rögzített, ezért érdemes lenne egy online kalkulátorral segíteni az igénylőket, pályázókat. Érdemes lenne bevezetni az online pályáztatás lehetőségét is, mert ezzel csökkenteni lehetne az érvénytelen pályázatokat, és esetleg más, vagy jobb megoldást is találnának a problémájukra a rászorulók. Online pályáztatással előre ki lehetne zárni, hogy egy pályázó olyan bérleményre adja be pályázatát, amire nem jogosult, vagy akár megjelölhetné az összes bérleményt, ami számára megítélhető. Fontos lenne a meghirdetett lakásokról fotókat is közölni, hogy a pályázók reális képet kapjanak a bérleményekről, és csak azokra pályázzanak, amit elfogadhatónak is tartanak. Így a lakások online is megnézhetők lennének, ha nem tudnak időpontot egyeztetni a vagyonkezelővel, vagy más nehézségekbe ütközne az ingatlanok megtekintése – fogalmazott Dr. Schauta Marcell.

A bizottsági elnök egyeztetést kezdeményez a felújításra szoruló, üresen álló bérlemények felújításának pénzügyi lehetőségeiről, melynek elősegítésére egy pénzügyi alap létrehozását javasolja. Továbbá egyeztetést tervez a helyi kis-, közép- és nagyvállalkozások képviselőivel, hogy lehetőségükhöz mérten támogassák az alapot, ezzel is segítve az alkalmazottaik önkormányzati lakáshoz jutását. Így javulna a nagykanizsaiak szociális biztonsága, egyben a város ingatlanállománya is. A munkahelyteremtés előfeltétele, hogy elegendő és egyben megfizethető bérlakások legyenek Nagykanizsán. A bérlemények felújítását az igényekkel is össze kell hangolni, nagyon sok egyedülálló, idős ember szorul segítségre, megromlott egészségi állapotban, alacsony nyugdíjjal. Nagy szükség van kis alapterületű, alacsony rezsijű, jó fekvésű, egyúttal jó minőségű bérleményekre, de gondolni kell a fiatal pályakezdőkre is. Az albérletárak drasztikusan emelkedtek, az önkormányzati lakások bérleti díja töredéke a piaci albérletáraknak, és sokkal kiszámíthatóbb. Míg a piaci albérletek esetében sokszor bizonytalan az albérlet időtartama, addig az önkormányzati lakások esetében általánosan 5 évre kötnek szerződést, ami lejárat esetén megújítható. Ez sokkal előnyösebb, hosszú távon kiszámítható, és nagyobb szociális biztonságot nyújt a bérlők számára.

- A társadalmi felelősségvállalás jegyében arra fogom kérni a nagykanizsaiakat, az idősklubokat, az érettségire készülő középiskolásokat, hogy fogjunk össze, és társadalmi munkában takarítsuk ki a felújított ingatlanokat, hogy mielőbb beköltözhessen az új bérlő – mondta Dr. Schauta Marcell. - Ha 5 év alatt 100 bérleményt akarunk lakhatóvá tenni, 2-3 hét alatt kell elvégezni a felújításukat. Az ingatlanok a város, vagyis mindannyiunk tulajdona. Látszik, hogy az emberek szeretnének segíteni a rászorulókon, de sokszor nem találják meg a módját. Sok idős, beteg embernek a költözés is nehézségekbe ütközik. Azzal is lehetne könnyíteni a bérlőknek, hogy ne legyen köteles elfogadni a felajánlott bérleményt, ha az nem felel meg az igényeinek. Ne éljen vissza az önkormányzat azzal, hogyha valaki rossz minőségű lakásba kényszerül, ne tudjon onnan szabadulni, mert már rendelkezik egy bérleménnyel, és cserére csak egy hasonló komfortfokozatúra jogosult. Sajnos még ma is élnek bérlők régóta szanálásra váró ingatlanokban. A „Közösen Nagykanizsáért” azt jelenti, hogy mindenkit szeretnénk bevonni a munkába. A „Nagykanizsa: Új irány” programunkban kijelöltük az irányt, most azon dolgozunk, hogy ezt tartalommal töltsük meg. Annak örülnék igazán, ha az informatikai fejlesztésekben diákok is szerepet vállalnának. Nagykanizsán van informatikai képzés, egy online kalkulátort fiatalok is el tudnak készíteni, ha kapnak szakmai segítséget. Ez egyben előrevetíti azt is, hogy szeretnénk a városban szakmai műhelyek megalakulását ösztönözni, kezdeményezni, nem csak a média, de más területeken is. Szeretnénk a fiatalokat is bevonni minél szélesebb körben, hogy a megszerzett tudásukat, tehetségüket, kreativitásukat már most kamatoztatni tudják.

Ugyanakkor ellenőrzik majd a bérlőket is. A segítés mellett a teendők sorában a bérlakások bérlőinek felülvizsgálata, a visszaélések kiszűrése is szerepel - előre be nem jelentett ellenőrzésekkel. Előfordult az is, hogy be sem költöztek az ingatlanba, tovább adták a bérleményt, vagy menet közben kiköltöztek, de nem jelezték a vagyonkezelő felé. A leveleket nem vették át, lakbérhátralékot halmoztak fel, és a bérleményt elhagyták. Az üresen álló, nem a kijelölt bérlő által lakott lakások esetében szerződést bontanak. Ha a bérlők jövedelemviszonyai megváltoztak, vagy éppen többen költöztek be a bérleménybe, mint ahányan a pályázatban szerepeltek, ott a bérleti díjat felülvizsgálják.

A bérlakások felújítása mellett garázsokat is építhetnénk

Zakó László, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója a cég legfőbb feladatának tartja a bérlakások minél jobb minőségben történő felújítását. Tapasztalata szerint a lakások romlási üteme és a felújítási képességük ollója egy kicsit szétnyílik. Olyan állapotban és olyan darabszámban kapnak vissza lakásokat a bérlőktől, amelyeknek az elvárt módon történő felújítása ugyanebben az ütemben nem lehetséges. Ezen okok miatt első lépésként azokat választják ki, amelyeket testületi döntéssel értékesíteni lehet. Nem beszél nagy számokról, az elmúlt években ilyenre nem is volt példa. A lakásállomány az 5 évvel korábbi adatokat figyelembe véve gyakorlatilag nem csökkent.

- Nem célunk az önkormányzati bérlakások eladása, viszont jónéhány alkalmatlan a felújításra, vagy csak horribilis áron hozható rendbe. A másik oldalon pedig tervezzük a karbantartói létszám bővítését, mert a külső vállalkozó által végzett munka és a saját, nem nagy létszámú karbantartói keret együtt nem elegendő a felújítási munkákra. A rendelkezésre álló 1390 bérlemény közül 128 felújítható, és több mint 100 a rentábilisan fel nem újíthatók sorába tartozik – hangsúlyozta a vezérigazgató. - Ebből jelentős számú a Citromszigeten található, a sorsuk mielőbbi rendezése városi stratégiai döntést igényel. Még az állagmegóvó intézkedések is ablakon kidobott pénzt jelentenek, mert amit befalaznak, bedeszkáznak, egy napon belül eltűnik. Ha ezeket a város nagy múltú, egyben legdrágábban helyrehozható ingatlanjait kivesszük ebből a portfólióból, akkor 120-130 lakást kell minél gyorsabban felújítani és átadni az önkormányzatnak.

Zakó László a hivatal felé jelezte és egyben javasolta, hogy amennyiben azonos rászorultság mutatkozik két pályázó között, az eddigieknél mélyebb környezettanulmányt folytassanak. A bérlőkijelölés olyan formában történjen, hogy ha a későbbiekben újra birtokba veszi valaki a lakást, azt normál felújítással lehessen továbbadni. Amilyen lakásokban járt eddig, az alapján ezt sajnos nem minden lakó tudja biztosítani.

- A penészedésnek például vannak műszaki és emberi okai. A műszaki okok elhárítása a mi feladatunk, de a szellőztetés elmaradása, a szellőzők eltömése emberi okokra vezethető vissza, és ezek elhárítása súlyos pénzekbe kerül. A magunk részéről tudjuk mi a feladatunk, de nekünk az önkormányzattal is szorosabbra kell fűznünk a kapcsolatot, mert minden olyan önkormányzatnál hozott döntés, ami nekünk nem várt anyagi kiadással jár, arra forrást, pótlást nem kapunk. Ugyan a pénzt bérleti díjként megkapja cégünk, ám két-háromszor többet kell a lakásra költeni, és ez hosszú távon nem tartható. Garázsépítésben is gondolkodunk, hiszen a garázs-bérbeadás is a portfóliónk része. Nagyon sok garázsunk van, ugyanakkor a városban óriási a garázshiány. A foghíj telkeken, az udvari területeken garázsokat is építhetnénk, ha lenne rá engedélyünk – összegezte Zakó László, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.

Sürgősen lépnünk kell a lakáshelyzet javításában

Balogh László polgármester a lakáshelyzet javításáról elmondta:

„Az önkormányzatnak körülbelül 1300 darab lakása van, amelyeket szociális alapon egyedülállóknak vagy háztartásoknak, költség alapon, vagy cserére benyújtott pályázaton továbbadhat a rászorulóknak. Ebből nagyjából 300 lakás üresen áll, azaz felújítandó vagy bontásra javasolt. Nagyobb részük a Dózsa György utca 73-75. alatt találhatók, az úgynevezett Citromszigeten. Mintegy 130 lakásról tudunk, amely a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. kezelésében van, és sürgősen meg kell találni a legjobb megoldást velük kapcsolatban. Az is igaz, hogy körülbelül 30 lakás életvitelszerűen nem használható, azaz bontásra javasolt. Eljött az ideje, hogy változtassunk! A reálisan felújítható mintegy 100 lakásra, ha átlagosan 1,5 millió forintot fordítanánk, az körülbelül 150 millió forintos plusz forrást jelent. A finanszírozás önkormányzati döntést követően megoldható ingatlanok eladásából, önkormányzati forrás átcsoportosításával, eredménytartalékból vagy hitelből. Az önkormányzati bérlakásokra óriási az igény: az utolsó lakáspályázaton 9 lakásra 113-an jelentkeztek (volt olyan lakás, amelyre 56-an pályáztak, de a legkevesebb pályázószámú lakást is 10-en szerették volna megkapni). Egyébként a város a fennálló orvos-, pedagógus-, óvodapedagógus-hiányt is akár ad-hoc lakás-kiutalhatósággal kell, hogy kezelje! Az érdeklődő betelepülni vágyó nagyobb cégek is mindig rákérdeznek a város bérlakás lehetőségeire… Egyszóval, sürgősen lépnünk kell ezen a területen az új ciklusban, akár programszerűen, évenkénti előrelépéssel – polgármesterként ezt maximálisan támogatom! "

Tóth Nándor önkormányzati képviselő a polgármesterhez hasonlóan egyetértett a városra váró sürgős tennivalókkal.

Bakonyi Erzsébet