Költségvetési csalás Egerszegen

Egy  1975-ben született  zalaegerszegi férfi és egy  1979 évben született  ugyancsak zalaegerszegi nő  közül ez utóbbi már állt  bíróság előtt költségvetési csalás és más bűncselekmény elkövetése miatt.

A kft. 2011. szeptember 22. napján kelt társasági szerződéssel jött létre, amelynek megalakulásától 2014. augusztus 1. napjáig a férfi terhelt volt az egyedüli vezető tisztségviselője. A gazdasági tevékenységek irányítását és a kft. képviseletét ebben az időszakban kizárólag ő végezte. A gazdasági társaság fő tevékenysége ebben az időszakban építőipari szolgáltatás volt, amelyet Ausztriában végzett. Ennek keretében a kft.  a 2012. április 1. napjától 2013. június 30. napjáig tartó időszakban 87 főt foglalkoztatott, mint munkavállalót. A törvény alapján a kft. a munkavállalók részére kifizetett havi munkabért terhelő adók és járulékok vonatkozásában havonként, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig volt kötelezett bevallást tenni.

A kft. a munkavállalók részére kifizetett havi munkabért terhelő adók és járulékok vonatkozásában a 2012. április 1. napjától 2012. december 31. napjáig tartó időszakban, valamint a 2013. március 1. napjától 2013. június 30. napjáig tartó időszakban havonta nullás tartalmú bevallásokat nyújtott be, az kft. a fenti nullás tartalmú bevallásokat illetően olyan tartalmú nyilatkozatot tett, miszerint adó és járulék fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A fenti időszakban benyújtott bevallások adataival ellentétben a kft-t a kifizetett munkabérek után adó és járulék bevallási és befizetési kötelezettség terhelte. Az I. rendű terhelt azzal a magatartásával, hogy a kft. képviseletében a munkavállalók részére kifizetett munkabéreket terhelő adó és járulékok vonatkozásában havonta valótlan tartalmú adó- és járulék bevallást tett, az adó és a járulék alapja és mértéke vonatkozásában az adóhatóság felé valótlan tartalmú nyilatkozatokat tett, amellyel a Magyar Állam költségvetésének 20.518.211 Ft vagyoni hátrányt okozott, a fenti bűncselekményeket haszonszerzésre törekedve, üzletszerűen követte el. I. rendű terhelt a fenti bűncselekményekkel okozott vagyoni hátrányt teljes összegben 2019. július 24. napjáig megfizette.

Egy másik  kft. 2007. január 11. napján kelt társasági szerződéssel jött létre. A II. rendű terhelt 2013. június 19. napjától lett a kft. egyedüli képviselője. A gazdasági tevékenységek irányítását és a kft. képviseletét ettől az időponttól ő végezte. A gazdasági társaság fő tevékenysége ügyviteli szolgáltatás, tolmácsolás és építőipari szolgáltatás volt, amelyet Ausztriában 2014. június végéig végzett.  A kft. a 2013. július 1. napjától 2014. június 30. napjáig tartó időszakban 62 főt foglalkoztatott, mint munkavállalót, azonban ebben az időszakban a kft. a munkavállalók részére kifizetett havi munkabért terhelő adók és járulékok vonatkozásában bevallást nem tett, mivel  a II. rendű terhelt nem gondoskodott a bevallások elkészítéséről és benyújtásáról. A fenti időszakban a gazdasági társaságot a kifizetett munkabérek után az alábbi adó és járulék bevallási és fizetési kötelezettség terhelte. A II. rendű terhelt azzal a magatartásával, hogy a kft. képviseletében a munkavállalók részére kifizetett munkabéreket terhelő és a társas vállalkozó után keletkezett adó és járulékok vonatkozásában elmulasztott adó- és járulék bevallást tenni, az adó és a járulék alapja és mértéke vonatkozásában az adóhatóság elől releváns és valós tényeket elhallgatott, amellyel a Magyar Állam költségvetésének 23.799.618 Ft (23.036.628 Ft + 762.990 Ft) vagyoni hátrányt okozott. A II. rendű terhelt a fenti bűncselekményeket haszonszerzésre törekedve, üzletszerűen követte el, az okozott vagyoni hátrányt teljes összegben 2019. szeptember 2. napjáig megfizette.

A Zalaegerszegi Járási  Ügyészség   költségvetési csalás   bűntette és más bűncselekmények  miatt emelt vádat - tájékoztatta honlapunkat dr. Pirger Csaba a Zala Megyei Főügyészség ügyésze, sajtószóvivő.