Első helyezés – másodszor

Második alkalommal ért el első helyezést dr. Tahin Szabolcs, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírája a Mailáth György országbíró emlékére kiírt tudományos pályázaton.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke Mailáth György országbíró, a Magyar Királyi Curia egykori elnöke emlékére 2014-től évente ír ki tudományos pályázatot. A pályázat keretében a bírósági dolgozók, valamint joghallgatók nyújthatnak be tanulmányokat polgári jogi, büntetőjogi, munkajogi, közigazgatási jogi és európai jogi, valamint bírósági általános igazgatási szekcióban - tájékoztatta honlapunkat dr. Vándor Virág a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvivője.

Dr. Tahin Szabolcs, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírája második alkalommal pályázott sikeresen a polgári jogi szekcióban. 2017-ben „A közérthetőség érvényesülése a bírósági határozatokban és a bírósági tárgyaláson” című dolgozatával, a 2019-es kiírásban pedig a „Bírói jog a magyar bíróságokon, avagy az ítélkezési gyakorlatra történő közvetlen hivatkozások a polgári bíróságok határozataiban” témájú munkáját ítélte a legjobbnak a Bíráló Bizottság.

- ­­­Mára már a kontinentális jogrendszerekben sem az a kérdés, hogy a rendesbíróságok végeznek-e normaalkotást, hanem az, hogy az ítélkezés során történő normaalkotásuknak milyen korlátai vannak. A jog valóságát az „élő jogon”, azaz a bírói jogértelmezésen keresztül ismerjük meg, így a jog nem a kihirdetett jogszöveggel lesz azonos, hanem azzal az értelemmel, amilyen értelmet a bírói jog (értelmezési gyakorlat) annak tulajdonít – mondja dr. Tahin Szabolcs a témaválasztás kapcsán, akinek pályamunkája arra tesz kísérletet, hogy leírja: vajon a mai hazai jogrendszerben a bírói jog kifejezés milyen értelemmel kerül ”forgalomba”, hol húzódnak a jelentésének határai, miért érdemes a bírói jog védelmére kelni, a bírói jognak milyen haszna van, és végül a bírói jog elismerése milyen feladatok elé állíthat minket.

A Mailáth György Tudományos Pályázatról bővebben itt olvasható:

https://birosag.hu/mailath-gyorgy-tudomanyos-palyazat