Percről percre a közgyűlésről (folyamatosan frissül - a Fidesz-frakció kivonult az ülésről!)

A meghívóban nem szereplő napirendi pontokkal együtt összesen 11 előterjesztésről tárgyal ma a közgyűlés. Sokan kíváncsiak arra a városban, hogy lesz-e alpolgármestere Nagykanizsának, ebben a témában viszont nem érkezett előterjesztés. Jelenleg úgy tűnik hiába ült többször is tárgyalóasztalhoz az ÉVE és a Fidesz-KDNP frakciója, megegyezés továbbra sincs.

Ugyanakkor – ahogy azt az októberi önkormányzati választások óta már megszokhattuk – ismét hosszú vita várható, hiszen a képviselők ma tárgyalnak a város idei költségvetéséről. E témában 4 kiegészítés is érkezett. A polgármester előterjesztése után ismét változhat az SZMSZ, de szó lesz a közétkeztetésről, valamint a Giro kanizsai befutójáról is. 

Az ülés megnyitásakor Balogh László polgármester elmondta: ma találkozott a ZÁÉV Építőipari Zrt. munkatársaival és jó híreket kapott, hiszen a szakemberek szerint úgy tűnik, a tervezettnél előbb elkészülhet a a multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok. Ezt követően a képviselők 1 perces néma főhajtással emlékeztek a nemrégiben elhunyt Kereskai Istvánra, Nagykanizsa első szabadon választott polgármesterére.

A kezdés után elsőként Fodor Csaba (ÉVE) kért szót: a tanácsnok indítványozta, hogy a meghívóban nem szereplő napirendi pontok közül az általa előterjesztett javaslat, amely egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és egyéb döntések meghozataláról szól vegyék a 11. helyett az 5. napirendi pontra. Erre reagált Bizzer András (Fidesz) aki elmondta: ő és a Fidesz-frakció azt kéri, hogy ezt a pontot egyáltalán ne tárgyalják, ne vegyék napirendre. Ezt 7 igen és 8 nem szavazattal nem fogadták el a képviselők, míg Fodor Csaba (ÉVE) előterjesztését 8 igen, 6 nem és 1 tartózkodó szavazattal fogadták el. Így a polgármester jogköreinek visszavételéről tárgyalni fog a közgyűlés.

Az első pont a 2019-es költségvetés módosítása volt, amit ellenszavazat nélkül fogadtak el a tagok. Ezt követte a mai közgyűlés egyik sarkalatos pontja az idei költségvetés. Kezdésként Balogh László foglalta össze a tervezetet. A városvezető kiemelte: örül annak, hogy a Via Kanizsa 1 milliárd forintból gazdálkodhat idén, a Giro kanizsai befutójára 50 milliót szán a város, az emlékművek felújítására tervezett 17 milliót viszont kevesli a polgármester. Hosszas felszólalásában arra is rávilágított, hogy a Modern Városok Program kanizsai beruházásait továbbra is támogatja a kormány, így a ferences kolostor felújítása is elindulhat. Hozzátette még: hitelfelvételt nem tervez a város.

A polgármester után Bizzer András (Fidesz) szólalt fel. A frakcióvezető elmondta: ez a költségvetés nem a polgármesteré, hanem az ÉVE-frakcióé. Véleménye szerint Balogh László konstruktív volt, s erre az volt a többséget adó frakció válasza, hogy a 20 millió forintos polgármesteri keretet el akarja venni. Hozzátette: ez a költségvetés jó is lehetett volna, hiszen az előző városvezetés már meglépte az adóemeléseket, amelynek kivitelezésével a vállalkozókat is támogatták. 350 millió forintos plusz bevételt ért el az előző vezetés, így szerinte az ÉVE az ő munkájuknak a gyümölcsét aratja most le. Elmondása szerint erre az is jó példa, hogy a magyar kormány 6 milliárd forint adósságot vállalt át a várostól, ennek köszönhető, hogy az Éljen VárosuNk! most kidolgozhatta ezt a költségvetést. Még azt is szóvá tette, hogy az ÉVE-frakció tagjai megemelték saját fizetésüket, s a bizottságok számát, ezekkel, valamint a nyolc önkormányzati cégnél leváltott vezetőknek kifizetett összeggel együtt az ÉVE 60-70 millió forint közötti összeget dobott ki az ablakon. Majd több módosító javaslatot is tett, hiszen - ahogy azt kiemelte - a mostani költségvetés az előzőnél jóval kevesebbet szán a versenysportra, diáksportra. Elmondta: a kanizsai vízilabda csapatnak 10 millió forintot kellene kapnia, hogy elérhessék a feljutást az OB I-be. Hasonlóan fontosnak tartja, hogy a DZVSE is kapjon 4 millió forintot. Véleménye szerint a fiatalokra gondolván támogatni kellene a helyi Fidelitas kezdeményezést, miszerint építsenek ki ingyenes wifit a Csónakázó-tónál.

Bizzer András felszólalása után kifejezetten feszült lett a hangulat a közgyűlésen. Elsőként Horváth Jácint (ÉVE) reflektált: a frakcióvezető-helyettes szerint Bizzer András belehazudott a képviselők arcába, hiszen Bizzer úr is ott ült, amikor közösen tárgyalták meg a polgármesterrel a költségvetést. Elmondta: Kanizsa új költségvetése mínusz 2,5 milliárd forintról indult, onnan kellett nullára hozni. Hozzátette: szégyen, amit a helyi Fidesz művel. Példaként említette, hogy a Modern Városok Program nagyberuházásaira szánt projektmenedzseri pénzt már mind elköltötték, holott a sportcsarnokot leszámítva még egy kapavágás sem történt ezen projekteknél. Hangsúlyozta: a városfejlesztő kft. működését jól jelzi, hogy a hűtlen kezelés esete állhat fenn. Hangsúlyozta: 15 millió forintos tanulmányokat fizetett ki az előző városvezetés Dénes Sándor, akkori polgármester aláírásával. Ezek a munkák - véleménye szerint - minősíthetetlenek és teljesen szakmaiatlanok voltak.

Fodor Csaba (ÉVE) is szót kért: véleménye szerint a magyar kormány azt érte el, hogy a városoknak kuncsorogni kell, erre ő nem lenne büszke Bizzer András helyében. Majd azt is szóvá tette, hogy az előző városvezetés "kinek jegelte" az Erzsébet tér 19. szám alatti területet és a régi piacot? Szerinte Bizzer András felszólalása semmi másra nem volt jó, csak hangulatkeltésre. Ezek után - ahogy fogalmazott - Bizzer Andrásnak nem szabadna az emberek szemébe nézni. Valamint a cégvezetők végkielégítésre is reflektált: elmondása szerint a város csak 1 vezetőnek fizetett, a többit a cégek kigazdálkodták. Ezt követően két határozati javaslatot tett: az elsőben felszólította a polgármestert, hogy a márciusi ülésre állítsa össze azokat az ingatlanokat, amelyeket az önkormányzat értékesíthet. Majd - ahogy azt már az országos sajtóban megjelent cikkek alapján is sejteni lehetett - megtiltaná a polgármesternek a hivatali autó használatát.  

Bizzer András (Fidesz) reagált: véleménye szerint minősíthetetlen a hivatali autó használatának megtiltása. Felvetette, hogy ezek után, hogy várja el az ÉVE-frakció, hogy a polgármester komoly ügyekben tárgyaljon Budapesten, s miként várják el azt, hogy a magyar kormány ilyen feltételek mellett is támogassa például az új versenyuszoda kiépítését. (Az ÉVE-frakció soraiból valaki odabökte: menjen vonattal..)

Ezt követően a polgármester hangsúlyozta: a közgyűlés térjen vissza a megfelelő nívóra, viselkedjen mindenki úriemberként. Ennek hatására valóban enyhült az eddigi feszült légkör.

Másfél órája megy már a tárgyalás a költségvetésről. Horváth Jácint (ÉVE) kért ismét szót: ő is egyetértett Balogh László mondatával, miszerint folytassák kevésbé feszült hangnemben. Majd hozzátette: ők is keveslik a sportra szánt pénzt, de ezt a mostani tervezetet a polgármester dolgozta ki, nem ők. Több módosító indítványt is tett: így például polgármesteri keretet 20 millióról 3 és fél millióra csökkentené, a roma nemzetiségi önkormányzat támogatását 6 és fél millió forintra emelné, a kanizsai military kiemelt támogatását pedig pályázathoz kötné.

A polgármester úgy reflektált, hogy a döntés és a felelősség is a többséget adó frakcióé.

Tóth Nándor (Fidesz) korábbi alpolgármester kért szót: elmondta, egy költségvetés sosem lehet elég jó, hiszen mindig lehetne több. Ugyanakkor elismerte volt már a mostaninál sokkal rosszabb is. Felszólalásában szót emelt a bagolai kultúrház felújítása mellett, a Mindenki Sportpályáján a futópálya rekonstrukciójáért, valamint a világítás kiépítéséért.

A következő felszólaló Fodor Csaba (ÉVE) volt. A frakcióvezető elmondta: ők továbbra is Nagykanizsa polgármesterének tekintik Balogh Lászlót, de meg kell óvni attól, hogy Cseresnyés Péter bábja legyen. S kérte a Fidesz-frakciót, hogy járjanak közben, hogy Cseresnyés úr az eddigieknél jobb lobbimunkát végezzen a parlamentben.

Balogh László reagálásában kiemelte: ő nem báb, de együtt harcol Cseresnyés Péterrel a térség fejlődéséért. Fodor Csaba (ÉVE) közben elmondta: visszavonják azt a javaslatot, hogy polgármester nem használhatja a hivatali autót. Ezt követően 10 perc szünetet rendelt el a polgármester.

A szünet után Bizzer András (Fidesz) reagált azokra a megjegyzésekre, amelyek arra céloztak, hogy nem végezte megfelelően a munkáját. Véleménye szerint a parkolóproblémára több jó döntés született már a Keleti városrészben, így a felfestéseket is folytatni kellene. Szóvá tette még, hogy a polgármesteri jogkörök megvonásával a hatékony döntéshozatalt gátolná az ÉVE. Reagált még egy előző vitára, véleménye szerint a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásból ki kellett lépnie a városnak, hiszen évente 80 millióért nem kapott semmit Nagykanizsa.

Bodó László (ÉVE) több példával támasztotta alá, hogy jogos a kanizsai köztisztviselői illetményalap megemelése.

Szabó Szilárd (Fidesz) kifejtette: örül annak, hogy a közgyűlés visszatért a megfelelő mederbe, s annak is, hogy az ÉVE visszavonta polgármesteri autó használatának tiltását. Ő az ÉVE által megjelölt 80 milliós sporttámogatást újra 92 milliósra emelné. Szót emelt a kamerarendszer kiépítése mellett, véleménye szerint legalább 20 millió forintot vagy még többet kellene erre a célra költeni, hiszen így a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli áldatlan állapotok felszámolása is végre előreléphetne. Végül csatlakozott Tóth Nándor felvetéséhez, miszerint lépni kell a Mindenki Sportpályájának fejlesztésének kérdésében is, valamint szót emelt a kisfakosi út- és járdafelújítás mellett. 

Lassan két és fél órája tart a vita a költségvetésről. A következő felszólaló Fodor Csaba (ÉVE) volt, aki hangsúlyozta: ők nem vonnak el semmit a polgármestertől, hiszen ezeket a jogköröket anno a Fidesz vette el a közgyűléstől, bizottságoktól. Ők azt csak visszaveszik, hiszen véleménye szerint nem lehet nekik azt felróni, hogy nem bíznak maradéktalanul a polgármesterben. De, ha ezt a bizalmat Balogh László kiérdemli, bizonyos jogköröket újra visszaadhatnak neki.

Erdős László (Fidesz) is tett módosító indítványokat: kiemelte a palini parkolók javítását. Őt követte Dénes Sándor (Fidesz) felszólalása: aki reflektált az előző városvezetést ért vádakra, kiemelte: a 19-es udvar, valamint a Kiskastély felújítására is egy, már korábban beadott pályázat nyújthat segítséget. Szót emelt a Móricz Zsigmond Művelődési Ház melletti járda felújításért, s a BLG energetikai fejlesztéséért.

Radics Bálint (Fidesz) is tett több módosítót, valamint hangsúlyozta, méltatlan az az elbánás, amit a közgyűlés a kanizsai military versennyel, illetve a fő szervezővel, Dobri Lajossal tenni készül, hiszen 23 éve szervezi meg ezt a megmérettetést, ami ezzel a döntéssel veszélybe kerülhet.

Berta Krisztián (ÉVE) megjegyzésében elmondta: isten hozta a Fidesz-frakciót a valóságban. Schauta Marcell (ÉVE), majd Horváth Jácint (ÉVE) is hangsúlyozta: 60 millió forint van tartalékban, s az elmúlt csaknem 3 órában már 600-at "elköltött" a közgyűlés. Az ÉVE frakcióvezető-helyettese nehezményezte, hogy a Fidesz-frakció még arra sem vette a fáradságot, hogy a módosító javaslataik tartalmát összehangolják. 

Most már a szavazás következik.

Az első szavazásban a következőkről döntöttek a képviselők: a military verseny támogatását 12 millió forintról nullára, a polgármesteri keretet 20 millió forintról 3,5-re, az önkormányzati pályázati önrészt 50 millióról 30-ra csökkentették. A roma nemzetiségi önkormányzat támogatását 4,5 millióról 6-ra, a képviselői keretet 0-ról 14 millióra, az élsporti támogatást 62-ről 80 millióra míg a civil- és sportszervezetek támogatását 10-ről 35 millióra emelték.

Ezt követően a Fidesz-frakció tagjainak javaslatairól szavaztak, s egyiket sem fogadták el. Ezt követően elfogadták Fodor Csaba (ÉVE) azon határozati javaslatát, amelyben felszólította a polgármestert, hogy a márciusi ülésre állítsa össze azokat az ingatlanokat, amelyeket az önkormányzat értékesíthet.

Mintegy háromórás tanácskozás után lezárult a második napirendi pont. Jön a 3. pont, amely lényege, hogy a kormányhivatal felszólítása miatt - amely a tanácsnoki rendszerre irányul - módosítani kell a szervezeti és működési szabályzatot.

Bizzer András (Fidesz) szerint a kormányhivatal felszólítása jól bizonyítja, hogy a tanácsnoki rendszer nem működik és nem helyettesítheti az alpolgármesteri szerepkört. S arra is rávilágított, hogy egy ilyen szerepkörért, ami tulajdonképpen arról szól, hogy elolvassa a javaslatokat, milyen jogon vesznek fel plusz fizetést. Ugyanakkor a frakcióvezető elmondta: a város érdekében el fogják fogadni az SZMSZ módosítását.

Károlyi Attila (ÉVE) szerint a kormányhivatal 17 év után ébredt fel, s a képviselő azt is hozzátette: a tanácsnokok fele annyi pénzt vesznek fel, mint amennyit Bizzer András kapott az elmúlt öt évben.

Fodor Csaba (ÉVE) elmondta: az SZMSZ-ben két szó fog módosulni, s érdekes, hogy amíg a Fidesz volt hatalmon Nagykanizsán, ezek a kifejezések nem zavarták a közgyűlést. Majd bejelentette: előterjeszti, hogy a közgyűlés ezentúl 14 órakor fog kezdődni és legkésőbb 11-kor befejeződik. Még egy fontos előterjesztést tett: újabb tanácsnokot fognak választani. Az ötödik tanácsnok a nemzetpolitikai kérdésekért lesz felelős. Így például a határon túli magyar városokkal, diákcsoportokkal, s testvér-, illetve partnervárosok képviselőjével tartja majd a kapcsolatot.

Erdős László (Fidesz) hangsúlyozta: hibás lépés az ÉVE-frakciótól, hogy a kormányhivatalt hibáztatja ezért a felszólításért, hiszen nyilvánvaló törvénysértések vannak az SZMSZ-ben.

Több rövid felszólalás után Schauta Marcell (ÉVE) tette szóvá, hogy 8 tanácsnokot nem fognak választani a jövőben, hacsak Balogh László nem javasol valakit a saját frakciójából. Gábris Jácinttal (ÉVE) együtt hangsúlyozták: több magyar és külföldi városban is van példa a tanácsnoki rendszerre, s arra, hogy kormánypárti városvezető ellenzéki alpolgármesterrel működik együtt.

A felszólalások után a képviselők elfogadták Fodor Csaba (ÉVE) módosítását, valamint az SZMSZ módosítását. Ezt követően az új tanácsnoki posztra Károlyi Attilát jelölte az ÉVE-frakció, ezt 8 igen, 0 nem mellett 7 tartózkodó szavazattal fogadták el a képviselők.

Jön a 4. pont a közétkeztetés kérdése. A szünet előtt jön még az ötödik pont, amely Fodor Csaba (ÉVE) előterjesztése. A tanácsnok indítványozta, hogy a polgármestertől bizonyos jogköröket megvonjanak, mindezt 24 pontban foglalta össze az előterjesztés. A polgármester elmondta: ez a népfelség elvének megsértése. Balogh László korábban a megyei napilapnak úgy nyilatkozott: ha megnyirbálják a jogköreimet, azzal a választópolgárok felé is üzennek, mégpedig azt, hogy semmibe veszik az akaratukat. Úgy gondolom: a kanizsaiak azért választottak meg polgármesternek, hogy a törvényességet, az arányosságot és a működőképességet figyelembe véve vezessem a közgyűlés munkáját.

Bizzer András (Fidesz) kért szót elsőként. Elmondta: ezen javaslat megalázza a polgármestert, hiszen elvennék tőle a kabinetét, titkárnőjét, s így minden 200 ezer forint feletti hivatali beruházásról egy MSZP-s és egy DK-s politikus dönthet a jövőben. Majd bejelentette: a Fidesz-frakció elhagyja a közgyűlést.

A bejelentést követően a Fidesz-frakció 6 tagja kivonult a díszteremből. Az ÉVE-frakció azonban maradt, így a közgyűlés továbbra is határozatképes.  

Elsőként Károlyi Attila (ÉVE), majd Fodor Csaba (ÉVE) szólalt fel, mindketten kiemelték: ez a teátrális jelenet nem segíti a közgyűlés munkáját, Fodor Csaba hozzátette: nem érti a kormányoldal panaszkodását, hiszen ez a módosítás pontosan a demokráciát testesíti meg. Hangsúlyozta: az elmúlt években a Fidesz képviselői folyamatosan levegőnek nézték az akkori ellenzéket, így különösen érthetetlen a mostani reakció.
Gábris Jácint (ÉVE) rávilágított: ő tiszteli és elismeri Balogh László hozzáállását, ugyanakkor a mostani jelenet jól bizonyította, hogy nem az ÉVE-frakció, hanem a saját oldala hagyja cserben a polgármestert. Az előterjesztést az Éljen VárosuNk! Egyesület képviselőinek szavazatival elfogadta a közgyűlés.

10 perc szünet után folytatódott a közgyűlés, immár a Fidesz-frakció tagjaival kiegészülve. A következő pontot ellenszavazat nélkül elfogadták a tagok. Ezt követte a 2020-as nemzetközi kapcsolatok tervezete. A felvetés szerint a közeli horvát és szlovén kapcsolatokat erősebbé kell tenni, így például Ptuj a jövőben testvárvárosa lehet Nagykanizsának, valamint Kaproncával is szorosabbá kell tenni a kapcsolatot. Az előterjesztést 15 igennel fogadták el a képviselők.

Gyorsan elfogadták a képviselők az eredetileg hetesnek jelölt pontot is. Jön a Giro kérdése.

Az előterjesztésben szerepel egy részletesen kidolgozott dokumentum, amelyben kitértek például a lezárásokra, átalakításokra, a parkolás kérdésére, az esetleges iskolaszünetre és kísérőrendezvényre. A tervet többször is átdolgozták. A polgármester kérte a közgyűlést, hogy ebből a kérdésből ne legyen politikai ügy.

Fodor Csaba (ÉVE) reagált: véleménye szerint a költségvetésben szereplő 50 millió biztosan nem lesz elég a szervezésre, reálisan nézve ez az összeg nagyjából 100 millió forint. Azt is elmondta, hogy a megfelelő tájékoztatás érdekében azt is hozzá kell tenni, hogy ez a rendezvény hasznot nem hoz, maximum csak hozhat a városnak. Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a város jelesre vizsgázzon a szervezésben, ezért egy módosító javaslatot tett: azt kéri, hogy Tárnok Ferenc vegye át a befutó szervezésének fő részét, hiszen véleménye szerint erre Balogh László és Radics Bálint sem alkalmas, illetve a polgármesternek ez nem is lehet feladata.

Balogh László szerint Radics Bálint a szervezést eddig is saját munkája mellett, kvázi grátiszként végezte. Hozzátette: Tárnok Ferenc eddig is dolgozott ezen az ügyön, így ez a felvetés nem generálhat vitát.

Schauta Marcell (ÉVE) kért szót: az ÉVE képviselője a koronavírus olaszországi megjelenését hozta szóba, s azt, hogy vannak-e információk a szervezők részéről, hiszen véleménye szerint ezek nélkül nem szabadna a szervezői szerződést aláírni. 

Radics Bálint (Fidesz) reagált: a koronavírust komolyan kell venni, de a jelen állás szerint minden szervező városnak úgy kell készülnie, hogy lesz idén Giro d’Italia. Azt is hozzátette, számára mindegy, hogy kinek a neve szerepel a szervezői listán, hiszen ez eddig is közös munka volt.

Gondi Zoltán (ÉVE) kért szót. Véleménye szerint a magyar hozzáállásnál sokkal komolyabban kellene venni a koronavírus okozta problémát.

Az előterjesztést 15 igennel fogadták el a képviselők.

Az utolsó két pontot vita nélkül zárták a képviselők. Ezzel a februári közgyűlés véget ért.