A HACSuNK-ról és a Piért raktár felújításáról vitatkoztak

HACSuNK! A szó akár egy kínai márkanevet is jelölhetne – jutott eszünkbe némely képviselő érdeklődése nyomán a közgyűlésen. Ám nem erről van szó…


A tervek szerint a Zrínyi Miklós utca 31. szám alatt található épületet ifjúsági centrummá alakítanák át (Fotó: Gergely Szilárd)

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 2016. május 26-án regisztrációt hirdetett a helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására. Mint az a múlt heti közgyűlésen is elhangzott, a Nagykanizsa Helyi Akciócsoportja (HACSuNK) által alkotott konzorcium vezetője a város mindenkori polgármestere, munkaszervezetének vezetője Hella Ferenc lelkipásztor. A konzorciumi partnerek 13 fős listáját a következő személyek alkotják: Balogh László polgármester, Kanizsai Kulturális Központ – Kovácsné Mikola Mária intézményvezető, Thúry György Múzeum – Száraz Csilla igazgató, Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. – Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető, Alapítvány az Autista Gyermekekért – Győrfy Anikó, Jézus Szíve Plébánia – Nikli Zsolt, KonTurPlusz Egyesület – Horváth István, KULCS Egyesület – ifj. Lehota János, Polgári Kanizsáért Alapítvány – Papp János, Nagykanizsai Református Egyházközség – Hella Ferenc lelkipásztor, Face to Face Autósiskola – Kovács Tiborné, Netta-Pannonia Kft. – Áfra Barnabás ügyvezető, Fakos Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Szociális Szövetkezet – Nagy József.

A javaslat a „Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével” című pályázattal kapcsolatos napirend tárgyalása előtt Balogh László polgármester már előre jelezte, lehet, hogy egy újabb „velodrommal” állunk szembe. Nem is tévedett sokat, hiszen a másfél óráig elhúzódó disputa során módosító javaslattal fogadta el a testület az előterjesztést.

A közgyűlés elviekben hozzájárult a Zrínyi Miklós utca 31. szám alatt található épület ifjúsági centrummá történő átalakításához, ezzel támogatva a megjelölt kulcsprojekt végrehajtását, illetve annak fenntartását. A 2. határozati javaslatot Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetőjének javaslatára azzal a módosítással szavazta meg a közgyűlés, hogy a polgármester az egyeztetések eredményét, a fejlesztés költségkalkulációját, a végleges támogatási kérelmet és a fejlesztéssel együtt járó döntési javaslatokat ismételten terjessze a testület elé. A határozati javaslat 3. pontját, mely hatályon kívül helyezi a „Tömbrehabilitációs és városközpont közterület fejlesztési program” 2006. évi feladatairól szóló határozatot, nem fogadták el.

Ifjúsági Centrum a Piért raktár helyén

Az elmúlt években sajnos általánossá vált, hogy a fiatalok hétvégente nagy számban a Medgyaszay Ház mellett gyülekeznek és szórakoznak, és ez folyamatos konfliktusokat eredményez a környéken élőkkel és a hatóságokkal – mondta Balogh László polgármester.

– Ugyanakkor sokan mennek el a városból a tanulmányaik miatt, és bizony sokan nem térnek vissza Kanizsára. Úgy gondolom, a fiatalok megtartásának egyik megoldása lehet egy korszerű, innovatív és kreatív közösségi tér kialakítása, melyet az igényeikre szabunk, és amely erősíti a közösséghez, egymáshoz és ezáltal a városhoz való kötődésüket. Fontos, hogy egy könnyen elérhető, belvárosi, fiatalos megjelenésű kulturált centrumot alakítsunk ki, ami zárt területen helyezkedik el, hogy ne zavarja a közelben élőket, ezzel is elkerülve a lehetséges konfliktusokat. A Piért raktár épülete és környezete teljesen alkalmas lenne erre a célra, hiszen egy elzárt udvarról és épületről van szó. Az épület többszintes, ezáltal elkülönült, többfunkciós terek alakíthatók ki benne és körülötte, melyek sokszínűvé teszik a centrumot. Az udvar pedig zártsága és mérete miatt alkalmas kültéri rendezvények megszervezésére, sportolási lehetőségek kialakítására is. E szempontokat figyelembe véve nem nagyon látok más lehetséges alternatívát, főként, amit a fiatalok is magukénak éreznének – jegyezte meg a polgármester.

Ez egy lehetőség az önkormányzat felé

Hozzászólásában Lehota János, a KULCS Egyesület elnöke tisztázott egy félreértést: az államtól kapott pénz nem az önkormányzaté, hanem a konzorciumé.

- A Piért raktár 2006-ban került előtérbe először, amikor még az egyetem ott székelt mellette, és mi megpróbáltuk egyetemi klubnak megszerezni, de ez a terv sajnos nem valósult meg. A HACSuNK néhány évvel ezelőtti megalakulásakor merült fel újra lehetőségként, de ahhoz a közgyűlésnek is hozzá kell járulnia, mivel az önkormányzat a tulajdonos. Van azonban egy kisebb félreértés, hiszen a pályázati keretösszeg sorsáról a HACSuNK rendezvényekkel, ifjúsággal és kultúrával foglalkozó tagjai döntenek, a polgármesternek a többi taghoz hasonlóan 1 szavazata van. A 13 fős konzorcium ezt az épületet jelölte meg kulcsprojektjének, hogy ifjúsági centrum szülessen itt, de ha a város ehhez nem járul hozzá, úgy más kedvezményezett is lehet, akár valamelyik egyház. A „romkocsma” jellegen pedig nem azt értjük, hogy romos, hanem hogy többfunkciós, és a fiatalok számára sportolási, kulturálódási lehetőséget biztosít. Tavaly egy konferencia keretében, Hella Ferenccel közösen ismertettük a raktárral kapcsolatos terveinket. Ötleteket is kértünk, de senki nem tudott alternatív javaslatot adni arra, hol lehetne az ifjúsági centrumot megépíteni Nagykanizsán. Ez egy lehetőség az önkormányzat felé, de csak egy lehetőség – hangsúlyozta.

Még nincs támogatói okirat, de meg lehet szerezni

Képviselői kérdésre válaszolva Czirákiné Pakulár Judit, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője elmondta:

- A projekt gazdája nem a HACSuNK, hanem az önkormányzat. A HACS munkaszervezet egy 400 milliós keretösszeggel rendelkezik, melyből 60 millió a munkaszervezet működtetésére, a helyi fejlesztési stratégia elkészítésére, a pályázatok technikai lebonyolítására fordítható. A munkaszervezet elsődleges feladata, hogy a rendelkezésre álló keret (340 millió forint) erejéig helyi pályázati felhívásokat jelentessen meg, azokat bírálja el és terjessze döntését a program Irányító Hatósága (Pénzügyminisztérium) elé. Az InnoLabor projekt, mely a Piért raktár felújítására irányul, ezt az épületet tervezte fenntartható kulturális és közösségi hellyé fejleszteni, ifjúságbarát és közösségformáló elemekkel bővíteni. A felhívásra kizárólag csak Nagykanizsa MJV Önkormányzata pályázhatott. A többi felhívás megjelentetése a közeljövőben várható, azokban külön szabályozzák, hogy Nagykanizsáról mely szervezetek milyen feltételekkel vehetnek részt. A két megjelent felhívás tekintetében a helyi bíráló bizottság már döntött a beérkezett projektek támogatásáról, de a támogatói okirat megszerzésére még nem került sor. Ehhez a hivatalos pályázati felületen rögzíteni kell a támogatási kérelmet, melyet a Magyar Államkincstár felülvizsgál, és a formai megfelelést követően támogatói okiratot bocsát ki. Tehát jelen pillanatban még nincs a városnak támogatói okirata az említett kulcsprojektről, de rögzítést követően heteken belül meg lehet szerezni. Onnantól kezdhetné meg a város a Piért raktár átalakítását.

Az ügyvezető egy újabb kérdésre válaszolva hangsúlyozta, az előkészítés jelen stádiumában nem tudható, milyen kérdések merülnek fel a raktár átalakítása kapcsán. A pályázat benyújtásához nem kellett engedélyezési eljárást lefolytatni, így csak vázlatterv szintű dokumentumok készültek. A tervezett funkciónak megfelel ugyan a négyszintes épület, de több, a későbbi használatbavételt befolyásoló tényezőt, illetve annak költségvonzatát nem vizsgálták. Csak a költségkalkuláció ismeretében lehet dönteni a projekt további sorsáról.

A másik, elbírált pályázatról az ügyvezető elmondta: az egészségfejlesztési közösségi programok szervezésére irányuló pályázatot a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. nyújtotta be konzorciumban két másik Kft.-vel, s ugyanabban a stádiumban van, mint a kulcsprojekt.

A munkaszervezet feladatköre az ügyvitel és a pályázati felhívások előkészítése

Képviselői kérdésre adott válaszában Hella Ferenc kiemelte:

- A munkaszervezet feladatköre többek között az ügyvitel, illetve a pályázati felhívások előkészítése, melyeket az Irányító Hatóság felé kell felterjeszteni törvényességi ellenőrzésre. A pályázatokról a helyi bíráló bizottság dönt, melyben a munkaszervezetnek és a vezetőjének nincs semmi szerepe. Feladata 52 hónapos időtartamra szól, ez idő alatt összehangolja, segíti a HACSuNK-ban működő szervezetek tevékenységét.

A HACSuNK működésére voltak kíváncsiak

A közgyűlésen Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője elmondta: többszöri felvetésére még mindig nem kapott választ arra a kérdésre: miért kap 28 millió forint támogatást a csömöri kerékpár alapítvány a HACSuNK-ból, és miért kötött a szervezettel a korábbi Városfejlesztő Kft. vezetése három évre szóló, évi 10 millió Ft-os (összesen 30 millió Ft-os) támogatási szerződést. Arra sem adtak választ, hogy miért pont a K-14 Kerékpáros Egyesület kap közel 14 millió Ft-ot ebből a pályázatból.  A HACSuNK működésére rátérve a frakcióvezető kiemelte:

- Az akciócsoportot 3 láb alkotja, a közszféra, a gazdasági élet szereplői és a civilek. Azért említettem meg a civileket, mert borzasztó nehéz levakarni róluk a Fidesz-kapcsolatot. A közszférába tartozó körbe az önkormányzat ad tagokat, és ha bármikor úgy dönt, hogy visszavonja a közszféra szereplőit a HACSuNK-ból, akkor azt meg kell szüntetni, mert a szabályzata szerint egyetlen egy szférának nem lehet 49 százaléknál több szavazata. Kinek van itt 1 szavazata, kit lehet fenyegetni azzal, hogy 1 szavazata van a polgármesternek? Mindenki mérje fel a lehetőségeit, és az együttműködésre koncentráljon. Mi együtt akarunk működni a HACSuNK-kal! Azt szeretnénk, hogy a pénz itt maradjon, és a nagykanizsai civilek kapják meg, akik nem nagyon köthetők közvetlen módon politikusokhoz. Tisztán szeretnénk látni, de mindig elfelejtettek bennünket tájékoztatni.

Bakonyi Erzsébet