Városi kitüntetések – Javaslatokat várnak

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított kitüntetések adományozása:

Benyújtási határidő: 2020. január 10.

Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyűlése 2020-ban is adományoz kitüntető címeket és díjakat. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:

  • a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti, szakmai   munkásságuk során maradandót alkottak,
  • tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
  • kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek,
  • tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kiemelkedően támogatták a nemzetiségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.

Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő kitüntetéseket alapította:

- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím,

- „Nagykanizsa Városért" kitüntető cím,

- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" kitüntető cím,

A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a 36/2017.(X.30.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu/onkormanyzat/rendeletek).

  • A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságai, nagykanizsai székhelyű intézmények, nagykanizsai székhellyel bejegyzett civil szervezetek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, és nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek javaslatot.
  • A „Nagykanizsa Városért” és „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntető címek odaítélésére az előbbiek mellett javaslatot tehetnek a nemzetiségi önkormányzatok és magánszemélyek is.

Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal  portáján átvehető, valamint az önkormányzat honlapjáról (/www.nagykanizsa.hu/Polgármesteri hivatal/eugyintezes letölthető nyomtatványok, egyéb nyomtatványok) letölthető űrlapon, részletes indoklással legkésőbb 2020. január 10-ig nyújtsák be Balogh László polgármesternek címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Kérem, javaslataikat az indokolásokkal egyidejűleg lehetőség szerint World fájlban, e-mailen is küldjék meg a strobl.krisztina@nagykanizsa.hu címre.

Balogh László polgármester

A javaslat adatlapja az alábbi ikonra kattintva tölthető le.